News

Symposium “nuclear power for marine applications” toont unieke kansen.

CO2 uitstoot van schepen kan door inzet van kernenergie met 98% worden teruggedrongen.

Het symposium “nuclear power for marine applications” gehouden op 24 november jl. bij TU Delft was met een opkomst van bijna 100 deelnemers, diverse interessante sprekers en een levendige discussie een groot succes.

Het symposium, georganiseerd in het kader van het Maritiem Innovatie Impuls Programma van Nederland Maritiem Land en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, werd voorgezeten door Klaas Visser van TU Delft, tevens directeur van Maritiem Kennis Centrum. Hij omschreef het ... [more]

Published: 2022-11-28 | Tagged: emission-reduction, home, kennis-nieuws, nuclear-power

News New Reserach Fleet - Newsletter #10 - November 2022

- Astilleros Armon will build RV Anna Weber-van Bosse

- Glider training and trials

- Contract signing AUV

- RV Wim Wolff sees daylight

- Naming of the gliders

Link to the November 2022 newsletter (#10)

Published: 2022-11-23 | Tagged: nmf-nvc

News New Reserach Fleet - Newsletter #9 - October 2022

- RV Wim Wolff nears launch date

- RV Adriaen Coenen in operation

- Delivery of first undersea robots

Link to the October 2022 newsletter (#9)

Published: 2022-11-23 | Tagged: nmf-nvc

News New Reserach Fleet - Newsletter #8 -July 2022

- First vessel christened in new national research fleet

- We proutly present: A short VIDEO impression of the construction and characteristics of RV Adriaen Coenen

- As sustainable as possible: VIDEO "We paid close attention to the most climate-friendly construction and energy consumption".

- Who is Adriaen Coenen?

- Construction RV Wim Wolff

Link to the July 2022 newsletter (#8)

Published: 2022-11-16 | Tagged: nmf-nvc

Symposium “Nuclear Power for Marine Applications” ENGLISH

On Thursday 24 November 2022 the Dutch Maritime Knowledge Centre together with Netherlands Maritime Land and IMAREST Benelux organize a symposium on the opportunities for application of nuclear power for the maritime sector.

The reduction of greenhouse gasses poses a serious challenge for the maritime sector and all possibilities for emission reduction need serious attention and research. In particular this applies to the application of nuclear power, where several innovations have taken place in the last few decades. Amongst others this regards the development of modular systems and their intrinsic safety.

This symposium is ... [more]

Published: 2022-11-11 | Tagged: home, kennis-nieuws

Symposium “Nuclear Power for Marine Applications”

Op donderdag 24 november 2022 organiseert Maritiem Kennis Centrum in samenwerking met Nederland Maritiem Land en IMAREST Benelux een symposium over de mogelijkheden voor de toepassing van kernenergie in de maritieme sector.

De reductie van broeikasgassen stelt de maritieme sector voor flinke uitdagingen, waarbij alle mogelijkheden grondig onderzocht dienen te worden. Dat geldt in het bijzonder voor de toepassing van kernenergie, waar de laatste decennia veel innovatieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Dit betreft dan vooral de ontwikkeling van modulaire systemen en hun intrinsieke veiligheid.

Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het Maritiem Innovatie Impuls ... [more]

Published: 2022-10-31 | Tagged: home, kennis-nieuws

SAVE THE DATE: Nuclear Power for Maritime Applications

On Thursday 24 November 2022 Maritime Knowledge Centre organises a live event in co-operation with Netherlands Maritime Land and IMAREST Benelux.

The event will be held at the TU Delft Faculty Maritime Technology - Mekelweg 2 in Delft in Lecture Hall D - James Watt from 12.00 -18.00 CET.

It will be a lively and interactive event with well-known speakers from the maritime industry and academia, so please reserve the meeting already in your agenda’s.

More details and the application procedure will follow in the weeks to come via Netherlands Maritime Land ... [more]

Published: 2022-10-20 | Tagged: home, kennis-nieuws, nuclear power for maritime applications

Zeven MIIP webinars in de Maritieme Week

In de jaarlijkse Maritime Week zullen de specifieke MIIP projecten welke voor 2022 gekozen zijn een webinar geven over de status van het onderzoek wat zij verrichten en om alvast de opgedane kennis met het brede publiek te delen. Voor meer informatie klik hier.

Published: 2022-10-11 | Tagged: 2022, ethanol, home, kennis-nieuws, miip

NWO ondersteunt twee projecten voor emissieloze scheepvaart

De raad van bestuur van NWO heeft aan twee onderzoeksprojecten financiering toegekend binnen het KIC-programma ‘Emissievrije en circulaire scheepvaart’. Beide gaan zich vooral richten op de verbetering van het gebruik van verschillende batterijsystemen. Met de toekenningen is een bedrag van 4,2 miljoen euro gemoeid.

De twee projecten gaan actuele en urgente problematiek te lijf, omdat scheepvaart te maken heeft met steeds strengere eisen op het gebied van uitstoot en hergebruik van grondstoffen, net als vele andere sectoren. De branche staat dan ook voor de grote uitdaging om de uitstoot van vervuilende stoffen en CO2 te verminderen en om circulair te ... [more]

Published: 2022-10-11 | Tagged: emissieloos, emissieloze, home, kic, news, nwo, scheepvaart

Three consortia receive funding for Maritime Hightech research

Three research projects have been awarded within the KIC call 'Maritime hightech: maritime hightech for a secure sea'.

Consortia of researchers, companies and social organisations will conduct research into minimising cavitation, smart detection systems for maintenance of naval vessels and fault-tolerant system technology. Together, the projects will be awarded 3.5 million euros. Societal and private partners will contribute another 750,000 euros in co-financing.

The future of the Netherlands as a maritime trading nation depends on a safe sea. The sea is a global transport ... [more]

Published: 2022-05-13 | Tagged: home, kennis-nieuws
© Copyright MKC - 2022