News

Topsector Water’ wordt ‘Topsector Water en Maritiem

Op Woensdag 17 mei vond het maritiem innovatie event ‘Blauwe Toekomst’ plaats op het ss Rotterdam, waarop de maritieme sector werd geïnformeerd en geïnspireerd. De sector zet sterk in op de combinatie van maatschappelijke en economische uitdagingen. Bas Buchner, voorzitter van de Innovation Council van Nederland Maritiem Land en de TKI Maritiem, opende met een toelichting op de dag: “Vorig jaar ontwierpen we een uitdagend toekomstbeeld voor de maritieme sector voorbij de horizon in Blauwdruk 2050. Om daar te komen starten we bij de Maritieme Strategie en volgen de Blauwe Route in de Nationale Wetenschapsagenda.” De Blauwe Route werd gepresenteerd ... [more]

Published: 2017-06-07 | Tagged: home

MKC directeur, Reginald Visser, bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 26 april 2017 ontving de heer R.T.B. (Reginald) Visser, woonachtig in Hippoltytushoef (Gemeente Hollands Kroon) uit handen van burgemeester J.R.A. Nawijn een Koninklijke Onderscheiding, d.w.z. dat hij werd bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De volgende aan deze eervolle onderscheiding ten grondslag liggende overwegingen zijn ontleend aan het ‘Wieringer Nieuws’

De heer Visser werd in 2005 bij het verlaten van de Koninklijke Marine benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2002 is de heer Visser directeur van het Maritiem ... [more]

Published: 2017-04-27

Belgische baggermaatschappij Jan De Nul bestelt drie 'schone' dieselelektrische sleephopperzuigers

De sleephopperzuigers zijn elk uitgerust met een systeem dat de uitlaatgassen reinigt middels zogenoemde Selectieve Katalyse Reductie (SCR) en een roetfilter (DPF). De SCR vermindert de NOx-uitstoot in de uitlaatgassen; het DPF filtert fijnstof- en roetdeeltjes.

Omdat de dieselelektrische schepen brandstoffen met een laag zwavelgehalte gebruiken, zijn deze volgens Jan De Nul schoner dan vergelijkbare schepen die op LNG varen. Daarmee doelt de Belgische baggeraar op concurrent DEME, dat onlangs ’s werelds grootste snijkopzuiger op LNG bij Royal IHC bestelde, nadat het ook al eerder twee, eveneens met LNG als brandstof aangedreven, sleephopperzuigers bij Royal IHC ... [more]

Published: 2017-03-21 | Tagged: uitgelicht

Project Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen van start gegaan

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies als CO2, NOx, SOx en roet (PM) is groot. Toepassing van aardgas in de vorm van LNG (Liquefied Natural Gas) biedt goede perspectieven voor grotere zeeschepen, maar is niet haalbaar voor kleinere vaartuigen, voornamelijk vanwege het ruimtebeslag aan boord. Ook methanol (CH3OH) kan als alternatieve brandstof gebruikt worden voor kleinere vaartuigen. Methanol is een schone brandstof en hoewel de emissies van NOx iets hoger zijn dan bij LNG, kan het eenvoudiger opgeslagen worden en is de installatie kleiner en eenvoudiger dan bij ... [more]

Published: 2017-03-20 | Tagged: home, kennis_nieuws, kennis-nieuws

MIIP 019 Raamwerk voor CO2 reductie voor de scheepvaart

De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,5% van de CO2-uitstoot en kan volgens de Nederlandse en Europese reders in 2050 de helft minder CO2 uitstoten. CO2 reductie voor de scheepvaart vereist echter aanzienlijke inspanningen om economische, technologische en logistieke barrières te slechten.


