News

In memoriam Ed Keizer

IM Ed Keizer 1941-2018Ir. Ed Keizer heeft zijn hele leven (23 april 1941 tot 12 februari 2018) gewijd aan de scheepsbouwkunde, een lange loopbaan in de maritieme techniek als officier bij de Koninklijke Marine, met als hoogtepunt de bouw van de onderzeeboten van de Walrus klasse.
Na zijn leeftijdsontslag als kapitein ter zee - en voor zijn verdiensten gedecoreerd als officier van Oranje Nassau - heeft hij in vele verschillende organisaties als CMO en NIM zich gewijd aan het stimuleren van met name fundamenteel onderzoek in de maritieme techniek en de materiaalkunde. Ook het MARIN heeft in die tijd van zijn kennis en kunde mogen profiteren.
Ed heeft aan de wieg gestaan van het Maritiem Kennis Centrum MKC. Ook daarin heeft hij zich als mede staflid gepassioneerd ingezet voor het initiëren en doen uitvoeren van fundamentele onderzoeksprojecten. Als geen ander besefte hij dat fundamenteel onderzoek nodig is om nieuwe technieken en materialen te kunnen toepassen in de complexe scheepsbouw, noodzakelijk om Nederland zijn leidende rol in de wereld te laten behouden.
Na zijn afscheid van het MKC bleef hij nog bij de technische wetenschap betrokken als lid van enkele beoordelingscommissies van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s; scherp, wijs en deskundig was zijn oordeel. Daar en boven was Ed een uiterst plezierige collega om mee samen te werken.

Zelfs toen zijn ziekte hem minder mobiel maakte, bleef hij een zeer betrokken vraagbaak. Het MKC kon voor adviezen nog op zijn kennis en lange ervaring in de sector blijven rekenen.
Wij en de maritieme sector verliezen een vriend en zullen hem zeer missen.

Wij wensen zijn vrouw Rieneke, zijn kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij het verwerken van het verlies van Ed.

Staf Maritiem Kennis Centrum,

Reginald Visser
Caspar Kramers
Pieter ‘t Hart

Published: 2018-02-15 | Tagged: home
© Copyright MKC - 2020