Offshore engineering

Offshore engineering

Onderwerpen op het gebied van offshore engineering kunt u hieronder vinden.


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

Deep sea mining (als onderdeel van het TKI Maritiem thema ‘Winning op Zee’)


Met het schaarser worden van zeldzame mineralen, met name voor ondermeer moderne elektronica essentiële metalen, leek het aantrekkelijk hiervoor ook diepzeese (2000-3000 m) voorkomens te gaan ontginnen.

 

Dit betekende een sterke verlegging van de grenzen van het bekende toepassingsgebied, met als belangrijkste uitdagingen op het gebied van:
• Losmaken van bodemmateriaal. Het snijden van gesteente en sedimenten onder hoge druk, waarbij buiten het ervaringsgebied van de grondmechanica wordt getreden. Dit vraagt om de nodige onderzoeksinspanningen, met bijbehorende faciliteiten.
• Energievoorziening: hoe gaan we de systemen op grote dioepte van energie voorzien
• Materiaalkunde: een veel; langere standtijd van aan de processen blootgestelde systemen is noodzakelijk.
• (Hydraulisch) transport: kennis m.b.t. vertikaal slurrytransport vanaf grote diepte naar het oppervlak levert is een praktisch nog onontgonnen gebied. Hiervoor is een eerste promotieonderzoek gaande.
• Dynamica van risers (zie hydrodynamica)
• Impact op het mariene milieu
• Enz.


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

 •           Innovative Deep Sea Mining techniques
  The proposed research focuses on the development and preparation of environmentally acceptable techniques for the capturing of minerals from the ocean floor. This requires both technical innovations to apply and regulatory obstacles to remove. Biomimetic engineering is preferred as a solution to minimize energy consumption and environmental impacts. Contac… [more]

  Authors: R.G. Jak

  Organization: IMARES

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 15-jak-pitch-stw.pdf
© Copyright MKC - 2021