News

Topsector Water’ wordt ‘Topsector Water en Maritiem

Op Woensdag 17 mei vond het maritiem innovatie event ‘Blauwe Toekomst’ plaats op het ss Rotterdam, waarop de maritieme sector werd geïnformeerd en geïnspireerd. De sector zet sterk in op de combinatie van maatschappelijke en economische uitdagingen. Bas Buchner, voorzitter van de Innovation Council van Nederland Maritiem Land en de TKI Maritiem, opende met een toelichting op de dag: “Vorig jaar ontwierpen we een uitdagend toekomstbeeld voor de maritieme sector voorbij de horizon in Blauwdruk 2050. Om daar te komen starten we bij de Maritieme Strategie en volgen de Blauwe Route in de Nationale Wetenschapsagenda.” De Blauwe Route werd gepresenteerd met een aansprekende film die nu beschikbaar is; zie www.bit.ly/BlauweRouteClip 

Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van Topsector Water, onthulde daarna dat de officiële benaming van ‘Topsector Water’ aangepast wordt naar ‘Topsector Water en Maritiem’: “Dit zorgt voor extra borging en zichtbaarheid van de maritieme sector binnen de Topsector, een welverdiende positie en erkenning!”.

 

Na de opening sprak Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk van de Koninklijke Marine over de noodzaak van de Koninklijke Marine. Hij benadrukte dat juist tijdens de huidige tijd van toenemende dreigingen, militaire aanwezigheid op zee bijdraagt aan een blauwe toekomst. Door middel van het vrijhouden van handelsroutes en het voorkomen en beheersen van conflicten in kustgebieden. Hij benadrukte het belang van een sterk “gouden netwerk” waarin kennisinstellingen, maakindustrie en andere partners bijdragen aan een marine die voorbereid is op uiteenlopende dreigingen.

 

Theo Klimp, fleet director bij Wagenborg Shipping, ging verder in op het thema duurzaamheid. Volgens hem kan een blauwe toekomst bereikt worden door diverse economische en politieke uitdagingen te overwinnen. Hij presenteerde het nieuwe en zeer efficiënte EasyMax schip het “m.s. Egbert Wagenborg” als voorbeeld van een schip dat én een grote ladingcapaciteit heeft én een laag brandstofverbruik. Opvolgend trad Kees Jan Mes, algemeen directeur bij Pon Power, op als spreker. Tijdens zijn presentatie wees hij op de diverse megatrends rondom duurzaamheid en hoe via condition based maintenance en support vanaf de wal hierop in te spelen is. Jan van der Tempel, co-founder van De Oude Bibliotheek Academy, hield als laatst een presentatie over duurzame energiewinning op zee. Er werd een enthousiast en stimulerend beeld geschetst van de diverse inzetmogelijkheden voor in de toekomst waarbij omscholing erg belangrijk blijkt.

Na de lunch werd de dag vervolgd met een inspiratielezing gegeven door Matthieu Borsboom. Hij duidde Nederland aan als een land dat onvoldoende beseft hoe sterk wereldwijd haar naam als maritieme natie is. Er zijn volop kansen voor een blauwe toekomst door strategische keuzes te maken en samenwerking te zoeken.

Workshops

Tijdens de workshoprondes die volgden spraken de deelnemers met elkaar over energiedragers, winnen op zee, het digitale schip, veiligheid en security, productiematerialen en life cycle, en uitdaging voor het realiseren van een schone oceaan. Verder is in een speciale workshop voor het mkb voorlichting gegeven over de MIT-subsidieregeling R&D samenwerkingsprojecten. De uitkomsten van de verschillende sessies wordt door betrokkenen vanuit TKI Maritiem en de NML Innovation Council samengevoegd en als input gebruikt voor het updaten van het Maritiem Innovatiecontract.

Pitches

Het event werd afgesloten met acht pitches, waarin bedrijven en kennisinstellingen hun ideeën en plannen voor samenwerking presenteerden.

Presentaties

http://www.tkimaritiem.nl/presentaties-tkimkc-event-blauwe-toekomst-op-het-ss-rotterdam/

Published: 2017-06-07 | Tagged: home
© Copyright MKC - 2018