Ship operations

Ship operations

Research onderwerpen op het gebied van Maritieme Operaties

Het onderzoek is er vooral op gericht om het brede scala aan maritieme operaties in zowel de scheepvaart als de offshore te moderniseren en te optimaliseren. Door het verruimen van de werkbaarheid in slecht weer en het vergroten van de inzetbaarheid van platformen en systemen door onder meer optimaal en adequaat onderhoud kan veel concurrentievoordeel behaald worden.

Om goed inzicht te verkrijgen in de aard van die operaties, om die te kunnen optimaliseren en om de grenzen en mogelijkheden van de menselijke inzet in te schatten zal veel gebruik gemaakt moeten worden van modellen en simulaties.

Veiligheid zal een allesbepalende rol spelen. Het is dan ook zaak te kunnen beschikken over methodieken en modellen die het mogelijk maken om de effecten van operationele veranderingen op de veiligheid te kunnen beoordelen.

Klik hier voor een hoge resolutie 'artists impression' van de Concordia aan boord van de Dockwise Vanguard.

Onderzoek is nodig om te komen tot het moderniseren van maritieme operaties in zowel de scheepvaart als in de offshore.

Veiligheid zal een allesbepalende rol spelen. Het is dan ook zaak te kunnen beschikken over methodieken en modellen die het mogelijk maken om operationele aanpassingen zodanig  uit te voeren dat de veiligheid op niveau blijft of liever vergroot wordt, waarmee de toelaatbaarheid van de operaties in met name kwetsbare gebieden in hoge mate gediend is.


Research onderwerpen op het gebied van Maritieme Operaties


Multi body interactie


Bij veel operaties vindt interactie plaats tussen 2 of meer schepen of tussen schepen en andere lichamen. Er is behoefte aan modellen die het gedrag van multi-body systemen onder invloed van onder meer dynamic positioning, omgevingscondities of in de vorm van passerende schepen kunnen simuleren.

 

Dit zou ook op ondiep water plaats kunnen vinden, er is behoefte aan een manoeuvreermodel voor dergelijke condities.

Bemanningsreductie


Om verschillende redenen is het uit kostenoverwegingen gewenst het aantal bemanningsleden te reduceren en delen van de functies, die tot nu toe aan boord verricht worden, over te brengen naar de wal. Misschien kan in de toekomst wel tot het bemanningsloze schip worden overgegaan, waarbij alles vanaf de wal geregeld wordt, zelfs in complexe situaties zoals het binnenvaren van havens.

 

Onderzocht zal moeten worden welke opties mogelijk zijn en hoe het managen op afstand op verantwoorde wijze kan gebeuren.

 

Noodzakelijk is de optie om op basis van bv radarwaarnemingen aan boord voorspellingen te doen van de op korte en middellange termijn te verwachten (extreme) condities (golven, wind, stroom, ijs etc) .

 

Vanzelfsprekend is er behoefte aan een robuust ICT en satellietsysteem voor gegevensoverdracht en communicatie.

 

Omdat er zo min mogelijk mensen aan boord zijn is het wenselijk om over sensortechnieken te beschikken die het mogelijk maken om vanaf de wal de conditie van het schip en zijn systemen te beoordelen (Remote Access Monitoring and Control) en zo mogelijk te verbeteren (aanpassingen instellingen).

Koppeling met het ontwerp


Het ontwerp dient een afgeleide te zijn van de functionele ontwerprandvoorwaarden; het gaat dan met name om de operationele eisen die aan het nieuwe, of aangepaste schip gesteld worden. Hierbij spelen (functionele) performance verbetering en bemanningsreductie een belangrijke rol.
Het is dan ook wenselijk te beschikken over een methodiek om aan boord verzamelde operationele data terug te koppelen naar het ontwerp. Vervolgens is een model nodig waarin alle relevante parameters afgewogen kunnen worden.

Human Factors


Er wordt vaak gesteld dat mensen de oorzaak zijn van veel ongevallen en dat ze daarom maar beter zoveel mogelijk uit het proces geëlimineerd kunnen worden. Maar anderzijds kan ook worden gesteld dat door inzet en oplettendheid van mensen veel ongevallen worden voorkomen.

 

Minder mensen aan boord kan dus ook het risico vergroten. Het is van wezenlijk belang om een goed inzicht te hebben in de factoren, die een rol spelen bij waarneming, interpretatie en besluitvorming van mensen aan boord (en aan de wal). Welke nadelige effecten een rol kunnen spelen zoals scheepsbewegingen, werkbelasting en vermoeiing en hoe we de mens bij het realiseren van zijn functie zo effectief mogelijk kunnen ondersteunen.

 

Trainingen en simulaties op brugsimulatoren zijn waardevol, vooral wanneer meerdere simulatoren aan elkaar gekoppeld kunnen worden waardoor gevaarlijke situaties in complexe systemen nagebootst  en onderzocht kunnen worden


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

 •           Safety Assessment of Small Container Feeders
  Abstract In this paper the intact stability of small container vessels is investigated, both in calm water and in a seaway. The research was triggered by the capsizing of the container feeder ‘Dongedijk’ near Port Said in August 2000. It is shown that a combination of over-loading, a ‘flat’ part in the righting lever curve and a large trim to the stern c… [more]

  Authors: Boonstra, Hotze, Jongh, Martijn P. de, Pallazi, Lionel

  Organization: Delft University of Technology, MARIN

  Publication year: 2004 | Type: Text | Uploaded: 2 December 2013 | Download: prads2004_paper-final.pdf
 •           Alternative fuels for sea shipping
  The objective of this study is to investigate a number of alternative fuels on their suitability for sea shipping for the coming decades. Several criteria were used to assess this, namely: availability and pricing, practical application in a sea ship and requirements for sustainability. The study evaluated both the supply side, the availability, maturity and… [more] Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: tno-060-dtm-2011-04219-biofuels-sea-shipping.pdf
 •           Tankontluchtingskappen
  Een onderzoek naar de consequenties van het toepassen van tankontluchtingskappen en de lekstabiliteit van kustvaartschepen … [more] Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: rapport-tankontluchtingskappen.pdf
 •           Quaestor: Expert governed parametric model assembling
  The aim of this work is to create a semi-automated method for the assembling, execution and maintenance of parametric design models. In spite of the array of available computer languages and tools for solving numerical problems, the actual assembling of the numerical models has thus far obtained little research attention. Within the available tools, the act… [more]

  Authors: M. Th. Van Hees

  Publication year: 1997 | Type: Text | Uploaded: 9 September 2013
© Copyright MKC - 2021