News

MKC coördineert en ondersteunt partijen namens TKI Maritiem bij voorbereiding tot indiening Blauwe Route Call, resp., NWA Call 2019

Momenteel zijn er twee, voor de Maritiem Sector belangrijke, calls opengesteld door NWO, te weten:

De ‘Blauwe Route’ call voor de Topsector Water & Maritiem (budget van 8 miljoen Euro, voorstellen tot 800.000 Euro subsidie).
De uiterste datum voor indiening is 16 mei 2019. De deadline voor het indienen van de beknopte aanvragen is op 6 juni 2019. Zie ook https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/topsector-water--maritiem-blauwe-route/topsector-water--maritiem-blauwe-route.html

Naast de NWO Blauwe Route call staat ook de NWA call 2019 'Onderzoek op routes door consortia' open voor projectvoorstellen (budget 80 miljoen Euro, voorstellen tot 10 miljoen Euro).
De deadline voor het aankondigen van initiatieven is 9 ... [more]

Published: 2019-04-15 | Tagged: home, kennis_nieuws

Experimenteren met autonoom varen op de TU Delft Campus

Autonoom varen - TUD testlabMaandag 18 maart is op The Green Village bij de TU Delft het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) geopend.
Dit nieuwe researchlab biedt een natuurlijke buitenruimte voor experimenten met autonoom varen en is een ontmoetingsplek voor alle partijen die bij de ontwikkeling van autonoom varen betrokken zijn.
Smart Shipping stimuleert het slimmer, veiliger en efficiënter varen. Autonoom varen kan bijdragen aan een effectiever gebruik van de infrastructuur, een hogere veiligheid, een vermindering van brandstofverbruik en emissies en een grotere inzetbaarheid van schepen en verlaging van kosten.

[more]

Published: 2019-04-04 | Tagged: uitgelicht

ISP Newsletter March 2019

Composition of the ISP Editorial Board

Dr. J. van den Broek recently stepped down as member of the Editorial Board. Two new members joined the Editorial Board in February 2019: Prof. Dr. Ir. C. van Rhee (TU Delft), who’s field of expertise is “Dredging Engineering” and Dr. P. Corigliano (University of Messina, Italy), who’s field of expertise is “Fatigue of structures and materials”.

ISP issues in 2018

In 2018 two issues of the Journal have been published. Vol. 65 no. 1 was issued in July and Vol. 65 no.2 in December. Abstracts of both issues can be found on [more]

Published: 2019-03-08 | Tagged: isp-news

Blauwe Route Call van NWO gepubliceerd

NWO heeft vrijdag 1 maart 2019 voor de 'Topsector Water en Maritiem' de zo genoemde 'Blauwe Route Call' gepubliceerd. Het gaat hierbij om een budget van 8 MEuro voor ca. 10 projecten.

De sluitingsdatum is 16 mei 2019 om 14:00.

Zie voor meer informatie over deze call het bericht van NWO via deze link.

MKC is namens TKI Maritiem NWO behulpzaam bij het opstellen van maritieme calls. Als u overweegt een voorstel bij NWO in te dienen kan MKC u hierbij wellicht van dienst zijn. Hiertoe kunt u contact opnemen met dhr. Pieter ... [more]

Published: 2019-03-06 | Tagged: home, kennis_nieuws

MKC start met TU/e en NLDA vooronderzoek naar toepasbaarheid van ‘IJzer als brandstof voor schepen’.

IJzervlamIn 2018 heeft het TU/e studententeam ‘Solid’ in een 20kW ‘proof of concept’ aangetoond dat ijzer een veelbelovende alternatief vormt voor fossiele brandstof.

