MKC-Partners

MKC werkt in het kader van haar doelstellingen samen met, ondermeer, de hieronderstaande partijen. Deze zo genoemde 'MKC-Partners' zijn echter geen deelnemers in MKC en hebben daarom geen bestuurlijke invloed. Wel zijn zij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de MKC MT-vergaderingen om informatie uit te wisselen en het MT van advies te dienen en zo samen met MKC bij te dragen aan het beoogde innovatieproces van de maritieme sector.

Door op de betreffende logo's, resp. bijstaande teksten, te klikken gaat u naar de websites van onze samenwerkingspartners.


© Copyright MKC - 2023