Deelnemende partijen

Klik op het betreffende logo, resp. op de daarbij staande verklarende teksten, voor een link naar de website van onderstaande in MKC deelnemende bedrijven en kennisinstituten.

Naast deze in MKC deelnemende partijen wordt in MKC-verband ook samengewerkt met andere voor de realisatie van de MKC-doelstellingen van belang zijnde partijen, de z.g. MKC-partners.

Opm.: Onderstaande in MKC deelnemende Partijen staan in alphabetische volgorde, met eerst de bedrijven en daarna de kennisinstituten.


© Copyright MKC - 2022