News

Redactieraad ISP Journal versterkt

ISP LogoISP Journal heeft onlangs met het oog op een heroriëntatie op haar aandachtsgebied, haar redactieraad versterkt en verbreed. Tegelijkertijd vond er ook een wisseling van de wacht plaats bij de functie van hoofdredacteur.

Deze bredere samenstelling hangt nauw samen met de wens van ISP om, meer dan tot dan toe, een publicitair platform te bieden aan het brede scala aan maritiem wetenschappelijk onderzoek. De laatste jaren betrof de meerderheid van de ingediende artikelen namelijk vooral hydrodynamische onderwerpen. Maar ook onderwerpen op het gebied van Scheepsontwerp, Scheepsconstructie, Maritieme Werktuigkunde, Scheepvaart en Scheepsproductie behoren tot het domein van het ISP Journal. Het gaat hierbij, een wetenschappelijk journal waardig, om de publicatie van “peer-reviewed” artikelen.

ISP roept daarom onderzoekers en andere wetenschappelijke auteurs op om ook artikelen in te dienen over bijvoorbeeld scheepsontwerp, scheepsbouw en scheepsconstructie, scheepsstabiliteit (en veiligheid in het algemeen), aspecten gerelateerd aan ijs, (mechanische aspecten van) scheepsvoortstuwingssystemen, regelsystemen en “human factors”.

Naast een verbreding van haar samenstelling van de ISP Journal Redactieraad vond ook een wisseling van de wacht plaats bij de functie van Hoofdredacteur. Prof. Dr. Ir. A.(Riaan) P. van ’t Veer heeft Prof. Dr. Ir. René H.M. Huijsmans opgevolgd, die bij de TU Delft met emeritaat is gegaan. René Huismans blijft overigens wel lid van de ISP Redactieraad.

Voor meer informatie over het ISP Journal, de Stichting International Shipbuilding Progress, de samenstelling van de ISP Redactieraad en de uitgever van het ISP Journal, IOS Press zie de ISP Journal webpagina’s via www.ispjournal.eu , gehost op de MKC website.

Contact: info@ispjournal.eu

Published: 2017-10-04 | Tagged: kennis_nieuws
© Copyright MKC - 2019