Onderzoeksagenda

De Strategische Research Agenda (SRA)


Het MKC wil bijdragen aan het behoud en verbetering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe kerncompetenties die voor de maritieme sector essentieel zijn om zich in de toekomst te kunnen blijven onderscheiden van de internationale concurrentie.

Die kerncompetenties bestaan uit een combinatie van kennis (onderzoek), technologie (ontwikkeling), het vermogen om de technologie te gebruiken (scholing) alsmede de capaciteiten om de competenties te valoriseren door producten en of diensten in de markt te zetten (innovatie).

MKC heeft met haar deelnemers  een SRA, die zich voortdurend actualiseert,  waarin de onderzoeksplannen van de kennisinstellingen geïntegreerd worden en die sporen met de behoeften van de industriële partners. De MKC SRA sluit zo veel mogelijk aan op KIA, de Strategische agenda van het TKI Maritiem en borduurt daarmee voort op de bevindingen van het Maritem Innovatie Programma. Waar er zich binnen het MKC discrepanties met de KIA openbaren worden deze door het MKC meegenomen bij de eerstvolgende herziening van het KIA.

Deze SRA vormt de basis voor het kennisontwikkelingsproces binnen het MKC. Het beschikbare instrumentarium vindt u onder kennisbevordering.

 

[terug naar Kennisontwikkeling]

© Copyright MKC - 2021