News

Tunnelbouwers wijzen Jan De Nul de weg

Terwijl een toenemend aantal reders vanuit een klimaatperspectief inzet op varen op LNG, kiest Jan De Nul Group voor een andere koers. Het Belgische baggerbedrijf laat vijf (ultra) lage-emissieschepen bouwen. De nieuwe sleephopperzuigers beschikken over een ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te elimineren. “We hebben niets zelf hoeven uit te vinden. De automotive en heavy duty-sector effent het pad voor ons”, zegt fuel coordinator Michel Deruyck.

Alle schepen van de nieuwe generatie hebben een dieselelektrische uitvoering: schroeven, baggerpompen en jetpompen worden elektrisch aangedreven en gecontroleerd door middel van frequentieregelaars. “Al deze maatregelen zorgen voor een laag stookolieverbruik, het beste voor deze categorie schepen”, claimt Jan De Nul.

Om de schadelijke emissies nog verder in te perken heeft Jan De Nul de schepen bovendien uitgerust met behandelingssystemen voor uitlaatgassen. Aangezien de nieuwe baggerschepen vaak in mondingen en rivieren of dicht bij de kust zullen werken, kiest de baggeraar ervoor de NOx-emissies te beperken tot een niveau dat veel lager ligt dan de huidige vereisten en ook de uitstoot van andere polluenten – waarvoor nog geen IMO-regelgeving bestaat – te reduceren.

Tweefasige filtertechniek

De nieuwe schepen zullen werken op brandstoffen met een laag zwavelgehalte en beschikken over een tweefasige filtertechniek. Het systeem van Selectieve Katalytische Reductie (SCR) en de toevoeging van Urea (AdBlue) is volgens Jan De Nul op dit moment de meest efficiënte manier om de uitstoot van NOx te reduceren tot een niveau dat overeenkomt met de toekomstige Europese Fase V-normen voor binnenschepen. “Voor de zeevaart geldt binnenkort de IMO Tier III-regelgeving, die een veel hogere uitstoot van polluenten toelaat. Hier hinkt de zeevaart ver achterop bij de binnenvaart”, aldus Jan De Nul.

Naast het katalytische filter beschikken de schepen over een dieselpartikelfilter (DPF). Voor deze technologie haalde Jan De Nul de mosterd uit Zwitserland, waar het filteren van uitlaatgassen in de tunnelbouw al sinds de jaren negentig verplicht is. Voertuigen en zware machines zijn er uitgerust met een uitlaatgasfiltersysteem, zodat arbeiders die werke in de tunnelbouw schone lucht kunnen inademen. “Met het dieselpartikelfilter halen we tot 99 procent van het aantal fijnstof- en roetdeeltjes uit de uitlaatgassen”, zegt Deruyck in een gesprek op het hoofdkantoor in Aalst.

meer.......

Published: 2018-12-12 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2020