MKC projekten

MKC is niet alleen aanjager van het maritieme innovatieproces, maar ook initiator van projecten, waaraan zij zelf actief deelneemt en veeelal als projectleider het voortouw in neemt.
Voor de volledige financiering daarvan is het MKC budget in het algemeen ontoereikent. MKC maakt daarom graag gebruik van bijvoorbeeld de Marititieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) regeling van Nederland Maritiem Land (NML). Deze projecten hebben een beperkte omvang en duur (binnen één kalenderjaar) en kunnen tot 50% gesubsidieerd worden (max €30.000). Deze MIIP-projecten hebben dan ook veelal het karakter van een inventariserende, verkennende of haalbaarheidsstudie en hebben het doel te leiden tot een vervolgonderzoek of daadwerkelijke innovatie (Impuls).
Naast de MIIP regeling kan af en toe gebruik worden gemaakt van ander fondsen, zoals van het TKI Maritiem. Deze laaste projecten zijn veelal bedoeld ter ondersteuning van het door het TKI Maritiem, i.c. MKC te stimuleren innovatieproces.

Hiernaast geven wij een overzicht van enkele lopende en recent uitgevoerde onderzoeken.

© Copyright MKC - 2019