News

News Taglist for 'home'

NWA - De Blauwe Route initiatieven 2020 gepubliceerd

In het kader van de NWA-De Blauwe Route: 'Water als weg naar innovatie en duurzame groei' zijn recent 19 initiatieven ingediend en nu door NWO gepubliceerd.

Een drietal daarvan, op initiatief van, resp. met betrokkenheid van MKC deelnemers, zijn met name van belang voor de maritieme sector, t.w.:

  • BR ...
Published: 2020-10-12 | Tagged: home

Succesvol webinar Fuel Cells for MARitime applications (FCMAR)

Op 17 September 2020 is er vanuit het FCMAR project in samenwerking met Nederland Maritiem Land een webinar georganiseerd. Kamil Mrozewski van TNO in Helmond en Lindert van Biert van TU Delft Maritieme Techniek hebben een uitvoerige presentatie gegeven om de deelnemers te informeren over de huidige stand van zaken ...

Published: 2020-10-08 | Tagged: home

E-fuels cruciaal voor verduurzaming zwaar transport

Gezamenlijke inspanning gehele keten nodig om klimaatdoelen te halen

e-fuels for trucking, shipping and aviation

Synthetische brandstoffen geproduceerd met elektriciteit, ofwel e-fuels, kunnen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot van wegtransport over lange afstand, luchtvaart en scheepvaart. Synthetische methanol, -diesel en -LNG (Liquified Natural Gas) zijn voor wegtransport over lange ...

Published: 2020-09-24 | Tagged: home

Green Maritime Methanol consortium starts engine test programme

GMM logo

Rotterdam, 23 March 2020.

The Green Maritime Methanol consortium studies the possibilities for renewable Methanol as a maritime transport fuel. Green Methanol is an important candidate as a future fuel for the shipping industry. It is widely available, can be produced in a sustainable way, is easily stored on board ...

Published: 2020-03-24 | Tagged: home

MIIP20.007 - project FCMAR: Maritieme toepassing brandstofcellen van start

MIIP20.007 BrandstofcellenDit project betreft een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van diverse brandstofcelconfiguraties aan boord van schepen; dit in combinatie met mogelijk toepasbare brandstoffen.

 

Brandstofcellen bieden kansen om (hernieuwbare) brandstoffen direct om te zetten in elektrische energie. Daarmee worden schadelijke emissies voorkomen. Bovendien hebben brandstofcellen een hoge efficiency en ...

Published: 2020-03-13 | Tagged: home, kennis-nieuws

Mogelijkheden voor de maritieme sector om (nagenoeg) kosteloos onderzoek uit te laten voeren op de schepen van het NIOZ.

De Nationale Zeegaande Faciliteiten worden centraal bekostigd vanuit NWO; de bekostiging loopt via de basisfinanciering voor het NIOZ, met specifieke bestemming National Marine Facilities (NMF).
Deze bekostiging betreft schepen incl. afschrijving, bemanning, brandstof, havenkosten, apparatuur en bijbehorende ondersteuning.

De nationale zeegaande faciliteiten zijn ván en vóór de wetenschap. NWO stelt ...

Published: 2020-03-12 | Tagged: home, kennis-nieuws

'Zero emission shipping is binnen bereik'

Klaas Visser (TU Delft en MKC) zet veelbelovende onderzoeksprojecten op een rij.

Tijdens het recente TKI event ‘Maritime with a Mission’ op de SS Rotterdam (19 november 2019) gaf ir. Klaas Visser een overzicht van deze projecten.
“Zero emission shipping is binnen handbereik”, was zijn opvallend optimistische conclusie en “Ook ...

Published: 2020-03-12 | Tagged: home

Recent onderzoek toont aan dat IJzer een serieuze optie is als CO2-vrije en hernieuwbare brandstof voor de scheepvaart!

Aldus de kern van de boodschap die hier op basis van recente onderzoeksresultaten verkondigd wordt.

Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek dat als ‘Maritiem Innovatie Impuls Project’ van Nederland Maritiem Land NML en met steun van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat op initiatief van het Maritiem kennis Centrum MKC ...

Published: 2020-02-01 | Tagged: home, kennis_nieuws

Alternatieve brandstoffen bieden kansen voor vergroening van de zeescheepvaart

MKC, TNO en TU Delft onderzoeken de kansen en bedreigingen voor vergroening van de Nederlandse scheepvaartsector.

Delft, 31-01-2020.

Maritiem Kenniscentrum, TNO en TU Delft onderzochten de mogelijkheden voor de zeescheepvaart om op korte termijn andere brandstoffen te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

De studie concludeert dat concrete ...

Published: 2020-02-01 | Tagged: home, kennis_nieuws

NWO kent subsidie toe aan tien nieuwe onderzoeksprojecten binnen Topsector Water & Maritiem

NWO-persbericht, 19 december 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft in totaal tien aanvragen toegekend binnen de Topsector Water & Maritiem: negen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe route, en daarnaast één additionele aanvraag in het programma Living labs in the Dutch Delta. De projecten gaan onder ...

Published: 2019-12-20 | Tagged: home, kennis-nieuws
© Copyright MKC - 2021