Knowledge and innovation management

Knowledge and innovation management

De producten van de Nederlandse Maritieme en Offshore Industrie zijn complex, innovatief en daarmee zeer kennisintensief. Kennis is inmiddels de kurk waar alles op drijft. Gezien vanuit de missie van MKC is kennismanagement dan ook een belangrijk aandachtsgebied.
Innovatiemanagement wordt beschouwd als bedrijfsinterne informatievoorziening bij en ondersteuning van innovatieactiviteiten, waarbij de besluitvorming over de innovatie bij het betreffende bedrijfsonderdeel ligt.

Kennismanagement


Kennis is in onze ogen pas meer dan ingeblikte informatie als het toegankelijk gemaakt is om toegepast te worden, als het het ‘tussen oren zit’, of in ieder geval onder handbereik is en gekoppeld is aan de voor toepassing benodigde vaardigheden. Daarbij komt dat door uittreding van de ‘grijze golf’ met hen ook veel impliciete kennis uit de bedrijven en kennisinstellingen dreigt te vloeien.

 

Het borgen en toegankelijk maken en houden van im- en expliciete kennis is dan ook een door alle bij MKC betrokken partijen onderkend top issue. Een en ander kan worden samengevat in het begrip ‘Kennismanagement’. Enkele jaren geleden is daarom het initiatief te nemen om de manier waarop Kennismanagement binnen de bij MKC aangesloten kennisinstituten en bedrijven is geregeld.

 

Dit heeft in het MKC MT geleid tot een aantal interessante sessies. Een en ander is indertijd ingeleid door Koen Beelen, die met zijn bedrijf Co-Capacity als deskundige nauw was betrokken bij deelprogramma 3 van het Programma Integraal Samenwerken, dat onder de vlag van het MIP (Maritiem Innovatie Programma) door de sector is uitgevoerd en onlangs afgesloten en waarvan de belangrijkste resultaten als thema op deze website beschikbaar zijn.

 

Er is ook de mogelijkheid om een specifiek op de maritieme sector toegesneden training te volgen die u effectief inwijd in de wereld van kennismanagement. Essentie van de training is dat de deelnemers zich bewust worden van een uitgebreid palet aan kennismanagement onderwerpen en achtergronden. In de training leert de deelnemer zijn drempelvrees te overwinnen en een keuze te kunnen maken voor een eigen, bedrijfsgericht traject. De training biedt een ‘window of opportunities’ voor bedrijfsspecifieke invulling. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

Innovatiemanagement


Er zijn veel definities denkbaar voor Innovatiemanagement. Opvattingen over en invulling van dit begrip zullen dan ook per bedrijf sterk verschillen.

 

Wärtsilä bijvoorbeeld definieert Innovatiemanagement als bedrijfsinterne informatievoorziening bij en ondersteuning van innovatieactiviteiten, waarbij de besluitvorming over de innovatie bij het betreffende bedrijfsonderdeel blijft. In het geval van Wärtsilä gaat het daarbij met name om optimaal voordeel te kunnen putten uit ideeën binnen het bedrijf voor product- en productieverbetering en nieuwe producten, die zonder deze ondersteunende activiteit verloren zouden kunnen gaan. Naast het directe voordeel dat het bedrijf van deze innovaties zal ondervinden wordt het ook gezien als een vorm van immateriële beloning, een aanmoediging, als er ook snel iets met het idee van een niet direct bij innovatie betrokken medewerker gebeurt.


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

© Copyright MKC - 2021