News

NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren

Nieuw: cross-over call, buitenlandse bijdragen aan onderzoeksprojecten mee financieren

12 december 2017

NWO draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,7 miljard euro geïnvesteerd. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

Meer..........

Published: 2017-12-21 | Tagged: home, kennis_nieuws
© Copyright MKC - 2020