News

ISP Volume 63, nummers 3,4

ISP Volume 63, nummers 3,4 van 2016/2017 is een speciaal nummer over het Europese Unie (EU) project GRIP. GRIP staat voor “Green Retrofitting through optimization of hull-Propulsion Interaction”. In het project zijn verscheidene aspecten bestudeerd rond het toepassen van Energy Saving Devices (ESD’S) op bestaande schepen.

Aspecten die aan de orde kwamen waren onder andere: de werking principes van ESD’s, de ontwikkeling van een Early Assessment Tool (EAT) om de potentieel haalbare energiebesparing van een specifieke ESD voor een specifiek schip te schatten, constructie aspecten (belastingen, vermoeiing en trillingen), en het proces op de scheepswerf om een ESD op een schip aan te brengen waarvan de geometrie van de romp niet goed bekend is. Binnen het project is een specifieke ESD ontworpen, gebouwd en op ware grootte getest.

Dit ISP-nummer bevat 9 artikelen die alle aspecten bestrijken van het schatten van de mogelijke energiebesparing tot het ontwerp en de bouw van ESD’s, alsmede het aanbrengen op een schip en het testen op ware grootte.

Meer ........

Published: 2017-09-22 | Tagged: isp-nieuws, uitgelicht
© Copyright MKC - 2019