News

Ook in 2018 gratis MARIN testtijd voor maritieme MKB’ers

De afgelopen jaren bood MARIN maritieme MKB’ers gratis tanktijd voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt in 2018 de vijfde ronde. Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Inschrijven kan tot en met 31 december 2017.

Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten; daar zijn MARIN’s normale projecten en ... [more]

Published: 2017-11-16 | Tagged: home, kennis_nieuws

Space@Sea to Introduce Floating Islands

Floating Island MarinAs of November 1, the Horizon 2020 funded project Space@Sea sets out to make a step in efficient use of the maritime environment. The consortium consisting of seventeen European partners aims to provide sustainable and affordable workspace at sea by developing a standardised and cost efficient modular island with low ecological impact.

Project coordinator Maarten Flikkema (MARIN) says: “The three year project can be regarded as a success if the modular design of the multi-use platform has successfully been validated in a relevant environment at model scale”.
[more]

Published: 2017-11-06 | Tagged: uitgelicht

MIIP 2018 opengesteld

Van Nederland Maritiem Land NML is bericht ontvangen dat er, onder het nodige voorbehoud, ook in 2018 weer gebruik gemaakt kan worden van de NML regeling voor Maritieme Innovatie Impuls Projecten MIIP. Het gemaakte voorbehoud is nodig omdat er van het Ministerie van EZ nog geen formele bevestiging is ontvangen dat er voor een MIIP ronde in 2018 ook weer het nodige budget beschikbaar gesteld zal worden.
Maar om geen vertraging op te lopen is het aanvraagproces nu wel al gestart.

NML nodigt u daarom nu uit om voor 2018 een NML MIIP projectvoorstel in te dienen.
Desgewenst kan MKC ... [more]

Published: 2017-11-02 | Tagged: home, kennis_nieuws

IOP Project PROMISED met Promotie Peter Naaijen afgesloten.

Op 6 oktober promoveerde bij de TU Delft dr. ir. Peter Naaijen op diens onderzoek naar de voorspelbaarheid van scheepsbeweging op basis van signaalanalyse van de nautische scheepsradar.

Zijn proefschrift is getiteld ‘Deterministic prediction of waves and wave induced vessel motions – future telling by using nautical radar as a remote wave sensor.’ Zijn promotor was Prof. dr. ir. René Huijsmans van de sectie Scheepshydromechanica, bij de TUD Faculteit 3ME, afdeling Maritieme en Transport Techniek.

Voor de financiering van zijn onderzoeksproject, genaamd PROMISED (Prediction of Wave Induced Motions in ship, Offshore and Dredging Operations), is indertijd (2011) in het kader ... [more]

Published: 2017-10-30 | Tagged: home, kennis_nieuws

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

NWADe stuurgroep van de Nationale Wetenschaps-agenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie.

Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland. Bovendien wordt op een evenwichtige manier invulling gegeven aan deze impuls, zoals ook door de kenniscoalitie bepleit. Ook wordt hiermee armslag gegeven aan nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid, om zowel nieuwsgierigheidsgedreven als thematisch onderzoek te verrichten.

... [more]

Published: 2017-10-11 | Tagged: home, kennis_nieuws

Redactieraad ISP Journal versterkt

ISP LogoISP Journal heeft onlangs met het oog op een heroriëntatie op haar aandachtsgebied, haar redactieraad versterkt en verbreed. Tegelijkertijd vond er ook een wisseling van de wacht plaats bij de functie van hoofdredacteur.

Deze bredere samenstelling hangt nauw samen met de wens van ISP om, meer dan tot dan toe, een publicitair platform te bieden aan het brede scala aan maritiem wetenschappelijk onderzoek. De laatste jaren betrof de meerderheid van de ingediende artikelen namelijk vooral hydrodynamische onderwerpen. Maar ook onderwerpen op het gebied van Scheepsontwerp, Scheepsconstructie, Maritieme Werktuigkunde, Scheepvaart en ... [more]

Published: 2017-10-04 | Tagged: home, kennis_nieuws

Broadening the scope of ISP

International Shipbuilding Progress (ISP) aims at publishing peer-reviewed articles on a wide scope of topics related to ship design, shipping and production. During recent years the majority of papers submitted concerned (a wide range of) hydrodynamic topics. ISP likes to encourage authors to submit also articles about for instance ship design, ship building and construction, ship stability (and safety in general), issues related to ice, (mechanical aspects of) ship propulsion systems, control systems and human factors.

Published: 2017-09-23 | Tagged: isp-news

Obituary Peter Tan

Peter TanThis summer the sad news reached us that our former colleague Tan Seng Gie (Peter Tan) passed away on July 2nd, 2017 at the age of 75.
Peter Tan was member of the ISP Governing Board from 2004 till 2013, and was during that period also member of the Editorial Board as representative of the Governing Board.

After his graduation, as naval architect at Delft University, Peter joined the Netherlands Ship Model Basin (NSMB) in 1967. As seakeeping specialist, he became one of the pioneers in offshore engineering. In 1980, ... [more]

Published: 2017-09-23 | Tagged: isp-news

ISP Volume 63, numbers 3,4

ISP Volume 63, numbers 3,4 of 2016/2017 is a special issue about the European Union (EU) project GRIP. GRIP stands for “Green Retrofitting through optimization of hull-Propulsion Interaction”. The project addressed several aspects of fitting Energy Saving Devices (ESD’S) to existing ships.

Aspects that were addressed are among others: the working principles of ESD’s, the development of an Early Assessment Tool (EAT) to estimate the energy saving potential of a specific ESD to a specific ship, structural aspects (loads, fatigue and vibrations), and the shipyard process to fit an ESD to a ship of which the hull geometry is not ... [more]

Published: 2017-09-23 | Tagged: isp-news

ISP Volume 63, nummers 3,4

ISP Volume 63, nummers 3,4 van 2016/2017 is een speciaal nummer over het Europese Unie (EU) project GRIP. GRIP staat voor “Green Retrofitting through optimization of hull-Propulsion Interaction”. In het project zijn verscheidene aspecten bestudeerd rond het toepassen van Energy Saving Devices (ESD’S) op bestaande schepen.

Aspecten die aan de orde kwamen waren onder andere: de werking principes van ESD’s, de ontwikkeling van een Early Assessment Tool (EAT) om de potentieel haalbare energiebesparing van een specifieke ESD voor een specifiek schip te schatten, constructie aspecten (belastingen, vermoeiing en trillingen), en het proces op de scheepswerf om een ESD op een ... [more]

Published: 2017-09-22 | Tagged: isp-nieuws, uitgelicht
© Copyright MKC - 2017