News

Succesvol webinar Fuel Cells for MARitime applications (FCMAR)

Op 17 September 2020 is er vanuit het FCMAR project in samenwerking met Nederland Maritiem Land een webinar georganiseerd. Kamil Mrozewski van TNO in Helmond en Lindert van Biert van TU Delft Maritieme Techniek hebben een uitvoerige presentatie gegeven om de deelnemers te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot brandstoftechnologie  voor maritieme toepassingen. Beide heren zijn gepromoveerd op het thema brandstofcellen en hebben daardoor een diepgaande kennis over de technologie en inzicht in de toepasbaarheid aan boord van schepen. Naast een overzicht van de huidige “state of the art” zijn drie thema’s gepresenteerd voor verder onderzoek, te weten:

  1. Nieuw energiesysteemontwerp voor brandstofcellen en de effecten daarvan op het scheepsontwerp.
  2. Duurzaamheid, efficiency en veiligheid van brandstofceltechnologie
  3. AmmoniaDrive, een onderzoeksvoorstel geïnitieerd door de TU Delft waarbij ammonia als scheepsbrandstof gebruikt wordt in een hybride voorstuwingsinstallatie bestaande uit een interne verbrandingsmotor en een brandstofcelsysteem.

Het webinar is goed bezocht door deelnemers uit de maritieme sector, waaronder vertegenwoordigers vanuit rederijen, maritieme maakindustrie, start-ups, maritieme koepelorganisaties en kennisinstellingen. Na de presentatie ontstond een levendige discussie over de toekomst van brandstofceltechnologie in het maritieme domein met een speciale focus op hybride systeem ontwerp en duurzaamheid.

Voor het derde thema AmmoniaDrive zal binnenkort door de TU Delft een onderzoeksvoorstel worden ingediend bij NWO. Op 13 oktober a.s. wordt daartoe van 14.00 tot 16.00 uur een virtueel AmmoniaDrive Innovatie Event georganiseerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter de Vos (p.de.vos@tudelft.nl)  

Het FCMAR project zal eind 2020 worden afgerond met een openbare publicatie van de laatste stand van zaken met betrekking tot brandstofcellen voor maritieme toepassingen. Voor meer informatie over het FCMAR project kunt u contact opnemen met Maritiem Kennis Centrum – Pieter ‘t Hart (p.thart@mkc-net.nl)

meer informatie over dit miip project

 

 

Published: 2020-10-08 | Tagged: home
© Copyright MKC - 2021