Library

11 search results for internal classification: Arctic_engineering

« First Previous 1 2

Grondstoffennotitie Ministeri van EL&I

Deze notitiemarkeert de ‘kick-off’ van een integraal Nederlands grondstoffenbeleid. Reeds lopende initiatieven zijn in kaart gebracht en op elkaar afgestemd; de belangrijkste knelpunten en kansen geagendeerd. Ook noemt de brief een aantal actielijnen die reeds lopen of op korte termijn in gang zullen worden gezet. Daarnaast worden stappen aangekondigd die no… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: 110715-min-eli-grondstoffennotitie.pdf

« First Previous 1 2

© Copyright MKC - 2021