Het doel van dit in 2016 door een groep MKC deelnemers uitgevoerde Maritieme Innovatie Impuls Project - kortweg MIIP - is het ontwikkelen van een (fundamenteel) onderzoeksvoorstel voor een raamwerk van maatregelen voor de reductie van CO2 in de scheepvaart in de komende 10 -15 jaar. De ambitie voor ten minste 80% CO2 reductie t.o.v. ... [more]

Published: 2017-01-25 | Tagged: home

NWO investeert 4,3 miljoen euro in Topsector Water projecten

NWO maakt bekend dat, als resultaat van de laatste, op 23 juni 2016 gesloten, NWO Call in het kader van van de Topsector Water negen nieuwe projecten zijn geselecteerd . Vier daarvan gaan over maritieme technologie en vijf over delta- en watertechnologie.

Meer hierover zie het bericht van NWO van 9 januari 2017

MKC feliciteert alle in de prijzen gevallen onderzoeksgroepen, in het bijzonder die waarbij bij MKC aangesloten kennisinstellingen en bedrijven zijn betrokken.

Published: 2017-01-10 | Tagged: home, kennis_nieuws

Houd de basis gezond! Prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft met het oog op de versterking van de Nederlandse kennisbasis, onder voorzitterschap van Prof. dr. U. Rosenthal, in november 2016 een rapport uitgebracht. Hierin wordt het in steeds bredere kring gevoerde pleidooi voor substantiële extra investeringen in onderzoek en innovatie, met krachtige argumenten ondersteund. Het gaat om een investering van tenminste 1 miljard euro per jaar aan extra publieke middelen voor de toekomst van Nederland en voor onze internationale positie als innovatieleider en land van toponderzoek.

U kunt het volledige rapport in onze kennisbank vinden via deze link.

Published: 2017-01-07 | Tagged: home, kennis_nieuws

www.kennisdelta.nl functioneel geïntegreerd in de MKC website

De Kennisdelta website is vanaf 22 december 2016 geïntegreerd in de MKC website.
Zodoende bevat www.mkc-net.nl vanaf heden, bovenop wat de MKC website altijd al te bieden had, nu grotendeels ook de zelfde functionaliteit als u van de Kennisdelta website altijd al gewend was.
Het gaat daarbij met name om:

  • Zoeken in de geïntegreerde kennisbank en in geselecteerde online bronnen, zoals databases en repositories
  • Nieuws, evenementen en posities

Verder hebben wij voor Integraal Samenwerken een speciale ruimte vrijgemaakt.

Hoewel een deel van de kennisbank publiektoegankelijke documenten bevat, is een account nodig om meer uitgebreid van de ... [more]

Published: 2016-12-26 | Tagged: home

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw zeker gesteld door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 december 2017 met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om 5 miljoen euro te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Het amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken was ingediend door de ChristenUnie (Eppo Bruins). Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is de ruime meerderheid van de Tweede Kamer zeer erkentelijk voor haar steun voor het amendement en roept het ministerie op om de regeling in het begin van 2017 te realiseren. Dit zal de sector helpen haar positie te behouden in moeilijke marktomstandigheden.

Ontwikkelingsrisico’s ondervangen

De internationaal concurrerende en zeer ... [more]

Published: 2016-12-26 | Tagged: uitgelicht

NWO honoreert ASSETDRIVE voorstel voor NWO-TTW Call Water 2016

De sectie Maritieme Werktuigkunde van de TUD afdeling Maritieme Techniek heeft van NWO bericht gekregen dat het ASSETDRIVE voorstel voor de NWO-TTW WaterCALL 2016 aan het voor Assetdrive gevormde onderzoeksconsortium is toegewezen!

"Dat is een fantastisch kerstcadeau.", aldus ir. Klaas Visser mede namens ir. Milinko Godjevac. "Met een grotendeels NWO-budget van 500k€ gaan een PhD van Delft, een PhD van Erasmus Rotterdam en een postdoc van Leiden een uniek onderzoek starten, waar we met z’n allen enorm naar uitgekeken hebben."

Operationele data van zeegaande schepen (patrouilleschip, dredger, offshore supply) zullen met hele moderne Big Data technieken geanalyseerd worden en gecorreleerd ... [more]

Published: 2016-12-23 | Tagged: home, kennis_nieuws
© Copyright MKC - 2017