Library

2 search results for subselection publication year: 2003

Veiligheid Containerfeeders

Het gebruik van de Gross Tonnage waarde als maatstaf voor haven- en andere gelden staat al heel lang ter discussie. De koppeling van de GT met te betalen gelden leidt volgens diverse ontwerpers tot een veiligheidskwestie. Optimalisatie (of beter: minimalisatie) van de GT heeft over het algemeen een reductie van het reservedrijfvermogen en beperking van de st… [more]

Authors: Hotze Boonstra, Martijn de Jongh
Organization: TUD

Publication year: 2003 | Type: Text | Uploaded: 5 December 2013 | Download: artikel-schip-en-werf-23-07-03.pdf

Local hydroelastic response of ship structures under impact loads from water (slamming)

Accurate prediction of representative design loads and, hence, the structural response is the key factor in performing successful design of marine structures. In most cases these design loads can be determined separately from the structural analysis and then applied to the structure in order to find the structural response. However, in some cases these loads… [more]

Authors: A. Bereznitski

Publication year: 2003 | Type: Text | Uploaded: 10 September 2013
© Copyright MKC - 2021