News

Inauguratie Prof. dr. ir. Robert van de Ketterij, hoogleraar systems engineering op Faculteit Militaire Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie

Prof. Dr. Ir. Robert van de Ketterij tijdens zijn InauguratieDe komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in onze krijgsmacht.
Dit is noodzakelijk omdat veel van de huidige systemen verouderd zijn. Ook zal de krijgsmacht andere taken krijgen onder andere omstandigheden.
Onze nieuwe systemen moeten daarom in staat zijn om een grotere verscheidenheid aan missies uit te voeren.
In zijn oratie benoemde professor dr. ir. Robert van de Ketterij belangrijke speerpunten voor onderwijs en onderzoek waardoor Defensie deze nieuwe systemen zo effectief en efficiënt mogelijk kan inzetten.
Professor Van de Ketterij sprak zijn inaugurele rede uit op 23 mei op het Koninklijke Instituut voor de Marine in Den Helder. Deze oratie was het officiële sluitstuk van zijn benoeming tot hoogleraar Systems Engineering aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie.

Energiezuinig

De Nederlandse krijgsmacht zal met haar nieuwe systemen een grotere variatie aan missies moeten kunnen uitvoeren. Dit zal zij moeten doen met een kleinere bemanning, en dus minder kennis, kunde en arbeidskracht aan boord. Daar komt de dwingende randvoorwaarde bij dat Defensie niet langer uit mag gaan van een onbeperkte voorraad vrij toegankelijke fossiele brandstoffen voor het uitvoeren van haar operaties, dus zuinig omgaan met energie. Dat is zowel een beperking als een kans: door de vernieuwing van haar systemen heeft Defensie een unieke mogelijkheid om een grote verbetering door te voeren in haar energie systemen. Dit geeft tegelijk de Nederlandse industrie de mogelijkheid om een voorsprong op dit gebied op te bouwen en zo de concurrentiepositie van Nederland te versterken.

Beschikbaarheid materieel

Beschikbaarheid materieel en ander belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van het materieel (zoals voertuigen en schepen): Defensie staat voor een moeilijke maar mooie uitdaging om de beschikbaarheid van het materieel boven de 80% te krijgen. Hierbij kan Defensie veel leren van de onderhoudsconcepten zoals die in de civiele wereld, zowel in de scheepvaart als in de luchtvaart, gebruikt worden. Deze onderhoudsconcepten zullen hun weerslag hebben op de manier waarop Defensie haar systemen ontwerpt, de presentatie van de gegevens uit de systemen aan de bemanning en de ondersteunende organisatie, afspraken die zij maakt met haar leveranciers, maar ook de manier waarop Defensie haar personeel opleidt.
Aansturing complexe systemen
Tot slot noemde de professor als speerpunt dat Defensie een belangrijke stap moet maken in zowel de manier waarop complexe systemen worden aangestuurd als de manier waarop de commandant informatie krijgt over zowel het externe gevecht als de mogelijkheden die zijn systemen hem of haar nog bieden. Integratie van de command en control met de ondersteunende systemen kan de commandant sneller belangrijke informatie verschaffen, zijn beslissingen verbeteren en de kans op succes maximaliseren.

Prof. dr. ir. Robert van de Ketterij

Prof. dr. ir. Robert van de Ketterij (1968) is sinds 1 oktober 2017 hoogleraar Systems Engineering bij de FMW. In zijn onderzoek zijn de ontwikkeling van complexe systemen onder extreme omstandigheden en het verminderen van de negatieve impact van deze systemen op de omgeving belangrijke terugkerende thema’s. Van de Ketterij studeerde in 1993 af als scheepsbouwkundig ingenieur aan de faculteit scheepsbouw (tegenwoordig 3Me) van de Technische Universiteit Delft. Na zijn promotie aan de faculteit Technische Aardwetenschappen werkte hij afwisselend in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Na een periode als scheepsbouwkundig ontwerper van baggermaterieel te hebben gewerkt bij DAMEN Shipyards en IHC ging hij in 2005 voor het eerst bij de voorloper van de FMW in Den Helder werken. Vervolgens werkte hij van eind 2007 tot eind 2017 als manager kennisontwikkeling en toepassing en later als directeur van het kenniscentrum bij IHC. In deze periode leidde hij een groot aantal onderzoeks-, en ontwikkelingstrajecten.

De tekst van de oratie van Prof. dr. ir. Robert van de Ketterij vindt u via deze link

Published: 2019-08-19 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2020