News

Ocean Cleanup Cleared to Head for Great Pacific Garbage Patch

Ocean Clean up on the tow

After two weeks of final tests in the Pacific, the Ocean Cleanup has received the green light to proceed to the Great Pacific Garbage Patch and start cleaning plastics.

The Pacific Trials were a crucial step for the organization in verifying the system’s endurance and performance in real life conditions.

The System 001 consists of a 600-meter-long U-shaped floating barrier with a three-meter skirt attached below. It is designed to be propelled by wind and waves, allowing it to passively catch and ... [more]

Published: 2018-10-03 | Tagged: uitgelicht

MKC Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. MKC heeft zich uiteraard geconformeerd aan deze regelgeving.

In onze privacyverklaring, die u vindt via deze link en via een verwijzing onderaan elke pagina van onze website, leggen wij u uit welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden wij bij uw websitebezoek van u verzamelen en hoe wij daar vervolgens mee omgaan. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Published: 2018-06-28 | Tagged: home

Klimaatakkoord voor minder broeikasgassen in de zeevaart

Op de slotdag van de conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen zijn verregaande afspraken gemaakt over het fors terugdringen van de CO2-uitstoot door de zeevaart.
De 173 bij de IMO aangesloten landen zijn het eens geworden dat de totale CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart in 2050 moet zijn gehalveerd in vergelijking met 2008, en dat de sector daarna zo snel mogelijk volledig klimaatneutraal gaat werken. Om deze doelen te bereiken is een tussenstap afgesproken: in 2030 moeten schepen gemiddeld al 40 procent minder uitstoten.

Bron: NL Rijksoverheid

Meer..........

Published: 2018-04-18 | Tagged: uitgelicht

ISP Volume 64, nrs 1 and 2

ISP Volume 64, issue 1-2 of 2017 contains 6 articles on various topics. These range from applying RANS CFD methods to predict ship propulsive performance, to application of laminated glass in the yacht industry, ship stability during launching when applying pneumatic airbags, sloshing in LNG tanks and mitigation of bubble sweep down from a ship’s bow. Brief summaries of these articles can be found using this link. More extensive summaries, as well as the full articles can be found on https://content.iospress.com/journals/international-shipbuilding-progress/64/1-2.

More ISP Issues at ... [more]

Published: 2018-02-28 | Tagged: isp-news

ISP Volume 64, nr 1 en 2

ISP Volume 64, uitgave 1-2 van 2017 bevat 6 artikelen over verschillende onderwerpen. Deze variëren van het toepassen van RANS CFD methoden om de voorstuwingsprestaties van een schip te berekenen, tot de toepassing van gelamineerd glas in de jachtindustrie, scheepsstabiliteit tijdens de tewaterlating wanneer pneumatische airbags worden gebruikt, “sloshing” in LNG tanks en het verminderen van hinder door “bubble sweep down” vanaf de boeg van een schip.

Verkorte samenvattingen van deze artikelen treft u via deze link. Volledige samenvattingen, alsmede de volledige inhoud van de artikelen zijn te vinden op https://content.iospress.com/journals/international-shipbuilding-progress/64/1-2

... [more]

Published: 2018-02-23 | Tagged: isp-nieuws, uitgelicht

New members of the ISP Editorial Board

Late 2017 the ISP Editorial Board has been extended through the appointment of two new members.
Dr. J. van den Broek, who is working both at TNO and the Maritime University of Rotterdam, takes care of the interest area “Maritime Human Factors”.
In addition, Mrs. S. Consuegra (TNO) joined the Editorial Board. She will focus on the interest area “Sustainable Transport & Logistics”. These appointments are in line with the policy to develop a broader range of topics of the articles that are published in the ISP Journal.

Published: 2018-02-22 | Tagged: isp-news

Nieuwe leden redactieraad ISP

Eind 2017 is de redactieraad uitgebreid met twee nieuwe leden.
Dr. J. van den Broek, werkzaam bij zowel TNO als de Hogeschool Rotterdam, neemt het aandachtsgebied “Maritime Human Factors” voor zijn rekening binnen de redactieraad.
Ook is Ir. S. Consuegra (TNO) toegetreden. Zij gaat zich bezighouden met het aandachtsgebied “Sustainable Transport & Logistics”. Deze benoemingen passen in het beleid om te komen tot verbreding wat betreft de onderwerpen van artikelen die in ISP gepubliceerd worden

Published: 2018-02-22 | Tagged: isp-nieuws

In memoriam Ed Keizer

IM Ed Keizer 1941-2018Ir. Ed Keizer heeft zijn hele leven (23 april 1941 tot 12 februari 2018) gewijd aan de scheepsbouwkunde, een lange loopbaan in de maritieme techniek als officier bij de Koninklijke Marine, met als hoogtepunt de bouw van de onderzeeboten van de Walrus klasse.
Na zijn leeftijdsontslag als kapitein ter zee - en voor zijn verdiensten gedecoreerd als officier van Oranje Nassau - heeft hij in vele verschillende organisaties als CMO en NIM zich gewijd aan het stimuleren van met name ... [more]

Published: 2018-02-15 | Tagged: home

Methanol als alternatieve brandstof biedt nieuwe kansen voor nul-emissie-schepen

Het afgelopen jaar hebben Maritiem Kennis Centrum MKC, TNO en TU Delft, met steun (via de z.g. MIIP-regeling van Nederland Maritiem Land) van het Ministerie van EZ , de mogelijkheden onderzocht om methanol in te zetten om luchtemissies in de scheepvaart drastisch te verminderen. Hoewel LNG als alternatieve transportbrandstof inmiddels toegepast wordt in de maritieme sector zijn de investeringskosten en het ruimtebeslag aan boord vooral voor kleinere schepen relatief hoog. Methanol heeft vergelijkbare milieuprestaties als LNG, maar scoort duidelijk beter op de twee bovengenoemde terreinen.

Projectleider Pieter ’t Hart is van mening ... [more]

Published: 2018-01-23 | Tagged: home, kennis_nieuws

No Market for Unmanned Ships in Tanker Sector (Interview)

Although the shipping industry is putting greater focus on making remote and autonomous ships a reality, the flurry of developments in this field might not be in the best interest of all shipping markets.

On the back of the technological developments in autonomy, and other major trends in the maritime industry, including digitalisation, digital disruption and steps taken towards green shipping, World Maritime News spoke to Gernot Ruppelt, Chief Commercial Officer, Ardmore Shipping, who said that tankers would not benefit from vessel autonomy.

“At this stage, we don’t see a market for unmanned shipping in the tanker sector,” Ruppelt told ... [more]

Published: 2018-01-09 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2018