Library

16 search results for internal classification: emissions

1 2 Next Last »

Shipping Emissions - Regulatory Complexity and Coordination Problems

This Master’s thesis by Annemieke Feikens,‘Shipping Emissions: Regulatory Complexity and Coordination Problems’, is written in the context of the research project ‘Global Environmental Politics and Governance in Theory and Practice’ in order to fulfil the graduation requirements of the Political Science master’s program of the University of Amsterdam, which … [more]

Authors: Feikens, Annemieke

Publication year: 2017 | Type: Text | Uploaded: 21 August 2017 | Download: shipping-emissions-regulatory-comple...rs-thesis-annemieke-feikens-2017.pdf

Framework CO2 reduction in shipping - Final Report

De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,5% van de CO2-uitstoot en kan volgens de Nederlandse en Europese reders in 2050 de helft minder CO2 uitstoten. CO2 reductie voor de scheepvaart vereist echter aanzienlijke inspanningen om economische, technologische en logistieke barrières te slechten.
Het thema “CO2 reductie in de scheepvaart” behelst na… [more]

Authors: Hart, P. 't
Organization: MKC, TNO, TUD-3ME-MT
Conference: NML

Publication year: 2016 | Type: Text | Uploaded: 21 December 2016 | Download: rapportage-miip-019-raamwerk-co2-red...eepvaart-final-version-22122016s.pdf

Behoefteonderzoek ‘Maritieme maatlatten’

Dit is de handout van de presentatie tijdens de MKC MT vergadering op 25 juni 2015, waarin een beknopte samenvatting is gegeven van de eindrapportage van het Maritiem Innovatie Impuls Project (MIIP) 'Maritieme maatlatten', door Imares uitgevoerd in 2014.
[more]

Authors: Michaela Scholl
Organization: Imares

Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 26 August 2015 | Download: presentatie-imares-behoefteonderzoek...ieme-maatlatten-mkc-mt-juni-2015.pdf

Onderwatergeluid

TNO Presentatie voor de MKC MT vergadering van 29 januari 2015, met als items (titels van de sheets):
- Onderwater geluid
- Ongehoord geluid
- Internationale aandacht
- Het waarom van deze aandacht
- Maritieme activiteiten gerelateerde geluidsbronnen
- Natuurlijke bronnen
- Bronbeschrijving heigeluid
- Inpact heigeluid op vislarven
- Het ruimen van munitie
-… [more]

Authors: Berg, Frank H.A. van den, Gotje, Wouter
Organization: TNO
Conference: MKC

Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 23 February 2015 | Download: underwaternoise-tno-imares-2015-mkc-vvb.pdf

GasDrive

The GasDrive program aims to maximize the opportunities of Liquefied Natural Gas (LNG) as fuel on a maritime platform by integrating a gas turbine, solid oxide fuel cell (SOFC), and a gas engine. The expelling of the relatively clean LNG exhaust gases in (sea)water is the next research priority together with the marine biological effect of the exposure of ex… [more]

Authors: K. Visser
Organization: TU Delft 3ME Marine Engineering
Conference: MKC - NML

Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 8-klaas-visser-2015-01-15-tki-nieuwegein-gasdrive.pdf

Assessment of possible impacts of scrubber water discharges on the marine environment

With the objective of significantly reducing air pollution from ships, the use of low
sulphur fuel will be required internationally within few years. A possible alternative
to this measure is cleaning of the exhaust gases in scrubbers but the possible marine
environmental consequences arising from the use of scrubbers has not previously
been studied in detai… [more]

Authors: Jesper Kjølholt, Stian Aakre, Carsten Jürgensen, Jørn Lauridsen

Publication year: 2012 | Type: Text | Uploaded: 2 March 2014 | Download: assessment-of-scrubbers-on-the-marine-environment.pdf

Clean Seas Maritime Technology Network: Inventarisatie uitgevoerde studies

Zowel bedrijven als kennisinstellingen in de maritieme sector werken de laatste jaren hard aan het ‘vergroenen’van scheepvaart en offshore activiteiten.
Om deze initiatieven te bundelen is door het Maritiem Kennis Centrum
het Clean Sea Shipping programma ontwikkeld (bij sommigen beter bekend als de Maritieme Milieubalans). Om dit programma tot uitvoering te… [more]

Authors: C.C. Karman, S.T. Glorious
Organization: IMARES, MKC

Publication year: 2010 | Type: Text | Uploaded: 5 December 2013 | Download: c083-10-csmtn-inventarisatie-studies.pdf

CLEAN SEA SHIPPING “de Milieubalans”, Outline of a research programme based on an integral approach towards cleaner sea shipping.

This research programme aims at:
Identification of Best Available Technology for reduction of the environmental impact of
operational shipping activities
This ultimate goal will be achieved by realizing the following sub-goals:
- Identification of interesting options and related technologies to minimize the environmental
impact of shipping operations
- Techn… [more]

Authors: Annokkee, Guus, Boonstra, Hotze, Dallinga, Reint, Dijkstra, Chris, Hopman, Hans, Karman, Chris, Kolderhof, Yvonne, Oonk, Hans, Stapersma, Douwe, Vries, Leo de
Organization: IMARES, MARIN, NLDA, TNO, TUD

Publication year: 2008 | Type: Text | Uploaded: 2 December 2013 | Download: clean-sea-shipping-1e-fase.pdf

Plasma technologie voor fijn stof verwijdering bij scheepsemissies

Presentatie TNO Defensie en veiligheid, februari 2009

Inhoud
• Probleemstelling emissies scheepvaart
• Wat is plasma?
• State-of-the-art plasma technieken voor gasreiniging
• deNOx
• Corona-ESP filtratie
• PM filter regeneratie
• Verbeteringen technologie
• PM filtratie
• PM filter regeneratie
• Opschaling en kosten
• Plan
• Contacten en partners
• Tijdpad… [more]

Authors: Yves Creyghton
Organization: TNO TNO Defensie en veiligheid

Publication year: 2009 | Type: Text | Uploaded: 28 November 2013 | Download: presentatie-roetfilters.pdf

Green Maritime Methanol - Press Release March 2020

Rotterdam, 23 March 2020.
The Green Maritime Methanol consortium studies the possibilities for renewable Methanol as a maritime transport fuel. Green Methanol is an important candidate as a future fuel for the shipping industry. It is widely available, can be produced in a sustainable way, is easily stored on board of ships and can be burned in engines with… [more]

Authors: Hart, P. 't
Organization: GMM-consortium

Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 24 March 2020 | Download: pressresleasegmmmarch2020engfinal.pdf

1 2 Next Last »

© Copyright MKC - 2023