Marine Systems Engineering

Marine Systems Engineering

SE is een interdisciplinaire benadering met bijbehorende middelen die zich richt op het realiseren van succesvolle systemen. SE focust op het definiëren van klantbehoefte en de gevraagde functionaliteit vroeg in de ontwikkeling, het vastleggen van de eisen, de ontwerpsynthese en systeemvalidatie bij het beschouwen van het complete vraagstuk: bediening en besturing, training en ondersteuning, kosten en planning, prestatie, realisatie, testen en verwijdering.
SE beschouwt zowel de bedrijfsdoelen als de technische behoeften van alle klanten. Dit met het doel een kwaliteitsproduct te realiseren dat voldoet aan de gebruiksbehoefte.
(Def INCOSE / E. Molier)

Systems Engineering is an interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems. It focuses on defining customer needs and required functionality early in the development cycle, documenting requirements, then proceeding with design synthesis and system validation while considering the complete problem:
Systems Engineering integrates all the disciplines and specialty groups into a team effort forming a structured development process that proceeds from concept to production to operation. Systems Engineering considers both the business and the technical needs of all customers with the goal of providing a quality product that meets the user needs.
Definition of the International Council on Systems Engineering (INCOSE)

Documenten (afhankelijk van uw toegangsrechten)

MKC/TKI Seminar Systems Engineering 13 januari 2016 Rotterdam

MKC Seminar Systems Engineering 26 juni 2014 Krimpen a/d IJssel

© Copyright MKC - 2021