News

Recent onderzoek toont aan dat IJzer een serieuze optie is als CO2-vrije en hernieuwbare brandstof voor de scheepvaart!

Aldus de kern van de boodschap die hier op basis van recente onderzoeksresultaten verkondigd wordt.

Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek dat als ‘Maritiem Innovatie Impuls Project’ van Nederland Maritiem Land NML en met steun van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat op initiatief van het Maritiem kennis Centrum MKC in 2019 werd uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Werktuigbouwkundefaculteit van TU Eindhoven, TU/e-studententeam SOLID, Δelta Σigma Marine Engineering Consultancy en het Maritiem Kennis Centrum MKC. Aan deze studie werkten verder mee de Nederlandse Defensie Academie –Faculteit Militaire Wetenschappen - locatie Den Helder, en diverse industriële partijen, werven, reders, KVNR, ... [more]

Published: 2020-02-01 | Tagged: home, kennis_nieuws

Alternatieve brandstoffen bieden kansen voor vergroening van de zeescheepvaart

MKC, TNO en TU Delft onderzoeken de kansen en bedreigingen voor vergroening van de Nederlandse scheepvaartsector.

Delft, 31-01-2020.

Maritiem Kenniscentrum, TNO en TU Delft onderzochten de mogelijkheden voor de zeescheepvaart om op korte termijn andere brandstoffen te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

De studie concludeert dat concrete stappen nodig zijn om de zeescheepvaart op korte en langere termijn te ondersteunen in de overgang van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen. Diverse maatregelen kunnen daarin een grote rol spelen, zoals het onlangs geïntroduceerde R&D fonds van de reders, het subsidiëren van groene brandstoffen en/of een verplichte introductie via instrumenten zoals ... [more]

Published: 2020-02-01 | Tagged: home, kennis_nieuws

NWO kent subsidie toe aan tien nieuwe onderzoeksprojecten binnen Topsector Water & Maritiem

NWO-persbericht, 19 december 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft in totaal tien aanvragen toegekend binnen de Topsector Water & Maritiem: negen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe route, en daarnaast één additionele aanvraag in het programma Living labs in the Dutch Delta. De projecten gaan onder meer over stofwolken op de zeebodem, psychofarmaca in het water, havenslib, draagvleugelboten, digitale dijken en zandsuppletie bij Ameland.

De negen toekenningen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe Route hebben een totaalbudget van 5,9 miljoen euro. Het programma financiert innovatief onderzoek dat water als ... [more]

Published: 2019-12-20 | Tagged: home, kennis-nieuws

Miljarden voor verduurzaming internationale zeevaart

De mondiale zeevaartsector dient vandaag bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN een baanbrekend voorstel in voor een internationaal innovatiefonds. Gedurende een periode van 10 jaar willen de reders dit fonds vullen met minimaal vijf miljard dollar voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de bedrijfstak. Via een verplichte toeslag op de scheepsbrandstof moet het een effectief instrument zijn om de eigen verduurzaming te versnellen.

dummyart01

Wereldwijd wordt negentig procent van de verhandelde goederen vervoerd over zee. Hiermee is de internationale zeevaart verantwoordelijk voor ongeveer twee procent van ... [more]

Published: 2019-12-18 | Tagged: uitgelicht

MIIP 2020

Onlangs heeft Nederland Maritiem Land via de NML Innovation Council een voorschot genomen op een MIIP-call 2020.

Hoewel er nog geen formele bevestiging is van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat er in 2020 weer een MIIP (Maritiem Innovatie Impuls Project) ronde zal zijn, is het proces al wel opgestart om geen vertraging op te lopen.

Hierbij nodigen wij u dan ook uit om voor 2020 een NML MIIP in te dienen. Het indienen van MIIP project voorstellen kan tot uiterlijk 30 december 2019.

Voor nadere toelichting over de z.g. MIIP of Maritieme Innovatie Impuls Projecten:
[more]

Published: 2019-12-10 | Tagged: home, kennis_nieuws

Ook in 2020 gratis MARIN testtijd voor maritieme MKB’ers

MARIN Logo

Persbericht, 14 november 2019


De afgelopen jaren bood MARIN maritieme MKB’ers gratis tanktijd voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt in 2020 een nieuwe (zevende) ronde. Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Inschrijven kan tot en met 31 december 2019.

Het gaat om nieuwe ... [more]

Published: 2019-11-14 | Tagged: uitgelicht

Arklow Shipping and DEME join Green Maritime Methanol consortium

Green Maritime Methanol

Rotterdam, 14 November 2019.
The Green Maritime Methanol consortium reviews the possibilities for renewable Methanol as a maritime transport fuel. The consortium has recently extended its membership with the addition of two leading shipowners; Arklow Shipping and DEME.

Arklow Shipping was founded in 1966 in Ireland and also operates from The Netherlands for more than 20 years. Over the last 50 years Arklow Shipping has operated a range of shortsea and coastal vessels with steady expansion bringing the fleet to 56 ships.

DEME is a world leader ... [more]

Published: 2019-11-14 | Tagged: kennis-nieuws, uitgelicht

ISP Newsletter October 2019

Composition of the ISP Editorial Board

After a long time of service to ISP, of which many years after his retirement from TU
Delft, Mr. J.H. Vink stepped down as Editorial Office Manager. His tasks will be
taken over by Mr. M. van der Eijk of TU Delft, who therewith joins the Editorial Board.
In the coming weeks the tasks of Mr. Vink will be transferred to Mr. Van der Eijk.
Until then Mr. Vink can still be contacted as Editorial Office Manager.


ISP Volume 66, Issue 3

ISP Volume 66, issue 3 ... [more]

Published: 2019-10-24 | Tagged: isp-news, isp-nieuws, uitgelicht

Oppelaar nieuwe commandant Nederlandse Defensie Academie

Generaal-majoor Richard Oppelaar wordt de nieuwe commandant van de Nederlandse Defensie Academie. Hij volgt per 21 november generaal-majoor Nico Geerts op. Oppelaar is nu nog Directeur Directie Operaties.

Generaal-majoor Richard Oppelaar.Oppelaar rondde de praktische opleiding tot officier der mariniers in 1982 af. Daarna doorliep hij het KIM en studeerde in 1986 af. Oppelaar ... [more]

Published: 2019-10-17 | Tagged: uitgelicht

IBM Joins Mayflower Autonomous Ship Project

MayflowerAmerican information technology company IBM has joined a global consortium of partners, led by marine research organization ProMare, which is building an unmanned, fully-autonomous ship that will cross the Atlantic in September 2020.

A new Mayflower will set sail 400 years after the historic voyage, this time using AI and other advanced technologies.

The Mayflower Autonomous Ship (MAS) will use IBM’s AI, advanced servers, cloud ... [more]

Published: 2019-10-17 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2020