MIIP16.019 Raamwerk CO2-reductie scheepvaart

MIIP16.019 Raamwerk voor CO2 reductie voor de scheepvaart

Dit in 2015 door MKC geïnitieerde project is door MKC in samenwerking met TNO en TUD-3ME-MTT in 2016 uitgevoerd.Afbeelding bij MIIP16.019 Raamwerk CO2-reductie
Het werd mede mogelijk gemaakt door een via Nederland Maritiem Land (NML) van het Ministerie van Economische Zaken en Landbouw ontvangen subsidie.

Samenvatting

De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,2% van de CO2-uitstoot en kan volgens de Nederlandse en Europese reders in 2050 de helft minder CO2 uitstoten. CO2 reductie voor de scheepvaart vereist echter aanzienlijke inspanningen om economische, technologische en logistieke barrières te slechten.

Het thema “CO2 reductie in de scheepvaart” behelst naast een klein aantal grote maatregelen (bijv. snelheidsbeperking en inzet van windenergie) vooral ook een groot aantal kleinere maatregelen die direct of indirect CO2 emissies beperken. Dit onderzoek is gericht op grotere maatregelen met het potentieel om meer dan 25% CO2 emissies te reduceren.

Naast snelheidsbeperking en windenergie worden er voor de binnenvaart en kustvaart twee andere specifieke energiebesparende concepten geïdentificeerd te weten het railboot concept en stevelductie.

Tevens is het gebruik  van alternatieve brandstoffen uitvoerig onderzocht. Daarbij is vooral gekeken naar de CO2 uitstoot en de energiedichtheid van deze brandstoffen die voor de scheepvaart van groot belang is.

LNG en Methanol zijn goede brandstoffen voor de scheepvaart m.b.t. de reductie van SOx, NOx en PM uitstoot, maar presteren minder goed qua CO2 reductie, omdat het nog steeds fossiele brandstoffen zijn.

Bio LNG en Bio Methanol presteren wel goed qua CO2 productie, maar worden momenteel beperkt geproduceerd. Pure plant olie (PPO/SVO), bio ethanol en (bio) ammonia zijn eveneens interessante alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart en worden in grotere hoeveelheden geproduceerd. Nader onderzoek voor het gebruik van deze bio brandstoffen wordt sterk aanbevolen.

Tenslotte worden CO2 afvangsystemen aan boord van schepen, door Nederlandse werven gebouwd of door Nederlandse reders gebruikt, niet als haalbare en logische oplossing gezien. Het is beter om  dergelijke afvangsystemen op land te plaatsen en daarmee indirect de door de scheepvaart geproduceerde CO2 af te vangen.

Eindrapportage

De eindrapportage van het MIIP16.019 project is te vinden via deze link.

 

Terug naar MKC-projecten-pagina

© Copyright MKC - 2023