News

Mogelijkheden voor de maritieme sector om (nagenoeg) kosteloos onderzoek uit te laten voeren op de schepen van het NIOZ.

De Nationale Zeegaande Faciliteiten worden centraal bekostigd vanuit NWO; de bekostiging loopt via de basisfinanciering voor het NIOZ, met specifieke bestemming National Marine Facilities (NMF).
Deze bekostiging betreft schepen incl. afschrijving, bemanning, brandstof, havenkosten, apparatuur en bijbehorende ondersteuning.

De nationale zeegaande faciliteiten zijn ván en vóór de wetenschap. NWO stelt deze infrastructuur ter beschikking aan de Nederlandse mariene en maritieme wetenschappen. De schepen hoeven niet meer voor financiële redenen aan commerciële partijen verhuurd te worden.

Als gevolg van het nieuwe financieringsmodel voor de nationale zeegaande faciliteiten, welke zijn ondergebracht binnen het NMF, is er nu een kostendekkend, duurzaam exploitatiemodel voor de nationale zeegaande infrastructuur. Mogelijke toekomstige tekorten in het exploitatiebudget worden in principe uit centrale NWO-middelen gedekt.

Inhoudelijke samenwerking met private partijen (bijv. Topsector Water & Maritiem) is mogelijk en wenselijk, maar de faciliteiten hoeven dus niet meer verhuurd te worden om tekorten in het exploitatiebudget te dichten.

Doelgroepen zijn onderzoekers aan Nederlandse academische instellingen (ook TO2, industrie). Bij subsidieprogramma’s (e.g. Open Competitie, Vernieuwingsimpuls, NWA, Topsectoren, Zwaartekracht) van NWO.

Via de website Marine Facilities Planning (MFP, https://www.marinefacilitiesplanning.com ) kunnen vaarwensen worden aangemeld op het moment dat een onderzoeksvoorstel wordt ingediend.

In deze planning kunnen ook buitenlandse (Be, D, GB, Esp) onderzoeksvaartuigen worden betrokken die samen met het NIOZ deelnemen in een pool.

Toekenning van de inzet van Nationale Zeegaande Faciliteiten vindt plaats op advies van de Nationale Vaartijd Commissie NVC. De betreffende onderzoekvoorstellen worden onafhankelijk van de NVC peer reviewd. Deze Nationale Vaartijd Commissie NVC bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse bij marien en maritiem onderzoek betrokken partijen, onder voorzitterschap van NIOZ. Namens de maritieme sector neemt Reginald Visser deel aan de commissie.

Reginald Visser adviseert om voorafgaande aan het plannen van onderzoek even contact op te nemen met NMF coördinator erica.koning@nioz.nl en hem ook te informeren via info@mkc-net.nl, zodat hij op de hoogte is van indieningen vanuit de maritieme sector en eventueel ook kan ondersteunen in het proces.

Published: 2020-03-12 | Tagged: home, kennis-nieuws
© Copyright MKC - 2022