Library

34 search results for internal classification: Alternative_fuels

1 2 3 4 Next Last »

Green short sea shipping - openbare samenvatting

In dit project wordt een nieuw scheepsconcept ontwikkeld waarmee een verduurzaming van de short sea sector gecombineerd wordt met een reductie van de operationele kosten om een dergelijk schip te varen.… [more]

Publication year: 2009 | Type: Text | Uploaded: 9 December 2013 | Download: innov2009-green-short-sea-shipping.pdf

Openbare samenvatting "DP Vessels in Arctic Conditions"

As many large western oil companies see their proven reserves decline and as they are mainly shut out of other great oil-producing areas like the Middle East and other "easily" exploitable areas, the large oil companies have started to spent large sums of money to explore, develop and produce oil in the arctic region… [more]

Publication year: 2009 | Type: Text | Uploaded: 9 December 2013 | Download: innov2009-dp-vessels-in-arctic-conditions.pdf

Scheepsbrandstoffen voor een Schone Toekomst

Samenvatting
Het is voor de toekomst van Nederland aan de ene kant van groot belang dat het
internationale vrachttransport goedkoop blijft en aan de andere kant dat de
klimaatverandering wordt tegengegaan en luchtverontreinigende emissies worden
verminderd. De CO2 emissies van de scheepvaart zijn per tonkilometer laag, maar de
omvang van de internationale ha… [more]

Authors: Jan van der Steeg
Organization: TNO Industrie en Techniek

Publication year: 2009 | Type: Text | Uploaded: 5 December 2013 | Download: scheepsbrandstoffen-voor-een-schone-toekomst-tno-rapport.pdf

Alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart op een rij een inventariserend ketenonderzoek

Gezien de nog vele vooral praktische haken en ogen verbonden met biobrandstofvoorziening neemt de
industrie een afwachtende houding in. Deze houding kan alleen doorbroken worden als er meer
informatie over voorhanden is. Deze verkennende studie levert daar een bijdrage voor.
Hoe potentieel interessant ook, zonder een bijdrage uit algemene middelen komt dit p… [more]

Authors: Kramers, C.H.M., Kruijt, W.
Organization: MKC

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 5 December 2013 | Download: 11_06_mkc-mif-alternatieve-brandstoffen-op-een-rij-19-01-2011.pdf

Clean Seas Maritime Technology Network: Inventarisatie uitgevoerde studies

Zowel bedrijven als kennisinstellingen in de maritieme sector werken de laatste jaren hard aan het ‘vergroenen’van scheepvaart en offshore activiteiten.
Om deze initiatieven te bundelen is door het Maritiem Kennis Centrum
het Clean Sea Shipping programma ontwikkeld (bij sommigen beter bekend als de Maritieme Milieubalans). Om dit programma tot uitvoering te… [more]

Authors: C.C. Karman, S.T. Glorious
Organization: IMARES, MKC

Publication year: 2010 | Type: Text | Uploaded: 5 December 2013 | Download: c083-10-csmtn-inventarisatie-studies.pdf

CLEAN SEA SHIPPING “de Milieubalans”, Outline of a research programme based on an integral approach towards cleaner sea shipping.

This research programme aims at:
Identification of Best Available Technology for reduction of the environmental impact of
operational shipping activities
This ultimate goal will be achieved by realizing the following sub-goals:
- Identification of interesting options and related technologies to minimize the environmental
impact of shipping operations
- Techn… [more]

Authors: Annokkee, Guus, Boonstra, Hotze, Dallinga, Reint, Dijkstra, Chris, Hopman, Hans, Karman, Chris, Kolderhof, Yvonne, Oonk, Hans, Stapersma, Douwe, Vries, Leo de
Organization: IMARES, MARIN, NLDA, TNO, TUD

Publication year: 2008 | Type: Text | Uploaded: 2 December 2013 | Download: clean-sea-shipping-1e-fase.pdf

Alternative fuels for sea shipping

The objective of this study is to investigate a number of alternative fuels on their suitability for sea shipping for the coming decades. Several criteria were used to assess this, namely: availability and pricing, practical application in a sea ship and requirements for sustainability.
The study evaluated both the supply side, the availability, maturity and… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: tno-060-dtm-2011-04219-biofuels-sea-shipping.pdf

LNG als brandstof voor de binnenvaart

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies is groot. Toepassing van LNG (Liquefied Natural Gas / Vloeibaar Aardgas) als scheepsbrandstof biedt goede perspectieven voor zowel reductie van lokale emissies als voor CO2 reductie.
De technologie is beschikbaar. Op dit moment is er nog geen duidelijk beeld wat er op binnenvaart gerelateerde bedrij… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: 110127-cmti_11_107_5_1a-lng-binnenvaart-3107.pdf

Environmental and Economic aspects of using LNG as a fuel for shipping in The Netherlands

A study was conducted to investigate the environmental aspects, and to a lesser extent economic aspects, of using LNG (Liquefied Natural Gas) as a fuel for different types of ships. The study was supported by the Dutch Maritime Innovation Programme (MIP) and 12 industrial stakeholders.… [more]

Authors: Beemt, B. van den, Kadijk, G., Mensch, P. van, Verbeek, R., Wulffers, C.
Organization: TNO

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: tno-rpt-2011-00166-lng-chain-analysis-final-report.pdf

LNG TTC Definition Study

The LNG Test and Technology Centre (LNG TTC) helps to develop the LNG value chain. It provides a level playing field to equipment suppliers and other stakeholders in the LNG chain to test and qualify equipment and to reduce development barriers. The LNG TTC focuses on strengthening the LNG supply chain and development of LNG as a fuel. This includes producti… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: lng-ttc-definition-study-tno-rpt-dts-2011-01124.pdf

1 2 3 4 Next Last »

© Copyright MKC - 2023