News

A.P. Moller - Maersk versnelt met de bestelling van acht grote zeegaande containerschepen op bio-methanol het koolstof-vrijmaken van haar vloot.

In het eerste kwartaal van 2024 introduceert A.P. Moller - Maersk de eerste van een baanbrekende serie van acht grote zeegaande containerschepen die kunnen varen op CO2-neutrale methanol (bio-methanol).

De schepen worden gebouwd door Hyundai Heavy Industries (HHI) en hebben een nominale capaciteit van ca. 16.000 containers (Twenty Foot Equivalent - TEU). De overeenkomst met HHI omvat een optie voor 4 extra schepen in 2025. De serie zal oudere schepen vervangen, wat een jaarlijkse CO2-emissiebesparing oplevert van ongeveer 1 miljoen ton. Met deze primeur in de sector biedt Maersk hiermee haar klanten echt grootschalig koolstofneutraal zeetransport.

Meer dan de helft van de 200 grootste klanten van Maersk heeft ambitieuze koolstofvrije doelstellingen voor hun toeleveringsketens opgesteld, of zijn bezig met het vaststellen daarvan. Een groot aantal daarvan heeft al toegezegd actief gebruik te maken van koolstofvrije oplossingen voor hun zeetransport en deze ook te willen opschalen.

De schepen worden geleverd met een dual-fuel motoropstelling. De extra kapitaaluitgaven (CAPEX) voor de dual fuel-uitvoering, die dus zowel op methanol als op conventionele laagzwavelige brandstof kan werken, zullen tussen de 10-15% van de totale prijs bedragen. Met deze extra investering maakt Maersk een aanzienlijke sprong voorwaarts in zijn inzet om koolstofneutrale oplossingen op te schalen en leiding te geven aan het koolstofarm maken van de containerlogistiek.

“Als we de klimaatuitdaging van de scheepvaart willen oplossen dan is de tijd daar nu voor aangebroken. Deze bestelling bewijst dat er vandaag de dag koolstofneutrale oplossingen beschikbaar zijn in alle containerschipsegmenten en dat Maersk zich inzet voor het groeiende aantal van onze klanten die hun toeleveringsketens koolstofarm willen maken. Verder is dit een duidelijk signaal aan de brandstofproducenten dat er snel een grote marktvraag naar de groene brandstoffen van de toekomst ontstaat.” Aldus Soren Skou, CEO, A.P. Moller - Maersk

De schepen zullen zo worden ontworpen met het oog op een flexibel operationeel profiel, waardoor ze efficiënt kunnen presteren in vele vaargebieden en daarbij flexibiliteit toevoegen voor  de klant.
Ze zullen beschikken over een methanol-voortstuwingsconfiguratie die is ontwikkeld in samenwerking met fabrikanten als MAN ES, Hyundai (Himsen) en Alfa Laval. Dit betekent een aanzienlijke technologische opschaling ten opzichte van de eerdere maximale grootte van ongeveer 2.000 TEU.
De schepen worden geklasseerd door het American Bureau of Shipping en varen onder Deense vlag.

Bio-Methanol, wellicht de grootste uitdaging.

Maersk wil de schepen direct al vanaf de indienststelling van het eerste schip laten varen op e-methanol. Om de nodige hoeveelheden koolstof-neutrale methanol dan al geleverd krijgen zal een uitdaging zijn. Dit omdat het een aanzienlijke productieverhoging vraagt van goede koolstof-neutrale methanol. Maersk zoekt hiertoe voortdurend naar partnerschappen en samenwerkingen met relevante spelers.

Voor haar eerste schip dat op koolstofneutrale brandstof vaart heeft Maersk om te beginnen REintegrate gecontracteerd, een dochteronderneming van het Deense bedrijf voor hernieuwbare energie, European Energy.
REintegrate en European Energy zullen een nieuwe Deense faciliteit opzetten om de ca. 10.000 ton e-methanol, dat het eerste CO2-neutrale schip van Maersk jaarlijks zal verbruiken, te leveren.
Bij de ontwikkeling van de faciliteit van REintegrate en European Energy zal Maersk nauw betrokken zijn.

“Dit soort partnerschap kan een blauwdruk worden voor het opschalen van de productie van groene brandstof door samenwerking met partners in het hele ecosysteem van de industrie.
Deze samenwerking zal ons waardevolle ervaringen opleveren bij ons streven om de toeleveringsketens van onze klanten koolstofarm te maken. Het inkopen van de brandstoffen van de toekomst is een grote uitdaging en we moeten de productie op tijd kunnen opschalen.”, aldus Henriette Hallberg Thygesen,CEO of Fleet & Strategic Brands, A.P. Moller - Maersk.

Bio-methanol productie

De productiefaciliteit voor e-methanol zal draaien op hernieuwbare energie en biogene CO2 en zal naar verwachting in 2023 van start gaan. De benodigde energie zal daarbij  geleverd worden door een zonnepark in Kassø, Zuid-Denemarken.

REintegrate heeft een bewezen track record voor het produceren van groene e-methanol met een testopstelling in Aalborg. De nieuwe faciliteit wordt de derde e-methanol-faciliteit, aangezien er door hen ook al een e-methanol-faciliteit in Skive wordt gebouwd, dat start in 2022.

Hoewel de hernieuwbare energie in Zuid-Jutland zal worden geproduceerd, moet nog worden besloten waar in Denemarken de power-to-methanol-installatie zal worden gevestigd.

(Naar een tweetal oorspronkelijke persberichten van A.P. Moller - Maersk van 19, resp. 24 augustus.)

Published: 2021-09-06 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2023