News

NWO kent subsidie toe aan tien nieuwe onderzoeksprojecten binnen Topsector Water & Maritiem

NWO-persbericht, 19 december 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft in totaal tien aanvragen toegekend binnen de Topsector Water & Maritiem: negen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe route, en daarnaast één additionele aanvraag in het programma Living labs in the Dutch Delta. De projecten gaan onder meer over stofwolken op de zeebodem, psychofarmaca in het water, havenslib, draagvleugelboten, digitale dijken en zandsuppletie bij Ameland.

De negen toekenningen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe Route hebben een totaalbudget van 5,9 miljoen euro. Het programma financiert innovatief onderzoek dat water als middel gebruikt voor de ontwikkeling van een duurzaam Nederland. Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de Blauwe route maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op ‘Leven met het water’. Het programma is gericht op vier thema’s: Leven in de Delta, Water als bron, Water als blauwe weg, en Leven op het water.

Living labs in the Dutch Delta

Het nieuwe project binnen Living labs in the Dutch Delta heeft een budget van bijna 1,2 miljoen euro. Dit vijfde project is een aanvulling op de vier projecten die zijn toegekend in juli 2019. Uitgangspunt voor de projecten is het gebruik van sedimenten en natuurlijke dynamiek ter verbetering van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. De fysieke locaties van grootschalige ingrepen dienen als een Living Lab. Daar werken onderzoekers van universiteiten, hogescholen en toegepaste kennisinstellingen samen met bedrijven en overheidsinstanties op het grensvlak van geowetenschappen, ecologie en de bijbehorende  sociale en economische aspecten. Het programma is ontwikkeld en gefinancierd door NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en diverse publieke en private partners binnen het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).

Het volledige NWO-persbericht, inclusief korte omschrijving van de negen toegekende projecten, kunt u lezen via deze link

Published: 2019-12-20 | Tagged: home, kennis-nieuws
© Copyright MKC - 2022