Naval engineering

Naval engineering

De Koninklijke Marine heeft steeds samen met de Nederlandse Defensie-industrie voorop gelopen op het gebied van de ontwikkeling van marineschepen, incl. Platform- en SEWACO-systemen (Sensor- Wapen- en Commandosystemen). Dit heeft zowel bij de bij MKC aangesloten Kennisinstituten, waaronder het Koninklijk Instituut voor de marine, nu Nederlandse Defensie Academie, als bij de industrie geleid tot veel nieuwe kennis en bij de industrie tot succesvolle geavanceerde innovatieve producten.


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

© Copyright MKC - 2021