News

Brandstofcellen met batterijen blijken een toekomstbestendige combinatie voor de scheepvaart.

Delft, 01-02-202FCMAR1

Het project Fuel Cells voor de MARitieme sector (FCMAR) is onlangs afgerond met een zeer lezenswaardig eindrapport. In het rapport wordt een beknopt overzicht gegeven van brandstofcellen en hulpsystemen, alsmede de bijbehorende alternatieve brandstoffen en mogelijke  maritieme toepassingen Hierdoor krijgt de lezer in korte tijd een helder en compleet beeld van de huidige “state of the art” met betrekking tot de toepassing van brandstofcellen voor de maritieme sector. Daarnaast worden er heldere conclusies getrokken en thema’s voor vervolgprojecten gedefinieerd, waaronder:

1. Nieuw energiesysteemontwerp voor brandstofcellen en de effecten daarvan op het scheepsontwerp.

2. Duurzaamheid, efficiency en veiligheid van brandstofceltechnologie

3. AmmoniaDrive, een onderzoeksvoorstel geïnitieerd door de TU Delft waarbij ammonia als scheepsbrandstof gebruikt wordt in een hybride voorstuwingsinstallatie bestaande uit een interne verbrandingsmotor en een brandstofcelsysteem.

Het FCMAR project is in maart 2020 van start gegaan en betrof een inventarisatie van brandstofcellen en hulpsystemen, alternatieve brandstoffen en typen schepen, waarvoor deze systemen relatief snel toegepast kunnen worden.

Op 17 September 2020 is er vanuit het FCMAR project in samenwerking met Nederland Maritiem Land een webinar georganiseerd, waarbij de deelnemers geïnformeerd werden over de huidige stand van zaken met betrekking tot brandstofceltechnologie voor maritieme toepassingen.

Mede op basis van de bevindingen van het webinar is het eindrapport samengesteld, waaruit onder andere blijkt dat brandstofcellen en hernieuwbare brandstoffen in combinatie met energie opslagsystemen (zoals batterijen) een toekomstbestendige combinatie vormen voor de scheepvaart.

Het FCMAR project is inmiddels afgerond met een openbare Engelstalige publicatie die (via deze link) op de de MKC-website beschikbaar gesteld alsmede op de website van NML onder MIIP2020-007.

Voor meer informatie over het FCMAR project kunt u contact opnemen met Maritiem Kennis Centrum – Pieter ‘t Hart (p.thart@mkc-net.nl)

Published: 2021-02-16 | Tagged: home, kennis-nieuws
© Copyright MKC - 2022