News

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw zeker gesteld door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 december 2016 met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om 5 miljoen euro te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Het amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken was ingediend door de ChristenUnie (Eppo Bruins). Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is de ruime meerderheid van de Tweede Kamer zeer erkentelijk voor haar steun voor het amendement en roept het ministerie op om de regeling in het begin van 2017 te realiseren. Dit zal de sector helpen haar positie te behouden in moeilijke marktomstandigheden.

Ontwikkelingsrisico’s ondervangen

De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal deze regeling benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling. 

Investeren in schone technologie

De SDS biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Zeer belangrijk voor level playing field

De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS zou Nederland achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.

Bron Netherlands maritime Technology

Published: 2016-12-26 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2018