MKC projecten

MKC Vignet

MKC is niet alleen aanjager van het maritieme innovatieproces en van met name het daartoe benodigde wetenschappelijk onderzoek, maar ook initiator van daar veelal aan voorafgaande verkennende projecten. MKC neemt vaak zelf actief aan deze projecten deel en neemt daarbij vaak als projectleider ook het voortouw.

Voor de volledige financiering van dergelijke verkennende projecten is het MKC budget ontoereikend. MKC maakt daarom graag gebruik van de Marititieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) regeling van Nederland Maritiem Land (NML). Deze MIIP-projecten hebben een beperkte omvang en duur (binnen één kalenderjaar) en kunnen tot 50% gesubsidieerd worden (max €30.000). Deze MIIP-projecten hebben dan ook veelal het karakter van een inventariserende, verkennende of haalbaarheidsstudie en hebben tot doel te leiden tot een maritiem technologisch vervolgonderzoek of daadwerkelijke innovatie (Impuls).

Meer informatie over het MIIP en andere de maritieme innovaties ten dienste staande instrumenten is te vinden via deze link (of via KENNISONTWIKKELING)

Naast de MIIP-regeling kan af en toe ook gebruik worden gemaakt van ander fondsen, zoals van het TKI Maritiem. Deze laaste projecten zijn veelal bedoeld ter ondersteuning van het door het TKI Maritiem, i.c. MKC te stimuleren innovatieproces. Eerder (tot eind 2015) maakte MKC in sectorverband ook gebruik van het toenmalige Maritieme Innovatie Programma.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van onze stafmedewerkers.

Hiernaast geven wij een overzicht van enkele lopende en (recent) uitgevoerde projecten.

© Copyright MKC - 2023