News

Klaas Visser nieuwe directeur MKC

Klaas Visser

Op 1 juli 2019 heeft bij MKC een directie-wisseling plaats gevonden. Drs. Reginald Visser, Sbn bd, gaf daarbij het stokje over aan ir. Klaas Visser, Sbn bd.

Na een loopbaan bij de Koninklijke Marine (TD), is Klaas in dienst getreden bij de TU Delft, faculteit 3ME, waar hij als universiteair docent Marine Engineering (parttime) werkzaam is in de sectie Ship Design, Production & Operations.

Published: 2019-07-14 | Tagged: home
© Copyright MKC - 2023