News

Groeikansen voor autonome systemen in de maritieme en offshore sector

Drones at seaTNO, TU Delft, NLDA en MKC onderzoeken de kansen en uitdagingen voor autonome systemen in de Nederlandse maritieme en offshore industrie

 

 Delft, 27-02-2019. Een consortium van Nederlandse maritieme kennisinstellingen onderzocht het afgelopen jaar de mogelijkheden voor de toepassing van autonome systemen in de maritieme en offshore sector. Hiertoe is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van systemen die momenteel beschikbaar zijn voor de maritieme en offshore industrie.

De maritieme en offshore sector maakt gebruik van autonome en op afstand bestuurbare systemen zowel in de lucht, als op en onder het water. Hoewel er grote verschillen bestaan in de toepassing van deze typen van autonome systemen is onderzocht in hoeverre er ook overeenkomsten bestaan in het gebruik van deze systemen in de maritieme omgeving inclusief het gebruik van energiesystemen, sensoren en dergelijke.
Tevens werd onderzocht wat het nut en de noodzaak is van het integreren van diverse functies in één platform, waardoor in de toekomst mogelijk kosten bespaard kunnen worden.
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de ontwikkelingen omtrent autonome systemen voor maritieme toepassingen vooral buiten de maritieme sector plaatsvinden. De meeste grote bedrijven in de maritieme sector stellen zich op als smart buyer terwijl kleinere bedrijven vooral op zoek zijn naar interessante niches voor de inzet van hun innovatieve producten.
De Koninklijke Marine daarentegen kijkt in tegenstelling tot de maritieme en offshore sector veel meer naar de integratie van verschillende systemen en ontwikkeld op dit gebied ook eigen kennis en kunde.
Tevens zijn in het project diverse onderzoeksvelden gedefinieerd die verdere verdieping nodig hebben om de introductie van autonome systemen in de maritieme en offshore sector te versnellen. Dit betreft vooral het modelleren van de stabiliteit van oppervlakte schepen voor zowel varende als vliegende autonome systemen en de communicatie bij onderwatersystemen.
Het project is ondersteund door Nederland Maritiem Land en het Ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over het project en het rapport “Unmanned autonomous (aerial) vehicles for maritime applications” is te vinden op de website van Nederland Maritiem Land onder MIIP projecten (MIIP 007-2018)

EINDE BERICHT

Het volldege persbericht als pdf

Published: 2019-03-01 | Tagged: home
© Copyright MKC - 2020