Library

← Back

Maritiem Innovatie Programma - Kerndocument

Titles

Original titles

 • Maritiem Innovatie Programma - Kerndocument

Alternative titles

 • Toelichting en Samenvatting naar aanleiding van het Advies van de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s (Dutch; Flemish)

General

Files

Creators

Personal creators

 • Aalbers, A.B. (Not Specified)
 • Hubregtse, A.H. (Not Specified)
 • Keizer, E. (Not Specified)
 • Visser, R.T.B. (Not Specified)

Corporate creators

 • MKC/NML — Netherlands

Publishers

 • NML — (Netherlands)

Date issued: 1 December 2006

Subject

 • Maritiem_Innovatie_Platform (Dutch; Flemish)
 • MIP (Dutch; Flemish)
 • mip-dp0 (Dutch; Flemish)
 • Strategic_Document (English)

Internal classifications

Description

Dublin Core Type: Text

 • Abstract

  Maritiem Innovatie Programma - Kerndocument
  Dit Kerndocument is opgesteld door het Nederlandse maritieme bedrijfsleven onder auspiciën van Nederland Maritiem Land (NML) en het Maritiem Kennis Centrum (MKC) – gedateerd 1 december 2006; een en ander als toelichting op en samenvatting van de ‘Strategische Agenda’, waarin de noodzaak van het Maritiem Innovatie Programma is bepleit, naar aanleiding van het Advies van de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s.

  Doel Maritiem Innovatie Programma (kort MIP)
  Bedrijven en kennisinstellingen in de offshore en maritieme maakindustrie willen een toonaangevende positie van Nederland op het gebied van productleiderschap en regievoering. Dit op basis van onderscheidende technologie, concurrerend in prijs/kwaliteit, gebaseerd op een sterke kennisbasis en een hechte samenwerking in de cluster, rekening houdend met de maatschappelijke randvoorwaarden, zoals duurzaamheid.

  Inhoudsopgave Kerndocument:
  1. Samenvatting
  2. Visie en strategische agenda
  3. Doelstellingen, activiteiten en resultaten
  4. Governance, financieel kader en tijdschema

  Samenvatting
  Nederland heeft een sterke maritieme cluster. De cluster is compleet en goed georganiseerd en bestaat uit een aantal belangrijke wereldspelers, veel kleine bedrijven en beschikt over een goede kennisbasis. De cluster is goed aangesloten bij internationale ontwikkelingen. De marktvooruitzichten voor de maritieme maakindustrie en de offshore zijn goed. Maar er zijn ook bedreigingen. Nederlandse niche markten worden bedreigd vanuit het Verre Oosten en uit landen in Europa.
  Daarom willen leader firms, mkb-bedrijven en kennisinstellingen in de offshore en maritieme maakindustrie, met behulp van een extra (innovatie) inspanning gedurende de komende vijf jaar, hun toonaangevende positie op het gebied van productleiderschap en regievoering versterken.
  Daarbij heeft de maritieme maakindustrie gekozen voor de nichemarkt van “complexe specials”, zoals baggerschepen, shortsea schepen, megajachten en schepen voor rechtshandhaving op zee, en voor procesinnovatie in ontwerp en productie. De offshore wil inspelen op de grote behoefte binnen de olie- en gasindustrie aan nieuwe technieken en installaties ten behoeve van het werken in extreem diep water (>2000m) en in extreme werkomstandigheden.
  In het bijzonder ziet de offshore mogelijkheden voor de verdere uitbouw van de dienstverlening en constructie voor de winning, op- en overslag van vloeibaar aardgas (LNG).

  Om de gestelde doelen snel te realiseren, zijn op een viertal terreinen initiatieven noodzakelijk om knelpunten en belemmeringen weg te nemen. Het gaat hierbij om:
  1. het ontwikkelen van nieuwe bedrijfs-overschrijdende kennis en technologie; (MIP deelprogramma 1)
  2. het intensiveren van de samenwerking tussen MKB, grotere bedrijven en kennisinstellingen en het stimuleren van innovatie binnen het MKB; (MIP deelprogramma 2)
  3. het versterken van de opleiding, onderwijs en kennis basis; (MIP deelprogramma 3)
  4. het slechten van belemmeringen voor innovatie in wet- en regelgeving en het bevorderen van innovatie pilot projecten. (MIP deelprogramma 4)
  Deze knelpunten zijn niet uniek voor de maritieme cluster. Dat blijkt duidelijk uit de analyse die de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid onlangs heeft gepubliceerd rond het concept van Open Innovatie. Het bedrijfsleven kan niet op deze terreinen alle initiatieven nemen om knelpunten te elimineren. Daarvoor is ook de steun van de overheid nodig. Vandaar dat de overheid wordt gevraagd om in dit programma te participeren en daarmee:
  1. de bedrijven te ondersteunen om de kansrijke maritieme bedrijven en kenniscentra voor Nederland te behouden
  2. bedrijfs- en domein overschrijdende fundamentele kennis te ontwikkelen en voor Nederland te behouden
  3. de samenwerking tussen bedrijven en het MKB in het bijzonder te stimuleren en het MKB een actievere rol te laten spelen in het R&D proces
  4. de opleiding en scholing van hoogwaardige kenniswerkers voor de maritieme sector te steunen
  5. mee te werken aan een wet- en regelgevingskader en een level playing field waarbinnen innovatie kan gedijen.
  Het voorgestelde Maritieme Innovatie Programma zal gedurende vijf jaar een totale investering vergen van € 165 miljoen. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zijn bereid gedurende deze periode jaarlijks zelf € 82 miljoen te investeren. De overheid wordt gevraagd de andere helft te bekostigen. Het effect van deze impuls zal aan de hand van de gestelde marktdoelen gemeten kunnen worden. Daarnaast kan met behulp van de economische en arbeidsmarkt monitor die Nederland Maritiem Land over drie jaar weer voor de gehele maritieme cluster zal uitvoeren, de synergetische effecten, de werkgelegenheid, toegevoegde waarde, export en internationalisatie gemeten worden.

Created on

21 February 2014 at 16:43

Last modified on

31 January 2017 at 13:29

© Copyright MKC - 2022