News

News Taglist for 'home'

IOP Project PROMISED met Promotie Peter Naaijen afgesloten.

Op 6 oktober promoveerde bij de TU Delft dr. ir. Peter Naaijen op diens onderzoek naar de voorspelbaarheid van scheepsbeweging op basis van signaalanalyse van de nautische scheepsradar.

Zijn proefschrift is getiteld ‘Deterministic prediction of waves and wave induced vessel motions – future telling by using nautical radar as a remote ...

Published: 2017-10-30 | Tagged: home, kennis_nieuws

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

 NWADe stuurgroep van de Nationale Wetenschaps-agenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie.

Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland. Bovendien ...

Published: 2017-10-11 | Tagged: home, kennis_nieuws

Topsector Water’ wordt ‘Topsector Water en Maritiem

Op Woensdag 17 mei vond het maritiem innovatie event ‘Blauwe Toekomst’ plaats op het ss Rotterdam, waarop de maritieme sector werd geïnformeerd en geïnspireerd. De sector zet sterk in op de combinatie van maatschappelijke en economische uitdagingen. Bas Buchner, voorzitter van de Innovation Council van Nederland Maritiem Land en de ...

Published: 2017-06-07 | Tagged: home

Project Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen van start gegaan

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies als CO2, NOx, SOx en roet (PM) is groot. Toepassing van aardgas in de vorm van LNG (Liquefied Natural Gas) biedt goede perspectieven voor grotere zeeschepen, maar is niet haalbaar voor kleinere vaartuigen, voornamelijk vanwege het ruimtebeslag aan boord. Ook methanol (CH3OH ...

Published: 2017-03-20 | Tagged: home, kennis_nieuws, kennis-nieuws

MIIP 019 Raamwerk voor CO2 reductie voor de scheepvaart

De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,5% van de CO2-uitstoot en kan volgens de Nederlandse en Europese reders in 2050 de helft minder CO2 uitstoten. CO2 reductie voor de scheepvaart vereist echter aanzienlijke inspanningen om economische, technologische en logistieke barrières te slechten.


Het doel van dit in 2016 door ...

Published: 2017-01-25 | Tagged: home

NWO investeert 4,3 miljoen euro in Topsector Water projecten

NWO maakt bekend dat, als resultaat van de laatste, op 23 juni 2016 gesloten, NWO Call in het kader van van de Topsector Water negen nieuwe projecten zijn geselecteerd . Vier daarvan gaan over maritieme technologie en vijf over delta- en watertechnologie.

Meer hierover zie het bericht van NWO van 9 ...

Published: 2017-01-10 | Tagged: home, kennis_nieuws

Houd de basis gezond! Prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft met het oog op de versterking van de Nederlandse kennisbasis, onder voorzitterschap van Prof. dr. U. Rosenthal, in november 2016 een rapport uitgebracht. Hierin wordt het in steeds bredere kring gevoerde pleidooi voor substantiële extra investeringen in onderzoek en innovatie, met ...

Published: 2017-01-07 | Tagged: home, kennis_nieuws

www.kennisdelta.nl functioneel geïntegreerd in de MKC website

De Kennisdelta website is vanaf 22 december 2016 geïntegreerd in de MKC website.
Zodoende bevat www.mkc-net.nl vanaf heden, bovenop wat de MKC website altijd al te bieden had, nu grotendeels ook de zelfde functionaliteit als u van de Kennisdelta website altijd al gewend was.
Het gaat daarbij met ...

Published: 2016-12-26 | Tagged: home

NWO honoreert ASSETDRIVE voorstel voor NWO-TTW Call Water 2016

De sectie Maritieme Werktuigkunde van de TUD afdeling Maritieme Techniek heeft van NWO bericht gekregen dat het ASSETDRIVE voorstel voor de NWO-TTW WaterCALL 2016 aan het voor Assetdrive gevormde onderzoeksconsortium is toegewezen!

"Dat is een fantastisch kerstcadeau.", aldus ir. Klaas Visser mede namens ir. Milinko Godjevac. "Met een grotendeels NWO-budget ...

Published: 2016-12-23 | Tagged: home, kennis_nieuws

TKI-toeslag wordt PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag heet vanaf 1 februari 2017: PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie. De bestaande instrumenten voor de TKI’s veranderen van naam, maar inhoudelijk blijven de instrumenten hetzelfde.

Daarnaast komt er een nieuw instrument bij. Vanaf 1 februari kunnen privaat-publieke samenwerkingsverbanden rechtstreeks bij de Rijksdienst ...

Published: 2016-12-11 | Tagged: home, kennis_nieuws
© Copyright MKC - 2019