Nieuw MKC account

Hoe vraag ik een MKC-account aan?

MKC biedt personen die betrokken zijn bij de Nederlandse Maritieme-, Offshore- en Baggersector (in ruime zin) de mogelijkheid een MKC account aan te vragen. Hiermee krijgt u een ruimere toegang tot de MKC-bibliotheek, zodat u ook publicaties kunt raadplegen die beperkt toegankelijk zijn, d.w.z. die we liever niet willen delen met onze verre concurrenten.

Om te beoordelen of u voor een MKC account in aanmerking komt dient u zich te REGISTREREN. Alle velden zijn verplicht !

Na registratie beoordeelt MKC of uw aanvraag gehonoreerd wordt of niet.

De gehele registratieprocedure verloopt per automatisch gegenereerde emails. Houd uw email box dus in de gaten.


terug naar homepage

© Copyright MKC - 2019