Wie is wie

Het MKC bestaat uit de volgende gremia:

De Stuurgroep van het Maritiem Kennis Centrum

Prof.dr. Th. Baller (TUDelft-3ME),
ir. T. van Beek (Wärtsilä),
Ing. R.H. Berkvens (Damen Shipyards),
Ktz. J.L. de Bruijn (KM-NLDA-KIM),
Dr Ir. B. Buchner (MARIN),
H. Loudon MSc (RH Marine),
Prof. Dr. ir.  P. Oonincx (NLDA/KIM)
Ir. A. Steenhuis(Allseas),
ir. M.G.L.H. Tossings Sbn. bd. (TNO),
D. Vander Heyde MSc (Royal IHC)

Het Management Team van MKC

Prof. Ir. J.J. Hopman (TUD-3ME)
Prof. Dr. ir. M.L. Kaminski (TUD-3ME)
Prof. Dr. ir. R.H.M. Huijsmans (TUD-3ME)
ir. K. Visser, Sbn. b.d. (TUD-3ME)
Dr. ir. R. Hekkenberg (TUD-3ME)
Prof. Dr. Ir. R. van de Ketterij (NLDA/KIM)
Prof. Dr. ir.  T. Tinga (NLDA/KIM)
Dr. ir. H.J. Prins (MARIN)
ir. P. Boersma (TNO)
Dr. ir. T.P. Bult (Wageningen Marine research)
Dr. E.M. Foekema (Wageningen Marine research)
Dr. ir. M. Smit (NIOZ)
Dr. G.J. Reichhart (NIOZ)

ir. M. Dijk (Allseas)
ir. P.F. van Terwisga (Damen)
ir. J. Broekhuijsen (Damen-DSN)
Dr. ir. L. Seijbel (Royal IHC - MTI Holland)
ing. J. van Bekkum (RH Marine Group)
ir. M.C.W.M. Janssen (MinDef-DMO)
ir. T van Beek (Wärtsilä)
ir. M. Sonnema (Wärtsilä)

drs. R.T.B.Visser, Sbn. b.d. (MKC)
ing. C.H.M. Kramers (MKC)
ir. P. 't Hart (MKC)

Waarnemers
Ir. M Krikke (NMT)


Download hieronder het volledige overzicht van de MT deelnemers (alleen voor leden):

Het MKC-bureau

Directeur

Drs R.T.B. Visser (Reginald)
mobiel 06 223 96 767
e-mail RTBVisser@planet.nl

Consultants

Ir. P. 't Hart (Pieter)
mobiel 06 485 01 314
e-mail p.thart@koersenvaart.nl

Ing C.H.M. Kramers (Caspar), tevens websitebeheerder
mobiel 06 518 90 452
e-mail Casparkramers@innovaart.nl

Directiesecretariaat

Mevr M.F. van Run
telefoon 088 866 85 77
e-mail maya.vanrun@tno.nl

Voor overige / algemene e-mailcontacten m.b.t. MKC  en de MKC-website

zie Contact

© Copyright MKC - 2019