Integraal Samenwerken

Integraal Samenwerken

Het programma Integraal samenwerken was gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouwindustrie door ontwikkeling van verbeterde samenwerkingsmodellen en -instrumenten.
De drie speerpunten van het programma waren: innovatief ondernemen, technologische innovatie en sociale innovatie.
Communicatie, (zelf)bewustzijn, opleiding, informatietechnologie, procesoptimalisatie, informatiemanagement en procestrans-parantie zijn enkele van de kernbegrippen waaraan gewerkt is.

De sector zelf voerde de leiding over het programma voor zowel het vaststellen van de inhoud, de uitvoering alsmede het (be)sturen ervan. Daarin werkte ze nauw samen met de maritieme onderzoeksgroepen van de Technische Universiteit Delft.
Het Programma sloot aan bij de strategische onderzoeksagenda van het in 2007 gestarte en door het ministerie van Economische Zaken en SenterNovem (nu RVO) ondersteunde en inmiddels (2012) afgesloten Maritiem Innovatie Programma.

Hieronder en in de bibliotheek van de MKC website treft u de resultaten van Integraal Samenwerken.

 

Innovatie IS - Resultaten Integraal Samenwerken

Innovatie IS is de on-line applicatie die u kennis laat nemen van de resultaten van het programma Integraal Samenwerken. Innovatie IS biedt u twee paden van resultaten:

'Waardevolle Innovatielessen'
&
'Innovatie naar de praktijk'

 

LET OP! Om bij de resultaten te komen heeft u een account op de MKC website  nodig. Maak hier een account aan.


© Copyright MKC - 2023