News

IOP Project PROMISED met Promotie Peter Naaijen afgesloten.

Op 6 oktober promoveerde bij de TU Delft dr. ir. Peter Naaijen op diens onderzoek naar de voorspelbaarheid van scheepsbeweging op basis van signaalanalyse van de nautische scheepsradar.

Zijn proefschrift is getiteld ‘Deterministic prediction of waves and wave induced vessel motions – future telling by using nautical radar as a remote wave sensor.’ Zijn promotor was Prof. dr. ir. René Huijsmans van de sectie Scheepshydromechanica, bij de TUD Faculteit 3ME, afdeling Maritieme en Transport Techniek.

Voor de financiering van zijn onderzoeksproject, genaamd PROMISED (Prediction of Wave Induced Motions in ship, Offshore and Dredging Operations), is indertijd (2011) in het kader van het Maritiem Innovatie Programma MIP, binnen de 2e IOP-Maritiem tender, een subsidie toegekend.

Om zijn onderzoeksresultaten ook een voor de Maritieme en Offshore sector (en henzelf) waardevol vervolg te geven heeft Peter, samen met studiegenoot Karel Roozen, een start-up bedrijf ‘Next Ocean’, opgericht. Peter blijft echter ook nog als partime docent aan de afdeling Maritieme en Transport Techniek van de TU Delft verbonden.

Inmiddels heeft Next Ocean een eerste Golfradar-systeem voor de markt beschikbaar, waarvoor ook al een 'Launching Customer' is gevonden, n.l. het Offshore bedrijf AllSeas.

Op 9 oktober viel Peter met Next Ocean ook al direct  in de prijzen’.
Bij het ‘Offshore Energy Opening Gala and Awards Show’ werd aan Next Ocean n.l. de ‘Best Innovation in Offshore Energy Award’ toegekend.

Meer over de resultaten en achtergrond van het golfradaronderzoek van Dr. Ir. Peter Naaijen.

 

Published: 2017-10-30 | Tagged: home, kennis_nieuws
© Copyright MKC - 2019