Themes

Marine Systems Engineering

SE is een interdisciplinaire benadering gericht op het realiseren van succesvolle systemen.

Integraal Samenwerken

Het programma Integraal samenwerken was gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouw-industrie door ontwikkeling van verbeterde samenwerkings-modellen en -instrumenten.

Knowledge and innovation management

Kennis is de kurk waar alles in de NL maritieme sector op drijft. Voor MKC is kennismanagement een belangrijk aandachtsgebied, dat zich ook uitstrekt tot innovatiemanagement.

Ship design

Ship design, marine engineering, marine safety, systems integration

Hydrodynamics & fluid dynamics

weerstand, voortstuwing, zeegang, manoeuvreren, offshore-installaties, werktuigen en operaties

Ship and offshore structures

Including materials technology and mechanics

Ship operations

Research onderwerpen op het gebied van Maritieme Operaties

Ship production

Researchonderwerpen TKI Maritiem op het gebied van Ship Production

Sustainability & marine environment

Ecosystemen, energiewinning op zee, scheepsemissies, alternatieve brandstoffen

Offshore engineering

Arctic engineering, deep sea mining

Dredging engineering

Werktuigbouw, maritieme techniek, civiele techniek (waterbouw) en mijnbouwkunde

Naval engineering

geavanceerde innovatieve producten

Inland shipping

innovatiebehoefte en kennisopbouw

Maritiem Historische Inspiratiebronnen

Wat kunnen we leren van ons maritieme verleden?

Other

Documents not covered by other subjects

© Copyright MKC - 2023