News

Ministerie EZK investeert 52,9 miljoen in maritieme R&D

Rotterdam 29.11.2021

Vandaag werd bekend dat 3 consortia van maritieme bedrijven en kennis-instellingen in totaal 52,9 miljoen toekend hebben gekregen vanuit de RDM-subsidieregeling van het ministerie van EZK.

De regeling is bedoeld om teruglopende investeringen in R&D tegen te gaan in de sectoren maritiem, automotive en luchtvaart. Via de maritieme R&D projecten wordt slimme kennis en technologie binnen Nederland ontwikkeld voor de verduurzaming van de scheepvaart. De toekenning van de subsidie is een belangrijke eerste stap voor het realiseren van het Maritiem Masterplan, een plan om wereldwijd leidend te worden in de bouw en het gebruik van ... [more]

Published: 2021-11-30 | Tagged: home, kennis_nieuws

TKI event ‘Maritiem Masterplan’ op 16 November is uitgesteld

Gezien de snelle opmars van het Covid-19 virus en de aanscherping van de maatregelen hebben we vanochtend besloten het TKI Maritiem event ‘Maritiem Masterplan’, dat gepland was op 16 november as. te verschuiven naar een nog nader te bepalen datum. Voor ons allen is dat teleurstellend omdat we elkaar graag weer wilden ontmoeten, inspireren en spreken over mogelijkheden voor samenwerking.

We bedanken jullie hartelijk voor de interesse, en hopen jullie in 2022 weer live te ontmoeten.

bekijk de originele uitnodiging

Published: 2021-11-17 | Tagged: home

News New Reserach Fleet - Newsletter #6 - November 2021

- Keel laying of RV Wim Wolff
- Innovative and sustainable ((nterview)
- Final Inspection
- Inside the RV Adriaen Coenen

Link to the November 2021 newsletter (#6)

Published: 2021-11-13 | Tagged: nmf-nvc

Ook in 2022 twee weken gratis testtijd voor maritiem MKB

MarinOpnieuw biedt MARIN maritieme MKB’ers gratis tanktijd aan voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt ook in 2022 een nieuwe ronde.

Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie.

Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen ... [more]

Published: 2021-11-04 | Tagged: home

In Memoriam Alex Cofino

NIOZ Persbericht: Thursday 14 October 2021


Op zondagavond 10 oktober 2021 bereikte ons het zeer verdrietige nieuws van het totaal onverwachte overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Alex Cofino, hoofd van de NIOZ-Nationale Mariene onderzoeks Faciliteiten (NMF). Door zijn hartelijke, open persoonlijkheid, professionaliteit en ervaren, constructieve blik, kennis en kunde was hij bij NMF de spreekwoordelijke ‘juiste man, op het juiste moment op de juiste plaats’. Zijn overlijden slaat een diep gat in de organisatie; we zullen hem enorm missen.

Leidende rol vernieuwing Nederlandse onderzoeksvloot

In memoriam Alex Cofino [more]

Published: 2021-11-03 | Tagged: nmf-nvc

New Reserach Fleet - Newsletter #5 - September 2021

- Turning Hull of RV Adriaen Coenen
- Sustainable ships, an interview with Alex Cofino
- Firts parts RV Wim Wolff
- Sea handling tests (at MARIN)
- Mew, innovative equipment

Link to the September 2021 newsletter (#5)


Published: 2021-11-03 | Tagged: nmf-nvc

News New Reserach Fleet - Newsletter #4 - July 2021

- Construction of new research fleet starts with keel laying of RV Adriaen Coenen

Link to the July 2021 newsletter (#4)


Published: 2021-11-03 | Tagged: nmf-nvc

Maritieme Innovatieprijzen 2021

Het Maritieme Kennis Centrum feliciteert de vijf winnaars van de Maritieme Innovatieprijzen 2021.

De uitreiking vond plaats tijdens het Maritime Awards Gala op 1 november 2021, in De Doelen te Rotterdam en betrof de volgende prijzen:

KNVTS Ship of the Year Award 2021 – Elektrische veerpont

De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied reikt de prijs uit aan:

Damen Shipyards Group voor: Veerboot Bryggen

KVNR Award 2021 – Vaccinatieprogramma en certificering van zeevarenden

De Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders reikt de prijs uit aan:

Het RIVM, Nils van der Kolk, projectleider moeilijk bereikbare doelgroepen, voor: COVID-19 ... [more]

Published: 2021-11-02 | Tagged: home

NWO organiseert Matchmaking-bijeenkomsten voor twee Maritieme Calls

NWO CallsWil ook jij meewerken aan schone scheepvaart?

Heb jij kennis van maritieme aandrijf-systemen, (solid state) batterij- of brandstofcel-technologie, circulariteit, transitiemanagement en/of businessmodellen voor de maritieme sector? Lees dan verder!

Met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens beoogt de overheid schadelijke emissies terug te dringen. Hoe? Door op termijn driekwart van alle goederenvervoer van de weg over te hevelen naar de binnenvaart, zeevaart en het spoor. Om deze doelstellingen te ondersteunen organiseert wetenschapsfinancier NWO gecombineerde matchmakingsbijeenkomsten voor twee calls: ‘Zero-emissie binnenvaart (NWA)’ & ‘Emissieloze en circulaire scheepvaart (KIC)’.

Op ... [more]

Published: 2021-10-21 | Tagged: home, kennis-nieuws

De Alphenaar vaart: Eerste elektrische schip met verwisselbare accu’s

De Alphenaar is maandag 6 september 2021 officieel in de vaart genomen. Het is het eerste binnenvaartschip dat voor de aandrijving gebruik maakt van verwisselbare energiecontainers. De Alphenaar is een project van ZES en vaart voor Heineken.

Alphenaar

Alphen a/d Rijn 06 september 2021 (Bron: Schuttevaar / Change Inc.)

Aan boord van de Alphenaar staan twee ZESpacks. Dit lijken standaardcontainers, maar zijn gevuld met batterijen die dan weer vol zitten met groene stroom. De containers zijn geleverd door Wärtsilä en bestaan uit 45 batterijmodules die in totaal goed zijn voor ... [more]

Published: 2021-09-07 | Tagged: uitgelicht
© Copyright MKC - 2021