News

NMF faciliteert ook maritiem technologisch onderzoek aan boord van de Nederlandse mariene onderzoekvaartuigen.

RV Pelagiafoto: RV Pelagia

De 'National Marine Facilities (NMF)' maken onderdeel uit van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Op haar beurt is NIOZ een onderdeel van NWO.

NMF biedt aan zowel mariene als aan maritiem technische onderzoekers en ontwikkelaars de gelegenheid om aan boord van de mariene onderzoekvaartuigen van NMF (NIOZ) onderzoeksactiviteiten uit te voeren, resp. innovatieve systemen en methoden te testen.

Dit biedt universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven unieke kansen om vaartijd te reserveren, resp. mee te liften tijdens vaartijd van ander onderzoek, voor het uitvoeren van wetenschappelijke metingen of het testen van prototypes van ontwikkelde systemen en werkwijzen; uiteraard voor zover dat binnen de mogelijkheden die de schepen bieden past en uiteraard met in acht name van de overige mariene onderzoeken.

NMF heeft voor het toekennen  en verdelen van vaartijd een regeling getroffen. In aansluiting daarop is de Nationale Vaartijden Commissie (NVC) ingesteld. Deze commissie heeft tot taak toe te zien op de eerlijke uitvoering van NMF-regeling. In de NVC zijn ook de betrokken Topgebieden Energie, Agri&Food en Water&Maritiem vertegenwoordigd.

Het Maritiem Kennis Centrum MKC acht het haar taak om hier niet alleen de Nederlandse maritiem Technologische Onderzoekswereld, maar ook het Maritiem-technische bedrijfsleven op te wijzen.
Om die reden wijdt MKC op haar website een speciale pagina aan NMF en NVC. Zie www.mkc-net/nmf/.

Kan de NMF mogelijk iets voor uw onderzoek of innovaties betekenen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Top-sector vertegenwoordiger in de NVC Reginald Visser, via: rtbvisser@planet.nl

Published: 2021-02-23 | Tagged: home, kennis-nieuws, nmf-nvc
© Copyright MKC - 2023