Library

65 search results for internal classification: Sustainability

1 2 3 4 5 6 7 Next Last »

Toekomstbestendige oceanen

In deze aan de Tweede Kamer geadresseerde Oceaannotitie wordt o.m. aandacht geschonken aan:
- Het belang van de oceanen en aangrenzende zeeën voor het welbevinden van onze planeet;
- De negatieve invloed van economische ontwikkelingen en toegenomen gebruik, gevoed door technische ontwikkelingen en bevolkingsgroei, op de gezondheid van oceanen en aangrenzende… [more]

Organization: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Publication year: 2017 | Type: Text | Uploaded: 2 September 2017 | Download: oceanennotitie.pdf

Oceanennotitie - Aanbiedingsbrief MinBuza aan 2e Kamer

Dit is de aanbiedingsbrief van MinBuza aan de Tweede Kamer, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van
Economische Zaken, in afstemming met Caribisch Nederland, van de Oceanennotitie. Met deze notitie komt het kabinet tegemoet aan de toezegging aan de Kamer om de zichtbaar… [more]

Organization: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Publication year: 2017 | Type: Text | Uploaded: 2 September 2017 | Download: aanbiedingsbrief-oceanennotitie-aan-tk.PDF

Shipping Emissions - Regulatory Complexity and Coordination Problems

This Master’s thesis by Annemieke Feikens,‘Shipping Emissions: Regulatory Complexity and Coordination Problems’, is written in the context of the research project ‘Global Environmental Politics and Governance in Theory and Practice’ in order to fulfil the graduation requirements of the Political Science master’s program of the University of Amsterdam, which … [more]

Authors: Feikens, Annemieke

Publication year: 2017 | Type: Text | Uploaded: 21 August 2017 | Download: shipping-emissions-regulatory-comple...rs-thesis-annemieke-feikens-2017.pdf

Call for proposals 'Gesloten kringlopen'; Transitie naar een circulaire economie

Deze NWO call is gericht op onderzoek dat, uitgaande van een systeemaanpak en cross-sectorale benadering, moet leiden tot het sluiten van kringlopen op verschillende schaalniveaus vanuit het perspectief van de verbindingen tussen water, agrarische producten, energie en biodiversiteit.… [more]

Organization: NWO

Publication year: 2016 | Type: Text | Uploaded: 23 May 2016 | Download: ned_callforproposalsgk_def9juni2016.pdf

Behoefteonderzoek ‘Maritieme maatlatten’

Dit is de handout van de presentatie tijdens de MKC MT vergadering op 25 juni 2015, waarin een beknopte samenvatting is gegeven van de eindrapportage van het Maritiem Innovatie Impuls Project (MIIP) 'Maritieme maatlatten', door Imares uitgevoerd in 2014.
[more]

Authors: Michaela Scholl
Organization: Imares

Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 26 August 2015 | Download: presentatie-imares-behoefteonderzoek...ieme-maatlatten-mkc-mt-juni-2015.pdf

Onderwatergeluid

TNO Presentatie voor de MKC MT vergadering van 29 januari 2015, met als items (titels van de sheets):
- Onderwater geluid
- Ongehoord geluid
- Internationale aandacht
- Het waarom van deze aandacht
- Maritieme activiteiten gerelateerde geluidsbronnen
- Natuurlijke bronnen
- Bronbeschrijving heigeluid
- Inpact heigeluid op vislarven
- Het ruimen van munitie
-… [more]

Authors: Berg, Frank H.A. van den, Gotje, Wouter
Organization: TNO
Conference: MKC

Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 23 February 2015 | Download: underwaternoise-tno-imares-2015-mkc-vvb.pdf

Application of Big Data Models in Maritime, Delta and Water Technologies

The Leiden Centre of Data Science does both fundamental and applied big data research. For example, in our InfraWatch project we store and analyze huge amounts of sensor data from the Hollandse Brug for structural health monitoring. We are interested in cooperation in Delta, Maritime and Water technology projects. For us it is important to validate our mathe… [more]

Authors: A. Plaat, J. Kok
Organization: Leiden University
Conference: MKC - NML

Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 17-stw-water-jan-2015leiden.pdf

(Big) Data Value Creation for Maritime

Big data is a term for any collection of data sets so large or complex that it becomes difficult to process them using traditional data processing applications. The challenges include analysis, capture, curation, search, sharing, storage, transfer, visualization, and privacy violations. Ships&Operations already create large data sets. How can the Maritim… [more]

Authors: D. Veen, P. Boersma
Organization: TNO
Conference: MKC - NML

Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 16-bigdatasea15012015.pdf

Innovative Deep Sea Mining techniques

The proposed research focuses on the development and preparation of environmentally acceptable techniques for the capturing of minerals from the ocean floor. This requires both technical innovations to apply and regulatory obstacles to remove. Biomimetic engineering is preferred as a solution to minimize energy consumption and environmental impacts.

Contac… [more]

Authors: R.G. Jak
Organization: IMARES
Conference: MKC - NML

Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 15-jak-pitch-stw.pdf

Maritiem innovatie programma -bijlage 2 - Offshore services strategische agenda

Ambities en Innovatie plan van offshore service industrie
[more]

Authors: A.B. Aalbers
Organization: MKC/NML

Publication year: 2006 | Type: Text | Uploaded: 3 March 2014 | Download: strategische-agenda-mip-boek-offshore.pdf

1 2 3 4 5 6 7 Next Last »

© Copyright MKC - 2023