PAMAS-project (2011-2015)

Op 31 december 2015 sloten het Maritiem Kennis Centrum (MKC) en PAO Techniek en Management (PAO TM) het Pamas project formeel af.Pamas-keurmerk
Dit project (MAR11905) kon september 2011 in uitvoering worden genomen dankzij van het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van Maritiem Innovatie Programma (MIP), verkregen subsidie.

Doel

Het doel van dit project was de ontwikkeling van een kwalitatief samenhangend maritiem technisch nascholingsprogramma op academisch niveau om het kennisniveau van jonge en ervaren professionals in de maritieme sector te verbreden en/of te verdiepen, resp. om hun kennis op te frissen.

Aanleiding

De aanleiding voor het Pamas-project was dat bedrijven en kennisinstellingen al bij het opstellen, in 2007, van het Maritiem Innovatie Programma (MIP) aangaven dat het de sector ontbrak aan een academisch cursusprogramma. Dit heeft er toen in geresulteerd dat maritieme academische nascholing onderdeel werd van het Maritiem Innovatie Programma (MIP DP3a Human Capital).
Hoewel (na)scholing niet direct onderdeel uitmaakt van de MKC-doelstellingen, heeft het in 2011 de opgeworpen handschoen toch opgepakt. Dit vooral omdat de urgentie van een dergelijk na-, bij- en omscholingsprogramma, in het licht van de toen heersende arbeidsmarktproblematiek, door de Industriële leden van het MKC MT bij herhaling werd onderstreept.

Resultaat

Met de oplevering van het Pamas Project werd de bij de opzet van het MIP geconstateerde lacune ingevuld, zowel in de vorm van het Pamas-keurmerk voor academisch maritieme cursussen (incl. website), als van een academische basiscursus scheepsbouwkunde voor niet-scheepsbouwkundigen.

Meer over het PAMAS-project: zie onder: 'Pamaskeurmerk voor Academisch Maritieme Cursussen'.

Terug naar MKC-projecten-pagina

© Copyright MKC - 2023