Library

← Back

Call for proposals Topsector Water & Maritiem Call: Blauwe route 2019

Titles

Original titles

 • Call for proposals Topsector Water & Maritiem Call: Blauwe route 2019

General

Files

Creators

Corporate creators

 • NWO — Netherlands

Publishers

Date issued: 2019

Subject

 • Blauwe Route (Dutch; Flemish)
 • mt201901 (Dutch; Flemish)
 • mt-vergadering (Dutch; Flemish)

Internal classifications

Description

Dublin Core Type: Text

 • Abstract

  Deze Call for Proposals is onderdeel van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem en daarmee ook van het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 voor de topsector Water & Maritiem. Binnen de topsectoren werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid inhoudelijk en financieel samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de zogenaamde Kennis- en Innovatiecontracten, zie voor Water & Maritiem: http://www.topsectorwater.nl. In dit kader wil NWO samen met publieke en private partijen fundamenteel wetenschappelijk, pre-competitief onderzoek stimuleren en organiseren. De inhoudelijke focus voor deze Call is het kader zoals beschreven in de ‘Blauwe route’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), zie bijlage 6.6.
  Aanvragen dienen de thema’s van de Blauwe route primair te adresseren met funderend en op toepassing gericht onderzoek binnen de exacte en natuurwetenschappen. Onderzoek naar de ethische en maatschappelijke aspecten (zoals economische, juridische en bestuursmatige aspecten) van (technologische) innovaties kunnen daarbij een subonderdeel van de probleemstelling en het onderzoeksproject zijn.
  Voor een aanvraag binnen deze Call dient een consortium te worden gevormd waarin tenminste één NWO erkende kennisinstelling participeert met tenminste één private partner. Voor deze publiek-private samenwerking in het kader van de topsector Water & Maritiem is cofinanciering door consortiumpartners vereist (zie paragraaf 3.2).

  Het beschikbare NWO-subsidiebudget voor deze Call is maximaal 8 miljoen euro.
  Alleen aanvragen die een kwalificatie ‘excellent’ of ‘zeer goed’ ontvangen voor beide beoordelingscriteria komen in aanmerking voor honorering. Dit kan betekenen dat niet het gehele beschikbare budget voor deze Call ingezet zal worden.
  Het budget is bestemd voor twee- tot zesjarige projecten van twee of drie promovendi en/of postdocs, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen in samenwerking met private en publieke partners. Deze partners zullen tenminste 20% van het benodigde projectbudget moeten inbrengen. De cofinanciering kan uit een cash bijdrage bestaan of kan een combinatie van cash en in kind bijdragen zijn (zie paragraaf 3.2).

  Deze call is geldig vanaf 1 maart 2019. De deadline voor het indienen van aanvragen is 16 mei 2019, voor 14:00 uur CE(S)T.

Created on

13 March 2019 at 11:39

Last modified on

18 March 2019 at 9:27

© Copyright MKC - 2021