News

NWO organiseert Matchmaking-bijeenkomsten voor twee Maritieme Calls

NWO CallsWil ook jij meewerken aan schone scheepvaart?

Heb jij kennis van maritieme aandrijf-systemen, (solid state) batterij- of brandstofcel-technologie, circulariteit, transitiemanagement en/of businessmodellen voor de maritieme sector? Lees dan verder!

 Met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens beoogt de overheid schadelijke emissies terug te dringen. Hoe? Door op termijn driekwart van alle goederenvervoer van de weg over te hevelen naar de binnenvaart, zeevaart en het spoor.   Om deze doelstellingen te ondersteunen organiseert wetenschapsfinancier NWO gecombineerde  matchmakingsbijeenkomsten voor twee calls: ‘Zero-emissie binnenvaart (NWA)’ & ‘Emissieloze en circulaire scheepvaart (KIC)’.

Op 24 november is de eerste matchmaking. Deze richt zich op het verbinden van onderzoekers en vraagarticulatie vanuit de binnenvaartsector.

Op 8 December organiseert NWO de tweede matchmaking deze staat in het teken van het verbinden van de voorstellen met samenwerkingspartners en cofinanciers.

Voor deze PPS-onderzoeken is een totaalbudget van ruim 8 miljoen NWO-financiering beschikbaar.

Registreer je nu voor de (online) matchmaking-bijeenkomst  van 24 november via deze link.........

Voorafgaand aan de matchmaking bestaat de mogelijkheid contacten te leggen via een interactief matchmakingsplatform.
Het is mogelijk interesse en expertise te delen, geïnteresseerde partners te vinden en afspraken met hen te maken en connecties te leggen.

Published: 2021-10-21 | Tagged: home, kennis-nieuws
© Copyright MKC - 2023