News

In memoriam Ed Keizer

IM Ed Keizer 1941-2018Ir. Ed Keizer heeft zijn hele leven (23 april 1941 tot 12 februari 2018) gewijd aan de scheepsbouwkunde, een lange loopbaan in de maritieme techniek als officier bij de Koninklijke Marine, met als hoogtepunt de bouw van de onderzeeboten van de Walrus klasse.
Na zijn leeftijdsontslag als kapitein ter zee - en voor zijn verdiensten gedecoreerd als officier van Oranje Nassau - heeft hij in vele verschillende organisaties als CMO en NIM zich gewijd aan het stimuleren van met name ... [more]

Published: 2018-02-15 | Tagged: home

Methanol als alternatieve brandstof biedt nieuwe kansen voor nul-emissie-schepen

Het afgelopen jaar hebben Maritiem Kennis Centrum MKC, TNO en TU Delft, met steun (via de z.g. MIIP-regeling van Nederland Maritiem Land) van het Ministerie van EZ , de mogelijkheden onderzocht om methanol in te zetten om luchtemissies in de scheepvaart drastisch te verminderen. Hoewel LNG als alternatieve transportbrandstof inmiddels toegepast wordt in de maritieme sector zijn de investeringskosten en het ruimtebeslag aan boord vooral voor kleinere schepen relatief hoog. Methanol heeft vergelijkbare milieuprestaties als LNG, maar scoort duidelijk beter op de twee bovengenoemde terreinen.

Projectleider Pieter ’t Hart is van mening ... [more]

Published: 2018-01-23 | Tagged: home, kennis_nieuws

No Market for Unmanned Ships in Tanker Sector (Interview)

Although the shipping industry is putting greater focus on making remote and autonomous ships a reality, the flurry of developments in this field might not be in the best interest of all shipping markets.

On the back of the technological developments in autonomy, and other major trends in the maritime industry, including digitalisation, digital disruption and steps taken towards green shipping, World Maritime News spoke to Gernot Ruppelt, Chief Commercial Officer, Ardmore Shipping, who said that tankers would not benefit from vessel autonomy.

“At this stage, we don’t see a market for unmanned shipping in the tanker sector,” Ruppelt told ... [more]

Published: 2018-01-09 | Tagged: uitgelicht

NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren

Nieuw: cross-over call, buitenlandse bijdragen aan onderzoeksprojecten mee financieren

12 december 2017

NWO draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,7 miljard euro geïnvesteerd. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

Meer..........

Published: 2017-12-21 | Tagged: home, kennis_nieuws

Ook in 2018 gratis MARIN testtijd voor maritieme MKB’ers

De afgelopen jaren bood MARIN maritieme MKB’ers gratis tanktijd voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt in 2018 de vijfde ronde. Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Inschrijven kan tot en met 31 december 2017.

Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten; daar zijn MARIN’s normale projecten en ... [more]

Published: 2017-11-16

Space@Sea to Introduce Floating Islands

Floating Island MarinAs of November 1, the Horizon 2020 funded project Space@Sea sets out to make a step in efficient use of the maritime environment. The consortium consisting of seventeen European partners aims to provide sustainable and affordable workspace at sea by developing a standardised and cost efficient modular island with low ecological impact.

Project coordinator Maarten Flikkema (MARIN) says: “The three year project can be regarded as a success if the modular design of the multi-use platform has successfully been validated in a relevant environment at model scale”.
[more]

Published: 2017-11-06 | Tagged: uitgelicht

MIIP 2018 opengesteld

Van Nederland Maritiem Land NML is bericht ontvangen dat er, onder het nodige voorbehoud, ook in 2018 weer gebruik gemaakt kan worden van de NML regeling voor Maritieme Innovatie Impuls Projecten MIIP. Het gemaakte voorbehoud is nodig omdat er van het Ministerie van EZ nog geen formele bevestiging is ontvangen dat er voor een MIIP ronde in 2018 ook weer het nodige budget beschikbaar gesteld zal worden.
Maar om geen vertraging op te lopen is het aanvraagproces nu wel al gestart.

NML nodigt u daarom nu uit om voor 2018 een NML MIIP projectvoorstel in te dienen.
Desgewenst kan MKC ... [more]

Published: 2017-11-02

IOP Project PROMISED met Promotie Peter Naaijen afgesloten.

Op 6 oktober promoveerde bij de TU Delft dr. ir. Peter Naaijen op diens onderzoek naar de voorspelbaarheid van scheepsbeweging op basis van signaalanalyse van de nautische scheepsradar.

Zijn proefschrift is getiteld ‘Deterministic prediction of waves and wave induced vessel motions – future telling by using nautical radar as a remote wave sensor.’ Zijn promotor was Prof. dr. ir. René Huijsmans van de sectie Scheepshydromechanica, bij de TUD Faculteit 3ME, afdeling Maritieme en Transport Techniek.

Voor de financiering van zijn onderzoeksproject, genaamd PROMISED (Prediction of Wave Induced Motions in ship, Offshore and Dredging Operations), is indertijd (2011) in het kader ... [more]

Published: 2017-10-30 | Tagged: home, kennis_nieuws

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

NWADe stuurgroep van de Nationale Wetenschaps-agenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie.

Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland. Bovendien wordt op een evenwichtige manier invulling gegeven aan deze impuls, zoals ook door de kenniscoalitie bepleit. Ook wordt hiermee armslag gegeven aan nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid, om zowel nieuwsgierigheidsgedreven als thematisch onderzoek te verrichten.

... [more]

Published: 2017-10-11 | Tagged: home, kennis_nieuws

Redactieraad ISP Journal versterkt

ISP LogoISP Journal heeft onlangs met het oog op een heroriëntatie op haar aandachtsgebied, haar redactieraad versterkt en verbreed. Tegelijkertijd vond er ook een wisseling van de wacht plaats bij de functie van hoofdredacteur.

Deze bredere samenstelling hangt nauw samen met de wens van ISP om, meer dan tot dan toe, een publicitair platform te bieden aan het brede scala aan maritiem wetenschappelijk onderzoek. De laatste jaren betrof de meerderheid van de ingediende artikelen namelijk vooral hydrodynamische onderwerpen. Maar ook onderwerpen op het gebied van Scheepsontwerp, Scheepsconstructie, Maritieme Werktuigkunde, Scheepvaart en ... [more]

Published: 2017-10-04 | Tagged: kennis_nieuws
© Copyright MKC - 2018