News

Green Maritime Methanol consortium starts engine test programme

GMM logo

Rotterdam, 23 March 2020.

The Green Maritime Methanol consortium studies the possibilities for renewable Methanol as a maritime transport fuel. Green Methanol is an important candidate as a future fuel for the shipping industry. It is widely available, can be produced in a sustainable way, is easily stored on board of ships and can be burned in engines with minor modifications.
Within the Green Maritime Methanol project a new milestone has been achieved, the successful start of the engine test programme on 100% methanol. New tests are being planned ... [more]

Published: 2020-03-24 | Tagged: home

MIIP20.007 - project FCMAR: Maritieme toepassing brandstofcellen van start

MIIP20.007 BrandstofcellenDit project betreft een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van diverse brandstofcelconfiguraties aan boord van schepen; dit in combinatie met mogelijk toepasbare brandstoffen.

Brandstofcellen bieden kansen om (hernieuwbare) brandstoffen direct om te zetten in elektrische energie. Daarmee worden schadelijke emissies voorkomen. Bovendien hebben brandstofcellen een hoge efficiency en redundancy, zijn ze stil en vereisen minder onderhoud. Tot slot worden de beschikbare brandstofcelvermogens steeds groter, zodat er interessante perspectieven voor toepassing aan boord van (kleinere en/of langzaam varende) schepen ontstaan.

Mogelijke toepassingen

Vooral voor kleinere en/of ... [more]

Published: 2020-03-13 | Tagged: home, kennis_nieuws

Mogelijkheden voor de maritieme sector om (nagenoeg) kosteloos onderzoek uit te laten voeren op de schepen van het NIOZ.

De Nationale Zeegaande Faciliteiten worden centraal bekostigd vanuit NWO; de bekostiging loopt via de basisfinanciering voor het NIOZ, met specifieke bestemming National Marine Facilities (NMF).
Deze bekostiging betreft schepen incl. afschrijving, bemanning, brandstof, havenkosten, apparatuur en bijbehorende ondersteuning.

De nationale zeegaande faciliteiten zijn ván en vóór de wetenschap. NWO stelt deze infrastructuur ter beschikking aan de Nederlandse mariene en maritieme wetenschappen. De schepen hoeven niet meer voor financiële redenen aan commerciële partijen verhuurd te worden.

Als gevolg van het nieuwe financieringsmodel voor de nationale zeegaande faciliteiten, welke zijn ondergebracht binnen het NMF, is er nu een kostendekkend, ... [more]

Published: 2020-03-12 | Tagged: home, kennis-nieuws

'Zero emission shipping is binnen bereik'

Klaas Visser (TU Delft en MKC) zet veelbelovende onderzoeksprojecten op een rij.

Tijdens het recente TKI event ‘Maritime with a Mission’ op de SS Rotterdam (19 november 2019) gaf ir. Klaas Visser een overzicht van deze projecten.
“Zero emission shipping is binnen handbereik”, was zijn opvallend optimistische conclusie en “Ook bestaande binnenvaartschepen kunnen we op korte termijn – ik verwacht zelfs vóór 2030 – emissie-loos maken.”

Lennart Kik interviewde Klaas Viser voor Maritiem Nederland (uitgave 2020-01).

Via deze link leest u het volledige, iets aangepaste, interview, ... [more]

Published: 2020-03-12 | Tagged: home

Recent onderzoek toont aan dat IJzer een serieuze optie is als CO2-vrije en hernieuwbare brandstof voor de scheepvaart!

Aldus de kern van de boodschap die hier op basis van recente onderzoeksresultaten verkondigd wordt.

Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek dat als ‘Maritiem Innovatie Impuls Project’ van Nederland Maritiem Land NML en met steun van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat op initiatief van het Maritiem kennis Centrum MKC in 2019 werd uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Werktuigbouwkundefaculteit van TU Eindhoven, TU/e-studententeam SOLID, Δelta Σigma Marine Engineering Consultancy en het Maritiem Kennis Centrum MKC. Aan deze studie werkten verder mee de Nederlandse Defensie Academie –Faculteit Militaire Wetenschappen - locatie Den Helder, en diverse industriële partijen, werven, reders, KVNR, ... [more]

Published: 2020-02-01 | Tagged: home, kennis_nieuws

Alternatieve brandstoffen bieden kansen voor vergroening van de zeescheepvaart

MKC, TNO en TU Delft onderzoeken de kansen en bedreigingen voor vergroening van de Nederlandse scheepvaartsector.

Delft, 31-01-2020.

Maritiem Kenniscentrum, TNO en TU Delft onderzochten de mogelijkheden voor de zeescheepvaart om op korte termijn andere brandstoffen te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

De studie concludeert dat concrete stappen nodig zijn om de zeescheepvaart op korte en langere termijn te ondersteunen in de overgang van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen. Diverse maatregelen kunnen daarin een grote rol spelen, zoals het onlangs geïntroduceerde R&D fonds van de reders, het subsidiëren van groene brandstoffen en/of een verplichte introductie via instrumenten zoals ... [more]

Published: 2020-02-01 | Tagged: home, kennis_nieuws

NWO kent subsidie toe aan tien nieuwe onderzoeksprojecten binnen Topsector Water & Maritiem

NWO-persbericht, 19 december 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft in totaal tien aanvragen toegekend binnen de Topsector Water & Maritiem: negen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe route, en daarnaast één additionele aanvraag in het programma Living labs in the Dutch Delta. De projecten gaan onder meer over stofwolken op de zeebodem, psychofarmaca in het water, havenslib, draagvleugelboten, digitale dijken en zandsuppletie bij Ameland.

De negen toekenningen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe Route hebben een totaalbudget van 5,9 miljoen euro. Het programma financiert innovatief onderzoek dat water als ... [more]

Published: 2019-12-20 | Tagged: home, kennis-nieuws

Miljarden voor verduurzaming internationale zeevaart

De mondiale zeevaartsector dient vandaag bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN een baanbrekend voorstel in voor een internationaal innovatiefonds. Gedurende een periode van 10 jaar willen de reders dit fonds vullen met minimaal vijf miljard dollar voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de bedrijfstak. Via een verplichte toeslag op de scheepsbrandstof moet het een effectief instrument zijn om de eigen verduurzaming te versnellen.

dummyart01

Wereldwijd wordt negentig procent van de verhandelde goederen vervoerd over zee. Hiermee is de internationale zeevaart verantwoordelijk voor ongeveer twee procent van ... [more]

Published: 2019-12-18 | Tagged: uitgelicht

MIIP 2020

Onlangs heeft Nederland Maritiem Land via de NML Innovation Council een voorschot genomen op een MIIP-call 2020.

Hoewel er nog geen formele bevestiging is van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat er in 2020 weer een MIIP (Maritiem Innovatie Impuls Project) ronde zal zijn, is het proces al wel opgestart om geen vertraging op te lopen.

Hierbij nodigen wij u dan ook uit om voor 2020 een NML MIIP in te dienen. Het indienen van MIIP project voorstellen kan tot uiterlijk 30 december 2019.

Voor nadere toelichting over de z.g. MIIP of Maritieme Innovatie Impuls Projecten:
[more]

Published: 2019-12-10 | Tagged: home, kennis_nieuws

Ook in 2020 gratis MARIN testtijd voor maritieme MKB’ers

MARIN Logo

Persbericht, 14 november 2019


De afgelopen jaren bood MARIN maritieme MKB’ers gratis tanktijd voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt in 2020 een nieuwe (zevende) ronde. Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Inschrijven kan tot en met 31 december 2019.

Het gaat om nieuwe ... [more]

Published: 2019-11-14 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2020