Ship and offshore structures

Ship and offshore structures

Het gaat hier om researchonderwerpen niet alleen op het gebied van Scheeps- en offshore constructies, maar ook meer specifiek van Mechanica en Materiaalkunde.

Researchonderwerpen op het gebied van maritieme materialen en constructies


1. Van oudsher wordt in de maritieme sector op het gebied van materialen en constructies gebruik gemaakt van op inzicht en ervaring gebaseerde heuristieken. We leren van fouten. Deze heuristieken zijn vastgelegd in klasseregels (LR. BV, DNV, ABS enz.), standaarden en codes van soms niet maritieme organisaties zoals ASTM, Welding Institute etc. Gebleken is dat een dergelijke benadering verantwoord is mits de gebruiker op de hoogte is van de ervaringsbronnen waaruit de heuristeken ontstaan zijn en zich bewust is van de grenzen van geldigheid. Er ontstaat risico wanneer bestaande heuristieken buiten de ervaringsgebieden gebruikt gaan worden.[1]

 

2. Alle grenzen worden verlegd, klimaatontwikkeling kan gevolgen hebben omdat off design condities vaker voor kunnen komen. Het werkgebied verandert ook, we begeven ons voor uitgebreide offshore operaties in de arctische gebieden; schepen zullen de Noordelijke routes gaan volgen waar geen hulp aanwezig is en de omstandigheden zeer onstuimig kunnen zijn. Het toepassen van materialen in arctische omstandigheden roept nog vragen op. We zullen gedwongen worden zeldzame materialen en olie en gas op grote diepte te winnen, het creëren van constructies die op grote dieptes moeten werken is geen sinecure. De schepen worden nog steeds groter en sneller. De groei van tankers heeft in het verleden veel problemen opgeleverd, de onstuimige groei van containerschepen leidt nu tot nieuwe problemen.

 

3. De bestaande heuristieken zijn niet meer geldig, het desondanks toepassen kan tot grote risico’s leiden. De gebieden waarin we actief worden, zoals de poolgebieden en de diepzee zijn uiterst kwetsbaar. Risico is maatschappelijk niet meer acceptabel. Bovendien wordt door de overheden steeds meer het voorzorgsprincipe tot uitgangspunt gekozen. Dit houdt in dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de risico’s die ze nemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Recentelijk is gebleken dat dit bedrijven heel veel geld kan gaan kosten.[2]

 

4. We zullen niet meer in staat zijn nieuwe heuristieken op grond van praktijkervaring op te bouwen zoals in het verleden is gebeurd. Ongevallen in dergelijke kwetsbare gebieden zijn ondenkbaar. Er rest alleen nog een op simulatie en basic principles gebaseerde benadering waarin onderzocht wordt wat de risico’s zijn en hoe we tot nieuwe voor die situatie goed bruikbare heuristieken kunnen komen.

 

5. Gerelateerde lopende of in ontwikkeling zijnde JIP’s.[3]
AFSUM:
VALID:
COMFLOW:
LAURA:
MONITAS:
WHIP2/SANE (CRS):
SHIPSURV2 (CRS):
VOMAS:
4D FATIGUE:

 

STEEL FRACTURE IN ARCTIC ENVIRONMENTS:

6. Mogelijke onderwerpen voor onderzoek zijn:[4][5]
• Inzicht in de condities en beschrijving van de omgeving die een rol kunnen spelen in extreme omstandigheden (diep zee, arctisch), modellen om de gevolgen voor de constructie te analyseren en te voorspellen hoe het levensduurgedrag beïnvloed zal worden.  
• Scheurgedrag (brosse breuk) van materialen bij zeer lage temperaturen.
• Vermoeiingsgedrag bij zeer lage temperaturen.
• Effect van grote temporele en spatiale temperatuurgradiënten.
• Ontwikkelen van bruikbare en aantoonbaar goede heuristieken die in het ontwerp gebruikt kunnen worden opdat de gebruiker het hem opgelegde voorzorgsprincipe waar kan maken.


