News

TU Delft en TNO starten Dutch Ocean Technology Centre (DOTC)

06 jun 2019

Op donderdag 6 juni lanceerden TU Delft en TNO het Dutch Ocean Technology Centre (DOTC). Gedreven door de energietransitie in de maritieme en offshore sector bundelt dit centrum menskracht, kennis en infrastructuur voor een efficiëntere aanpak van missiegedreven onderzoek in de maritieme sector. Binnen dit initiatief streven TU Delft en TNO naar een snellere realisatie van duurzame scheepvaart.

De Nederlandse maritieme en offshore sector is goed voor zo’n 600.000 banen en vijf procent van het BNP, maar net als elders ter wereld staat de sector voor grote uitdagingen. Hoe komen we tot emissievrije scheepvaart en welke rol kan autonoom varen hierin spelen? Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering zoals een stijgende zeespiegel? Deze en andere urgente vragen gaat DOTC als innovatiekatalysator onderzoeken in een aantal programma’s gericht op materialen, constructie en duurzaamheid. De eerste twee pilotprogramma’s ‘Green Performance (zero emission shipping)’ en ‘Smart Structures’ zijn al gestart. Met  universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven als partners bestrijkt DOTC de hele ontwikkelingscyclus, van fundamentele wetenschap tot toegepast onderzoek en industriële implementatie.  Het DOTC heeft haar basis in Nederland maar dient de hele wereld.

Unieke testfaciliteiten

DOTC brengt toonaangevende onderzoekers samen en biedt hen toegang tot unieke testfaciliteiten. Een daarvan is de Hexapod, TU Delft’s meerassige vermoeiingsmachine. Daarmee kunnen de krachten die op materialen en constructies inwerken realistisch worden nagebootst, maar dan veel sneller: de effecten van twintig jaar levensduur kunnen in een experiment van een maand worden onderzocht. Ook TNO stelt labs ter beschikking zoals het Structural Dynamics lab dat beschikt over een uitgebreide set technieken voor het meten van versnellingen, rekken, verplaatsingen, krachten, drukken en temperaturen.

Wilt u meer weten over het Dutch Ocean Technology Centre?
Neem contact op met Pieter Boersma

Dit bericht is overgenomen van Over TNO - Nieuws

Published: 2019-08-19 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2020