En omdat er bij de verbranding van ijzerpoeder geen CO2 , noch NOx of fijnstof wordt uitgestoten biedt het voor de realisatie van de emissiedoelstellingen 2030/2050 uit het Parijse klimaatakkoord een uitstekend perspectief, met name waar het gaat om industriële toepassing en transport.
Het enige afvalproduct is ijzeroxide/roest poeder. Door vervolgens dit roestpoeder met waterstof (H2) te regenereren tot ijzerpoeder, ontstaat een kringloop. En als ... [more]

Published: 2019-03-01 | Tagged: home

Groeikansen voor autonome systemen in de maritieme en offshore sector

Drones at seaTNO, TU Delft, NLDA en MKC onderzoeken de kansen en uitdagingen voor autonome systemen in de Nederlandse maritieme en offshore industrie

Delft, 27-02-2019. Een consortium van Nederlandse maritieme kennisinstellingen onderzocht het afgelopen jaar de mogelijkheden voor de toepassing van autonome systemen in de maritieme en offshore sector. Hiertoe is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van systemen die momenteel beschikbaar zijn voor de maritieme en offshore industrie.

De maritieme en offshore sector maakt gebruik van autonome en op afstand bestuurbare systemen zowel in de lucht, als op en ... [more]

Published: 2019-03-01 | Tagged: home

Major Dutch maritime companies join Green Maritime Methanol project

Green Maritime MethanolShipowners, shipyards, manufacturers and ports of Amsterdam and Rotterdam join forces to study methanol as a marine fuel. (Delft, The Netherlands, 20-02-2019.)

A consortium of leading international maritime companies, supported by Maritime Knowledge Centre MKC, have joined forces to further investigate the feasibility of methanol as a sustainable alternative transport fuel in the maritime sector.
Major shipowners Boskalis, The Royal Netherlands Navy, Van Oord and Wagenborg Shipping will take part in the consortium, together with shipbuilders, Damen Shipyards, Feadship, Royal IHC and major marine engine manufacturers Pon Power and ... [more]

Published: 2019-02-22 | Tagged: home

Sailcargo to Tackle Ship Emissions by Returning to Basics

Sailcargo's CeibaShip owners and operators are facing pressure and numerous challenges as the shipping industry sails further on its migration path to decarbonisation.

Amid all of the uncertainty, one company has decided to go back to the roots of the shipbuilding industry in order to find the answers to carbon neutrality.

Sailcargo, the emerging freight company (with a lot of Dutch involvement), is moving toward achieving its mission through the construction of an emission-free cargo tall ship. To feature a length of 45 meters and a beam ... [more]

Published: 2019-01-14 | Tagged: uitgelicht

Tunnelbouwers wijzen Jan De Nul de weg

Terwijl een toenemend aantal reders vanuit een klimaatperspectief inzet op varen op LNG, kiest Jan De Nul Group voor een andere koers. Het Belgische baggerbedrijf laat vijf (ultra) lage-emissieschepen bouwen. De nieuwe sleephopperzuigers beschikken over een ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te elimineren. “We hebben niets zelf hoeven uit te vinden. De automotive en heavy duty-sector effent het pad voor ons”, zegt fuel coordinator Michel Deruyck.

Alle schepen van de nieuwe generatie hebben een dieselelektrische uitvoering: schroeven, baggerpompen en jetpompen worden elektrisch aangedreven en gecontroleerd door middel van frequentieregelaars. “Al deze maatregelen zorgen voor een laag stookolieverbruik, ... [more]

Published: 2018-12-12 | Tagged: uitgelicht

Maersk Wants to Become Carbon Neutral by 2050

World’s largest shipping company Maersk announced that it aims to become a carbon neutral company by 2050.

The company said that in order to achieve this goal, carbon neutral vessels must be commercially viable by 2030, and an acceleration in new innovations and adaption of new technology is required.

“The only possible way to achieve the so-much-needed decarbonisation in our industry is by fully transforming to new carbon neutral fuels and supply chains,” says Søren Toft, Chief Operating Officer at A.P. Moller – Maersk.

More.....

Published: 2018-12-06 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2019