News

Bio-ethanol biedt kansen voor de transitie naar emissieloze scheepvaart

MKC, TU Delft en Goodfuels onderzoeken de kansen van bio-ethanol voor vergroening van de Nederlandse scheepvaartsector.

Het MIIP 2022 project “Bio-ethanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen” is onlangs afgerond met een interessant Engelstalig eindrapport. In het rapport wordt een beknopt overzicht gegeven van de verschillende manieren om bio-ethanol te produceren met suikerriet, suikerbiet en mais als grondstof, de zogenoemde eerste generatie bio-ethanol (1G). Ook productie van de tweede generatie bio-ethanol (2G) uit afvalstromen wordt behandeld evenals de productie van ethanol uit reststromen van eerste generatie bio-ethanol, ook wel de bio-ethanol 1,5 G genoemd. ... [more]

Published: 2023-02-07 | Tagged: bio-ethanol, home, kennis-nieuws, kennis_nieuws

CO2 Challenge -KNVTS 125 year anniversary

Let’s work together to make shipping greener

We want to help solve The emissions challenge for the global maritime industry. The pressure is on for the maritime industry to shrink its carbon footprint. We’re looking for your ideas on scalable technologies that help to cut the industry’s emissions in half.

Are you a:

  • Student or a group of students
  • Employee or retired employee
  • Innovator, start-up or scale-up
  • Researcher

Submit your main idea, explained as visual as possible: video, images etc., to the KNVTS emissions challenge before March 1st via: ... [more]

Published: 2023-02-06 | Tagged: emission-reduction, home, kennis-nieuws

News New Reserach Fleet - Newsletter #11 - December 2022

Artist impression van het nieuwe onderzoekship de RV Anna Weber-van Bosse.

- Contract signed for construction RV Anna Weber-van Bosse

- Frequently Asked Questions

- Who was Anna Weber-van Bosse?

- Technical specifications

- Looking Forward

Link to the December 2022 newsletter (#11)

Published: 2022-12-21 | Tagged: nmf-nvc

Symposium “nuclear power for marine applications” toont unieke kansen.

CO2 uitstoot van schepen kan door inzet van kernenergie met 98% worden teruggedrongen.

Het symposium “nuclear power for marine applications” gehouden op 24 november jl. bij TU Delft, was met een opkomst van bijna 100 deelnemers, diverse interessante sprekers en een levendige discussie, een groot succes.

Het symposium, georganiseerd in het kader van het Maritiem Innovatie Impuls Programma van Nederland Maritiem Land en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, werd voorgezeten door Klaas Visser van TU Delft, tevens directeur van Maritiem Kennis Centrum. Hij ... [more]

Published: 2022-11-28 | Tagged: emission-reduction, home, kennis-nieuws, nuclear-power

News New Reserach Fleet - Newsletter #10 - November 2022

- Astilleros Armon will build RV Anna Weber-van Bosse

- Glider training and trials

- Contract signing AUV

- RV Wim Wolff sees daylight

- Naming of the gliders

Link to the November 2022 newsletter (#10)

Published: 2022-11-23 | Tagged: nmf-nvc

News New Reserach Fleet - Newsletter #9 - October 2022

- RV Wim Wolff nears launch date

- RV Adriaen Coenen in operation

- Delivery of first undersea robots

Link to the October 2022 newsletter (#9)

Published: 2022-11-23 | Tagged: nmf-nvc

News New Reserach Fleet - Newsletter #8 -July 2022

- First vessel christened in new national research fleet

- We proutly present: A short VIDEO impression of the construction and characteristics of RV Adriaen Coenen

- As sustainable as possible: VIDEO "We paid close attention to the most climate-friendly construction and energy consumption".

- Who is Adriaen Coenen?

- Construction RV Wim Wolff

Link to the July 2022 newsletter (#8)

Published: 2022-11-16 | Tagged: nmf-nvc

Symposium “Nuclear Power for Marine Applications” ENGLISH

On Thursday 24 November 2022 the Dutch Maritime Knowledge Centre together with Netherlands Maritime Land and IMAREST Benelux organize a symposium on the opportunities for application of nuclear power for the maritime sector.

The reduction of greenhouse gasses poses a serious challenge for the maritime sector and all possibilities for emission reduction need serious attention and research. In particular this applies to the application of nuclear power, where several innovations have taken place in the last few decades. Amongst others this regards the development of modular systems and their intrinsic safety.

This symposium is ... [more]

Published: 2022-11-11 | Tagged: home, kennis-nieuws

Symposium “Nuclear Power for Marine Applications”

Op donderdag 24 november 2022 organiseert Maritiem Kennis Centrum in samenwerking met Nederland Maritiem Land en IMAREST Benelux een symposium over de mogelijkheden voor de toepassing van kernenergie in de maritieme sector.

De reductie van broeikasgassen stelt de maritieme sector voor flinke uitdagingen, waarbij alle mogelijkheden grondig onderzocht dienen te worden. Dat geldt in het bijzonder voor de toepassing van kernenergie, waar de laatste decennia veel innovatieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Dit betreft dan vooral de ontwikkeling van modulaire systemen en hun intrinsieke veiligheid.

Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het Maritiem Innovatie Impuls ... [more]

Published: 2022-10-31 | Tagged: home, kennis-nieuws

SAVE THE DATE: Nuclear Power for Maritime Applications

On Thursday 24 November 2022 Maritime Knowledge Centre organises a live event in co-operation with Netherlands Maritime Land and IMAREST Benelux.

The event will be held at the TU Delft Faculty Maritime Technology - Mekelweg 2 in Delft in Lecture Hall D - James Watt from 12.00 -18.00 CET.

It will be a lively and interactive event with well-known speakers from the maritime industry and academia, so please reserve the meeting already in your agenda’s.

More details and the application procedure will follow in the weeks to come via Netherlands Maritime Land ... [more]

Published: 2022-10-20 | Tagged: home, kennis-nieuws, nuclear power for maritime applications
© Copyright MKC - 2023