MKC Bibliotheek

(350 records) « First Previous 1 2 3 4 5 6 Next Last »

IJzer als circulaire groene brandstof voor de scheepvaart

Donderdagavond 20 februari 2020 hielden enkele leden van het projectteam MIIP009-2019 'IJzer als brandstof voor schepen' een voordracht voor de KNVTS afdeling Rotterdam.
Aanwezig waren ca 75 personen.

Dit document bevat een handout van deze voordracht.

Hieronder volgt als korte samenvatting van het project de tekst van het persbericht, zoals dit ook op dez… [more]

Authors: Kramers, C.; Seijger, V.; Spee, T.; Verhagen, M.
Organization: MKC; TU/e

Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 1 March 2020 | Download: ijzer-als-brandstof-voor-de-scheepvaart-knvts-20200220.pdf

MIIP20.007 FCMAR - Haalbaarheidsonderzoek Maritieme Toepassing van brandstofcellen

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies als CO2, NOx, SOx en roet (PM) is groot. Niet alleen in de ‘Emission Control Areas’(ECA’s), maar ook daarbuiten dienen schepen per 1 januari 2020 aan de nieuwe zwavelnorm ( < 0,5% S) te voldoen. Een alternatief is het gebruik van LNG als brandstof, hoewel dat voor de zeevaart de nodige uitdaginge… [more]

Authors: Hart, P.
Organization: MKC

Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 29 February 2020 | Download: miip20-007-fcmar-onderzoek-toepassing-van-maritieme-brandstofcellen.pdf

MIIP20.006 Carbon Credits - Incentives for green shipping

Hoe kunnen financiële stimuleringsmaatregelen helpen om de transitie naar een schonere scheepvaart te maken?

De internationale druk op het reduceren van emissies is groot. Er is het Parijs klimaatakkoord waarbij de Aarde niet verder mag opwarmen.
Hoewel de scheepvaart geen onderdeel is van dit klimaatakkoord, zijn er diverse algemene en specifieke stimuler… [more]

Authors: Hart, P.; Klip, M
Organization: GSF Consultancy; MKC

Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 29 February 2020 | Download: miip20-006-carbon-credits-incentives-for-green-shipping.pdf

Dummy file for ISP Journal Library administrator purposes.

Dummy file for ISP Journal Library administrator purposes.
MKC-CKr-20200201… [more]

Organization: ISP

Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 1 February 2020 | Download: dummy-for-isp-library-admin-purposes.pdf

MIIP009-2019 'IJzer als brandstof voor schepen - Persbericht

Recent onderzoek toont aan dat IJzer een serieuze optie is als CO2-vrije en hernieuwbare brandstof voor de scheepvaart!
Aldus de kern van de boodschap die hier op basis van recente onderzoeksresultaten verkondigd wordt. Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek dat als ‘Maritiem Innovatie Impuls Project’ van Nederland Maritiem Land NML en met steun van het Mini… [more]

Authors: Kramers, C.
Organization: MKC; SOLID; TU/e

Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 1 February 2020 | Download: miip009-ijzer-als-brandstof-voor-schepen-persbericht-202000309.pdf

Assessment of alternative fuels for seagoing vessels using Heavy Fuel Oil

There is a strong international pressure to reduce harmful air emissions in shipping. This is not only true for Emission Control Areas (ECA’s) near the coast, but also outside these areas deep sea ships have to comply to a stringent sulphur norm (< 0,5% Sulphur) from the 1st of January 2020 onwards.
At present many scrubber installations are produced and … [more]

Authors: Bergsma, J.; Hart, P. 't; Pruyn, J.; Verbeek, R.
Organization: MKC; TNO; TU Delft

Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 1 February 2020 | Download: miip-016-2019-altfuelsforshipping-final-report-310120.pdf

Alternatieve brandstoffen bieden kansen voor vergroening van de zeescheepvaart

Het Maritiem Kenniscentrum, TNO en TU Delft onderzochten de mogelijkheden voor de zeescheepvaart om op korte termijn andere brandstoffen te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Dit document geeft het volledige persbericht van dit MIIP016-2019 project.… [more]

Authors: Hart, P. 't
Organization: MKC; TNO; TU Delft

Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 1 February 2020 | Download: persbericht-miiip-2019-016-alternati...dstoffen-zeescheepvaart-31012020.pdf

Maritime with a Mission - De Maritieme bijdrage aan het Missiegedreven Topsectorenbeleid

Onder het motto ‘Maritime with a Mission’ beschrijft dit document de Maritieme bijdrage aan het Missiegedreven Topsectorenbeleid. In de Kamerbrief van april 2019 stelt het Kabinet het volgende:
“Voortbouwend op de ervaring opgedaan in de afgelopen jaren stellen we de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën centraal in het … [more]

Organization: TKI Maritiem

Publication year: 2019 | Type: Text | Uploaded: 8 January 2020 | Download: totaal-maritiem_maritime-with-a-mission_v1_6.pdf

MIIP009-2019 'IJzer als brandstof voor schepen' - Eindrapport 31-12-2019

De noodzaak om een overstap te maken naar een robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt energiesysteem dat weinig tot geen CO2 uitstoot wordt steeds breder gedragen.
Ook de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart in 2050 te reduceren met 50% ten opzichte van 2008.
Om dit doel te … [more]

Authors: Kramers, C.; Rooij, N. de; Seijger, V.; Spee, T.
Organization: MKC; TU/e - ME

Publication year: 2019 | Type: Text | Uploaded: 5 January 2020 | Download: miip009-2019-ijzer-als-brandstof-voo...epen-eindrapportage-def-20191231.pdf

Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021

De topsectoren is gevraagd om voor 1 juli 2017 hun Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 op te stellen en deze vorm te geven langs maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën.
In deze agenda is vanuit de sectorale agenda’s van de topsectoren de verbinding gelegd met departementale agenda’s, de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon 2020. De opbrengst… [more]

Organization: TKI Maritiem

Publication year: 2017 | Type: Text | Uploaded: 20 December 2019 | Download: kennis-eninnovatieagenda2018-2021maa...itdagingenensleuteltechnologieen.pdf

(350 records) « First Previous 1 2 3 4 5 6 Next Last »

© Copyright MKC - 2020