Library

(364 records) « First Previous 31 32 33 34 35 36 37 Next Last »

MKC Jaarverslag 2010

Jaarverslag van het Maritiem Kennis Centrum - 2010… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 1 October 2013 | Download: mkc-jaarverslag-2010-versie-def.doc

MKC Jaarverslag 2008

Jaarverslag van het Maritiem Kennis Centrum - 2008… [more]

Publication year: 2009 | Type: Text | Uploaded: 1 October 2013 | Download: jaarverslag-zfd-2008.pdf

MKC Jaarverslag 2007

Jaarverslag van het Maritiem Kennis Centrum - 2007… [more]

Publication year: 2008 | Type: Text | Uploaded: 1 October 2013 | Download: jaarverslag-zfd-2007.pdf

MKC Jaarverslag 2006

Jaarverslag van het Maritiem Kennis Centrum - 2006… [more]

Publication year: 2007 | Type: Text | Uploaded: 1 October 2013 | Download: jaarverslag-zfd-2006.pdf

Grondstoffennotitie Ministeri van EL&I

Deze notitiemarkeert de ‘kick-off’ van een integraal Nederlands grondstoffenbeleid. Reeds lopende initiatieven zijn in kaart gebracht en op elkaar afgestemd; de belangrijkste knelpunten en kansen geagendeerd. Ook noemt de brief een aantal actielijnen die reeds lopen of op korte termijn in gang zullen worden gezet. Daarnaast worden stappen aangekondigd die no… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: 110715-min-eli-grondstoffennotitie.pdf

Clean Seas Maritime Technology Network - Eindrapportage

Verbetering van de milieuprestaties van (zee-)scheepvaart en andere maritieme activiteiten is een centraal thema geworden. Soms is de ontwikkelende regelgeving de drijvende kracht achter het ‘vergroenen’ van de sector, maar steeds vaker nemen de bedrijven zelf het initiatief om hun activiteiten te verduurzamen. Het is daarom van belang dat zowel aan de regel… [more]

Authors: Glorius, S.T.; Karman, C.C.
Organization: IMARES / Wageningen Marine Research; MKC

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: eindrapport-cs-mtn.pdf

Alternative fuels for sea shipping

The objective of this study is to investigate a number of alternative fuels on their suitability for sea shipping for the coming decades. Several criteria were used to assess this, namely: availability and pricing, practical application in a sea ship and requirements for sustainability.
The study evaluated both the supply side, the availability, maturity and… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: tno-060-dtm-2011-04219-biofuels-sea-shipping.pdf

LNG als brandstof voor de binnenvaart

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies is groot. Toepassing van LNG (Liquefied Natural Gas / Vloeibaar Aardgas) als scheepsbrandstof biedt goede perspectieven voor zowel reductie van lokale emissies als voor CO2 reductie.
De technologie is beschikbaar. Op dit moment is er nog geen duidelijk beeld wat er op binnenvaart gerelateerde bedrij… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: 110127-cmti_11_107_5_1a-lng-binnenvaart-3107.pdf

Environmental and Economic aspects of using LNG as a fuel for shipping in The Netherlands

A study was conducted to investigate the environmental aspects, and to a lesser extent economic aspects, of using LNG (Liquefied Natural Gas) as a fuel for different types of ships. The study was supported by the Dutch Maritime Innovation Programme (MIP) and 12 industrial stakeholders.… [more]

Authors: Beemt, B. van den; Kadijk, G.; Mensch, P. van; Verbeek, R.; Wulffers, C.
Organization: TNO

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: tno-rpt-2011-00166-lng-chain-analysis-final-report.pdf

LNG TTC Definition Study

The LNG Test and Technology Centre (LNG TTC) helps to develop the LNG value chain. It provides a level playing field to equipment suppliers and other stakeholders in the LNG chain to test and qualify equipment and to reduce development barriers. The LNG TTC focuses on strengthening the LNG supply chain and development of LNG as a fuel. This includes producti… [more]

Publication year: 2011 | Type: Text | Uploaded: 30 September 2013 | Download: lng-ttc-definition-study-tno-rpt-dts-2011-01124.pdf

(364 records) « First Previous 31 32 33 34 35 36 37 Next Last »

© Copyright MKC - 2022