Dredging engineering

Dredging engineering

Dredging Engineering is een kennisgebied dat zich beweegt tussen werktuigbouw en maritieme techniek enerzijds en anderzijds civiele techniek (waterbouw) en mijnbouwkunde.

Dredging Engineering is een kennisgebied dat zich beweegt tussen werktuigbouw en maritieme techniek enerzijds en anderzijds civiele techniek (waterbouw) en mijnbouwkunde, met als achterliggende kennisgebieden ondermeer geologie en geomorfologie. Daarnaast zijn er nog ondersteunende disciplines, zoals op het gebied van de hydrografie.

De laatste decennia heeft zich een geweldige opschaling voorgedaan, met name bij de twee belangrijkste werktuigen, de sleephopperzuiger en de snijkopzuiger. Deze opschaling was vooral gericht op kostenreductie, waardoor zich nieuwe markten openden voor grootschalige landaanwinning en offshore activiteiten. Deze schaalvergroting ging vooral ook gepaard met een efficiency verhoging, zowel m.b.t. weerstand en voortstuwing en de scheepsconstructie, als het baggerproces. Operationele efficiencyverhoging werd mede mogelijk gemaakt door vergaande integratie van meet en regelsystemen, waarbij de 1-mans brugbediening van zowel de nautische als de baggerprocessen een mijlpaal betekende. Zonder echt gebruik van het automatiseringsysteem was dit uitgesloten geweest.

Het baggerproces was en is nog steeds een essentieel aspect van de natte mijnbouw. Het natte aspect betreft niet altijd dat de materialen op zee worden gewonnen, maar vooral het hydraulisch transport.


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

© Copyright MKC - 2021