News

TU Delft en TNO starten Dutch Ocean Technology Centre (DOTC)

06 jun 2019

Op donderdag 6 juni lanceerden TU Delft en TNO het Dutch Ocean Technology Centre (DOTC). Gedreven door de energietransitie in de maritieme en offshore sector bundelt dit centrum menskracht, kennis en infrastructuur voor een efficiëntere aanpak van missiegedreven onderzoek in de maritieme sector. Binnen dit initiatief streven TU Delft en TNO naar een snellere realisatie van duurzame scheepvaart.

De Nederlandse maritieme en offshore sector is goed voor zo’n 600.000 banen en vijf procent van ... [more]

Published: 2019-08-19 | Tagged: uitgelicht

Inauguratie Prof. dr. ir. Robert van de Ketterij, hoogleraar systems engineering op Faculteit Militaire Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in onze krijgsmacht. Dit is noodzakelijk omdat veel van de huidige systemen zijn verouderd. Ook zal de krijgsmacht andere taken krijgen onder andere omstandigheden. Onze nieuwe systemen moeten daarom in staat zijn om een grotere verscheidenheid aan missies uit te voeren. In zijn oratie benoemde professor dr. ir. Robert van de Ketterij belangrijke speerpunten voor onderwijs en onderzoek waardoor Defensie deze nieuwe systemen zo effectief en efficiënt mogelijk kan inzetten. De professor sprak zijn inaugurele rede uit op 23 mei op het Koninklijke Instituut voor de Marine in Den Helder. Deze oratie was ... [more]

Published: 2019-08-19 | Tagged: uitgelicht

ISP Newsletter July 2019

Composition of the ISP Editorial Board

As per July 1st, 2019, Dr. Ir. P.R. Wellens of TU Delft has been appointed as Editor-in- Chief of the ISP Journal. He succeeds Prof. Dr. Ir. A.P. van ‘t Veer who left TU Delft to take up a senior position at the Maritime Research Institute Netherlands (MARIN).


Last issue ISP Journal !

ISP Volume 66, Issue 2

ISP Volume 66, number 2 of 2019, contains four articles about added ship resistance in waves, optimization of bow thruster locations on offshore ships, application of plastics for non-structural components ... [more]

Published: 2019-07-15 | Tagged: isp-news, isp-nieuws, uitgelicht

Klaas Visser nieuwe directeur MKC

Klaas Visser

Op 1 juli 2019 heeft bij MKC een directie-wisseling plaats gevonden. Drs. Reginald Visser, Sbn bd, gaf daarbij het stokje over aan ir. Klaas Visser, Sbn bd.

Na een loopbaan bij de Koninklijke Marine (TD), is Klaas in dienst getreden bij de TU Delft, faculteit 3ME, waar hij als universiteair docent Marine Engineering (parttime) werkzaam is in de sectie Ship Design, Production & Operations.

Published: 2019-07-14 | Tagged: home

ISP Newsletter May 2019

Composition of the ISP Editorial Board

Dr. F. van Walree recently stepped down as member of the Editorial Board.


ISP Volume 66, Issue 1

ISP Volume 66, issue 1 of 2019, contains 6 articles on various topics.
This is a special issue, containing extended versions of selected papers of the NAV2018 conference held in Trieste, Italy in June 2018. It contains various articles on ship strength, design and construction aspects as well as an article on numerical
investigations of a cavitating propeller.

Summaries of these articles can be found at the ISP ... [more]

Published: 2019-06-18 | Tagged: isp-news, isp-nieuws

‘Green Deal’ moet scheepvaart schoner maken

In 2050 moet de binnenvaartsector in Nederland klimaatneutraal zijn. Het kabinet maakt 5 miljoen euro vrij voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming.

(NRC, 11 juni 2019)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft een akkoord gesloten met de scheepvaartsector om de binnen- en zeevaart schoner te maken. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag. Door de zogeheten Green Deal moet de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2-uitstoot van de binnen- en zeevaart de komende jaren worden teruggedrongen.

Tot de andere partijen in het akkoord behoren onder anderen provincies, havens, maritieme ... [more]

Published: 2019-06-18 | Tagged: uitgelicht

Onbemand schip maakt veilig Kanaaloversteek

Autonomm vaartuig Sea-Kit

Oostende15 mei 2019, 10:55

Het Britse bedrijf Sea-Kit is erin geslaagd als eerste een onbemand schip met lading het drukbevaren Kanaal te laten oversteken van Engeland naar België. Op dinsdag 7 mei meerde het 12 meter lange robotschip Maxlimer veilig af in de haven van Oostende.

  • Primeur voor Britten, Belgische ondernemer wil doorpakken
  • ‘Technologie is in drie tot vijf jaar terug te verdienen’

Door Justin Gleissner

De Maxlimer van Sea-Kit heeft een laadvermogen van 2,5 ton. Het vaartuig vertrok maandag 6 mei ... [more]

Published: 2019-05-16 | Tagged: uitgelicht

MKC coördineert en ondersteunt partijen namens TKI Maritiem bij voorbereiding tot indiening Blauwe Route Call, resp., NWA Call 2019

Momenteel zijn er twee, voor de Maritiem Sector belangrijke, calls opengesteld door NWO, te weten:

De ‘Blauwe Route’ call voor de Topsector Water & Maritiem (budget van 8 miljoen Euro, voorstellen tot 800.000 Euro subsidie).
De uiterste datum voor indiening is 16 mei 2019. De deadline voor het indienen van de beknopte aanvragen voor de NWA-call is op 6 juni 2019. Zie ook https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/topsector-water--maritiem-blauwe-route/topsector-water--maritiem-blauwe-route.html

Naast de NWO Blauwe Route call staat ook de NWA call 2019 'Onderzoek op routes door consortia' open voor projectvoorstellen (budget 80 miljoen Euro, voorstellen tot 10 miljoen Euro).
De deadline voor het aankondigen van ... [more]

Published: 2019-04-15 | Tagged: home, kennis_nieuws

Experimenteren met autonoom varen op de TU Delft Campus

Autonoom varen - TUD testlabMaandag 18 maart is op The Green Village bij de TU Delft het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) geopend.
Dit nieuwe researchlab biedt een natuurlijke buitenruimte voor experimenten met autonoom varen en is een ontmoetingsplek voor alle partijen die bij de ontwikkeling van autonoom varen betrokken zijn.
Smart Shipping stimuleert het slimmer, veiliger en efficiënter varen. Autonoom varen kan bijdragen aan een effectiever gebruik van de infrastructuur, een hogere veiligheid, een vermindering van brandstofverbruik en emissies en een grotere inzetbaarheid van schepen en verlaging van kosten.

[more]

Published: 2019-04-04 | Tagged: uitgelicht

ISP Newsletter March 2019

Composition of the ISP Editorial Board

Dr. J. van den Broek recently stepped down as member of the Editorial Board. Two new members joined the Editorial Board in February 2019: Prof. Dr. Ir. C. van Rhee (TU Delft), who’s field of expertise is “Dredging Engineering” and Dr. P. Corigliano (University of Messina, Italy), who’s field of expertise is “Fatigue of structures and materials”.


ISP issues in 2018

In 2018 two issues of the Journal have been published. Vol. 65 no. 1 was issued in July and Vol. 65 no.2 in December. Abstracts of both issues can be found ... [more]

Published: 2019-03-08 | Tagged: isp-news
© Copyright MKC - 2019