Voetnoten:

[1]In het verleden heeft het onderwerp niet zo erg in de belangstelling gestaan hetgeen blijkt uit de onderzoeks-onderwerpen van CMO, NIM etc, de beschikbare heuristieken waren in de praktijk voldoende.

[2]Opmerking: je zou ervan uit kunnen gaan dat een ander dit wel op zal lossen en dat je hem alleen maar hoeft te volgen. Je kunt ook de ambitie hebben er zelf een belangrijke misschien zelfs wel sturende rol in te spelen.

[3]Afgezien van VOMAS waren er in het MIP DP1 geen constructieve onderwerpen

[4]In het innovatiecontract worden weinig wetenschappelijk georiënteerde onderwerpen op constructief gebied aangedragen het gaat vooral om techniek of soms om technologie ontwikkeling.

[5]In de SRA MKC wordt het onderwerp wel genoemd maar niet in problemen of projecten uitgewerkt. Damen heeft interesse in vermoeiing, Allseas in simulaties.


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

 •           Fast LIGHT Hull Technology - Project FLIGHT
  Composite materials development over the past 30 years has brought about a real revolution maritime ship/boat building.… [more] Publication year: 2009 | Type: Text | Uploaded: 9 December 2013 | Download: innov2009-fast-light-hull-technology.pdf
 •           Maritieme Constructieleer. Enkele gedachten en constateringen
  Door Andre Steenhuis van Allseas is een discussie op de agenda gezet over het gebruik van hoogwaardige staalsoorten (Hoge Rekgrens Staalsoorten met vloeigrens 690 N/mm2) in grote diktes (groter dan 100 mm). Door Lloyds worden kerfslagwaarden gehanteerd die niet op rationele gronden gebaseerd zijn. Mogelijk wordt daardoor geen optimaal gebruik gemaakt van dit… [more]

  Authors: Ed Keizer

  Publication year: 2009 | Type: Text | Uploaded: 5 December 2013 | Download: discussiestuk-constructieleer.pdf
 •           Safety Assessment of Small Container Feeders
  Abstract In this paper the intact stability of small container vessels is investigated, both in calm water and in a seaway. The research was triggered by the capsizing of the container feeder ‘Dongedijk’ near Port Said in August 2000. It is shown that a combination of over-loading, a ‘flat’ part in the righting lever curve and a large trim to the stern c… [more]

  Authors: Boonstra, Hotze, Jongh, Martijn P. de, Pallazi, Lionel

  Organization: Delft University of Technology, MARIN

  Publication year: 2004 | Type: Text | Uploaded: 2 December 2013 | Download: prads2004_paper-final.pdf
 •           Inland Ships for efficient transport chains
  The European inland waterway transport sector is a highly competitive one. The transport operators in this sector are mainly small companies with only one ship. Such companies have very few possibilities to distinguish themselves from their competitors. At the same time their main asset, their ship, is often highly standardized. In this thesis, it is researc… [more]

  Authors: R.G. Hekkenberg

  Publication year: 2013 | Type: Text | Uploaded: 9 September 2013

Het MKC heeft in 2013 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar het toekomstperspectief van materiaalkunde in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door mr. Harry Doze van het bureau 'Bloem, Doze en Nienhuis' onder de Nederlandse Maritieme Industrie en specifieke onderdelen van de Kennisinfrastructuur, waarbij ook gekeken is naar wat het buitenland te bieden heeft. Dit omdat de indruk was ontstaan dat de eerder opgebouwde Materiaalkunde kennis en dienstverlening wel toereikend is voor de huidige praktijk, maar onvoldoende is voorbereid op de uitdagingen van vandaag en morgen, waar de industrie zich momenteel al op richt, zoals bij de ontwikkeling van de ‘Pieter Schelte’ van Allseas was gebleken.Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

© Copyright MKC - 2021