News

MKC directeur, Reginald Visser, bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 26 april 2017 ontving de heer R.T.B. (Reginald) Visser, woonachtig in Hippoltytushoef (Gemeente Hollands Kroon) uit handen van burgemeester J.R.A. Nawijn een Koninklijke Onderscheiding, d.w.z. dat hij werd bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

De volgende aan deze eervolle onderscheiding ten grondslag liggende overwegingen zijn ontleend aan het ‘Wieringer Nieuws’

De heer Visser werd in 2005 bij het verlaten van de Koninklijke Marine benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2002 is de heer Visser directeur van het Maritiem Kennis Centrum. Van 1999 tot 2010 was de heer Visser bestuurslid en daarna voorzitter van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst. In 2017 loopt zijn laatste termijn af. Daarnaast is hij sinds 2005 voorzitter van de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Intellingen (CMHF). Van 2011 tot 2015 was hij ook duo-voorzitter van de VCP (vakcentrale voor Professionals). De heer Visser is sinds 2008 lid van het Voorzittersoverleg Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF). De heer Visser was van 2004 tot 2012 voorzitter van het CDA Noord-Holland. Sinds 2012 is hij raadslid. Sinds 2005 is de heer Visser voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders (NVZ). Minstens drie keer per jaar kunnen de leden van de vereniging hun creaties tentoonstellen bij exposities, voornamelijk in Nederland, maar ook in het buitenland. De heer Visser was van 2007 tot 2016 lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Petrus Canisius College, van 2008 tot 2016 voorzitter van de Bedrijfsadviescommissie Nautisch College bij het ROC Kop van Noord-Holland, sinds 2010 toezichthouder bij de Stichting Tabor College en sinds 2012 ook bij de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. De heer Visser heeft zich de afgelopen 10 jaar op uitzonderlijke wijze ingezet als bestuurder bij diverse regionale organisaties.

 

Published: 2017-04-27
© Copyright MKC - 2018