Ship production

Ship production

Researchonderwerpen TKI Maritiem op het gebied van Ship Production

Het thema ship production kent de volgende hoofdlijnen:
1. Slimme materialen en verbindingstechnieken.
2. Optimalisatie van bouwprocessen

Slimme materialen en verbindingstechnieken.


Innovatieve ontwerp oplossingen  op het gebied van materialen en verbindingstechnieken kunnen leiden tot een grotere flexibiliteit  en reductie van investeringskosten, herstelkosten in het productieproces en lagere onderhoudskosten.  Nieuwe materialen kunnen een bijdrage leveren aan meer duurzaamheid, maar leveren ook risico’s op voor kosten, productie en veiligheid.  Leent zich goed voor technologieontwikkeling of een JIP benadering.

Waar het gaat om meer fundamenteel onderzoek naar bestaande en nieuwe materialen verwijzen we naar het thema Ship and Offshore Structures

Documenten

De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.


 

Optimalisatie van bouwprocessen


Er is behoefte aan meer inzicht in het functioneren van (tijdelijke) projectorganisaties in de maritieme sector. Accountability met de daarbij behorende voortgangsregistratie systemen gaan een steeds grotere rol spelen in het productie proces. Een goede informatie architectuur met de juiste generieke procestermen en definities en performance indicatoren is van belang. Er is behoefte aan methodieken om het voorraadbeheer te optimaliseren teneinde de productiekosten te reduceren.Zo ook aan procedures en systemen, die de terugkoppeling van voortgang in planning versnellen. Een ‘referentiemodel’ voor de scheepsbouwwaardeketen, waarin zowel de processen bij de klant, de werf, de onderaannemer en de  toeleveranciers beschreven worden, is gewenst. Evenals een voor de bedrijfstak generieke en ‘facade’ functionaliteit om deze data veilig en gestructureerd uit te kunnen wisselen. Standaardisatie en modularisatie van constructie en out fitting kunnen het ontwerp- en bouw proces aanzienlijk versnellen. Slimme autonome robots zullen het productieproces versnellen.

Documenten

De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.


 

© Copyright MKC - 2021